Hoppa till huvudsakligt innehåll

Gemensamhetsanläggning Direkt

Kort om produkten

Gemensamhetsanläggning Direkt innehåller information från fastighetsregistret om gemensamhetsanläggningar. Exempel på gemensamhetsanläggning är väg, vatten- och avloppsanläggning, energianläggning eller trapphus och hiss.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Begränsningar i innehållet

Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i fastighetsregistret.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag. Information om pågående ärende uppdateras var 15:e minut.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.