Hoppa till huvudsakligt innehåll

Topografi 10 Nedladdning, vektor

Kort om produkten

Topografi 10 Nedladdning, vektor bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Tänk på att fastighetsgränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och att de därför inte är juridiskt gällandeLäs mer om fastighetsgränser på lantmateriet.se.
  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.


Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Data produceras och levereras en gång.

Abonnemang - Efter den första leveransen kan nya leveranser startas vid behov av uppdaterade data, det gör du via API eller manuellt i Mitt konto.

Syfte och användbarhet

Topografi 10 Nedladdning, vektor är Lantmäteriets mest detaljerade karta. Den innehåller bland annat byggnader, markslag och vägar. Kombinera gärna produkten med Fastighetsindelning Nedladdning, vektor, Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättigheter Nedladdning, vektor för att få en god överblick över fastighetsindelningen, planer, bestämmelser och rättigheter.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om byggnader
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringen av informationen sker dels periodiskt i Lantmäteriets egen regi, dels mer kontinuerligt i samverkan. Insamlingen i egen regi genomförs genom tolkning i flygbilder i stereo och ortofoto. Samverkan över hela landet sker för byggnader, vägar, kraftledningar, NSL-objekt (Nationell strandlinje), naturvårdsområden och militära områden.

För att uppnå fullständighet krävs dock kompletteringar genom fotogrammetrisk uppdatering. Där ingen samverkan sker uppdateras data med hjälp av flygbildstolkning. Aktualiteten i olika områden beror därför på bildförsörjningsprogrammet och de avtal som finns med samverkansparterna. Läs mer om bildförsörjningsprogrammet på Lantmäteriet.se

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.