Hoppa till huvudsakligt innehåll

Förändringsförteckning

Taxering Direkt är under utveckling och på denna sida hittar du förteckning över de ändringar som gjorts i dokumentationen sedan publiceringen 2023-04-04. Förteckningen är uppdelad på ändringar i texten på sidorna och ändringar i informationstillhandahållandemodellen (ITM) samt ändringar i den tekniska beskrivningen.

Mindre ändringar som till exempel stavfel eller omformuleringar som inte ändrar innebörden redovisas inte i förändringsförteckningen.

Förändringar i text

Tabell över förändringar i texten

DatumFörändring
2024-01-12Uppdatering av beskrivning angående uppdatering av taxeringsinformation under rubriken så ofta uppdateras informationen
2023-12-12Uppdatering av datum i versionshistoriken
2023-11-09Ändrad information gällande uppdatering av taxerad ägare
2023-10-25Uppdatering av datum i versionshistoriken
2023-10-25Ändrad information gällande uppdatering av taxerad ägare
2023-09-18Uppdatering av datum i versionshistoriken
2023-04-04Dokumentation publicerades

Förändringar i ITM

Tabell över förändringar i ITM

DatumFörändring
2023-10-25typkod för klassen Industritaxeringsenhet är ändrad till obligatorisk
2023-05-09Beskrivning av klassen Dranering har ändrats
2023-04-04Dokumentation publicerades

Förändringar i teknisk beskrivning

Tabell över förändringar i teknisk beskrivning

DatumFörändring
2023-04-04Dokumentation publicerades

Förändringar i exempel

Tabell över förändringar i XML/JSON exempel

DatumFörändring
2023-09-12Exempel för formatet JSON finns publicerat och attributet vardear tillagt i XML exemplet
2023-06-20Attributen biyta, nybyggnadsar, omEllerTillbyggnadsar, omEllerTillbyggnadsyta tillagda i XML exemplet
2023-04-04Dokumentation publicerades