Hoppa till huvudsakligt innehåll

Samfällighetsförening Nedladdning

Kort om produkten

Samfällighetsförening Nedladdning innehåller information från samfällighetsföreningsregistret om samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller föreningar bildad enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Sedan början av 2000-talet bildas endast föreningar av typen samfällighetsförening.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en startavgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med samfällighetsföreningsregisterförordningen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Data produceras och levereras en gång.

Abonnemang - Efter den första leveransen kan nya leveranser startas vid behov av uppdaterade data, det gör du via API eller manuellt i Mitt konto.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.

När samfällighetsföreningsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.