Hoppa till huvudsakligt innehåll

Registerbeteckning Direkt

Kort om produkten

Registerbeteckning Direkt innehåller information från fastighetsregistret om registerbeteckningar. Produkten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggning. Referensen kan sedan användas för att hämta ytterligare information via övriga direktåtkomstprodukter.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Registerbeteckningar i fastighetsregistret uppdateras dagligen av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.