Hoppa till huvudsakligt innehåll

Taxering Direkt

Kort om produkten

Taxering Direkt innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutad taxering gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsbeslutet sex år framåt.

Produkten uppdateras med innevarande års taxeringslängd i början av juli och kompletteras löpande under året med omprövade taxeringsbeslut.

Taxerad ägare för hela kalenderåret är den som är lagfaren ägare, tomträttsinnehavare eller ägare till byggnad på ofri grund den 1 januari innevarande år. Uppgifterna uppdateras och tillhandahålls löpande i produkten från och med 1 januari

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.