Hoppa till huvudsakligt innehåll

Inskrivning Direkt

Kort om produkten

Inskrivning Direkt innehåller information om bland annat fastigheters ägande, inteckningar, tomträttsupplåtelser och avtalsrättigheter som skrivits in i fastighetsregistret i samband med fastighetsförvärv.

Inskrivningsinformationen är avgörande för att vi ska veta vem som äger vad i Sverige och för att köp, nyttjande och överlåtelse av fastigheter ska ske på ett säkert sätt. En fastighetsägare kan exempelvis använda fastigheten som säkerhet för ett lån och kan då ansöka om inteckning. Det kan även finnas registrerade avtalsrättigheter på fastigheten att ta hänsyn till. 

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter. Informationen uppdateras varje vardag.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.