Hoppa till huvudsakligt innehåll

Flygbilder Nedladdning

Kort om produkten

Produkten innehåller digitala flygbilder med tillhörande orienteringsdata för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem. Flygbilderna finns med olika kombinationer av våglängdsband och med olika upplösningar, beroende på var i landet bilden är tagen och vilket årtal den är från.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar, vilket innebär att skalan i bilden varierar.

Vanliga användningsområden för flygbilder är exempelvis kartering för framställning av planer, kartor, ägoslagsgränser, höjdkurvor, terrängmodeller och 3D-modeller. Det infraröda färgområdet kan användas för att tolka vegetation och göra analyser för till exempel skogliga ändamål.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av nya flygbilder i produkten görs varefter sådana finns tillgängliga.

Ambitionen är att årligen fotografera cirka 30 % av landet; ofta och med högre upplösning (0,15 m) i mer tätbebyggda områden i södra Sverige och längs norrlandskusten (vartannat år), men glesare och med lägre upplösning (0,37 m) i Norrlands inland och fjällen (vart fjärde år respektive vart 6 – 10:e år). Södra delen av landet och längs norrlandskusten fotograferas omväxlande före lövsprickning och efter. Återstående 11 tätorter inom låghöjdsprogrammet, som ligger utanför 0,15 m täckningsområde, fotograferas med ett intervall på två till fyra år, lite beroende på behov och efterfrågan.

Hela landet fotograferas enligt en långsiktig flygfotoplan. Läs mer om planer och utfall på lantmateriet.se.