Hoppa till huvudsakligt innehåll

Samfällighetsförening Direkt

Kort om produkten

Samfällighetsförening Direkt innehåller information från samfällighetsföreningsregistret om samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller föreningar bildad enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Sedan början av 2000-talet bildas endast föreningar av typen samfällighetsförening.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Produkten är avgiftsfri.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med samfällighetsföreningsregisterförordningen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i samfällighetsföreningsregistret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.

När samfällighetsföreningsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.