Hoppa till huvudsakligt innehåll

Byggnad Direkt

Kort om produkten

Byggnad Direkt innehåller information från fastighetsregistret om byggnader som används för olika ändamål som till exempel bostad, industri och kulturella ändamål.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Begränsningar i innehållet

Byggnader under 15 kvadratmeter redovisas normalt sett inte.

Så ofta uppdateras informationen

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta. Informationen uppdateras dagligen. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

Byggnadsdelen i fastighetsregistret omfattar byggnader i alla 290 kommuner och innehåller cirka åtta miljoner byggnader. 

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.