Hoppa till huvudsakligt innehåll

Hydrografi Visning, Inspire

Kort om produkten

Produkten innehåller hydrografiobjekt inom hela Sverige, som presenteras i sex separata lager, enligt EU-direktivet Inspires dataspecifikation för temat Hydrografi. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. 

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Produkten ger åtkomst till information i form av  kartor och bilder. Du kan titta på dem men inte bearbeta eller förändra dem.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda tjänsten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Hydrografi bildar basen för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten. Hydrografiska data kan användas bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet. Vattenflödena är beskrivna på ett sätt som möjliggör analyser i GIS-programvaror för att förutse och hantera konsekvenser av påverkan på miljön, till exempel gällande spridning av föroreningar i vattendrag, försurning av sjöar och kalkningsbehov, samt stigning av vattennivåer vid översvämningar i riskområden.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras en gång per år.