Hoppa till huvudsakligt innehåll

Taxering Nedladdning

Kort om produkten

Taxering Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret om taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Produkten är under utveckling och kommer vara tillgänglig för beställning under 2024.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Data produceras och levereras en gång.

Abonnemang - Efter den första leveransen kan nya leveranser startas vid behov av uppdaterade data, det gör du via API eller manuellt i Mitt konto.

Informationsinnehåll

Produkten är under utveckling och mer detaljerad dokumentation kommer publiceras i början av 2024.

Taxering Nedladdning bygger på samma schema som Taxering Direkt och på så sätt har produkterna samma informationsstruktur. Det kan vara mindre skillnader i vad som kommer att levereras i Taxering Nedladdning och Taxering Direkt. Skillnaderna kommer att redovisas i skillnadstabeller i dokumentationen för båda produkterna senare.

Läs mer om informationsinnehållet i Taxering Direkt.

Så ofta uppdateras informationen

Uppgifterna i fastighetstaxeringen fastställs av Skatteverket och gäller årsvis. Beslutat taxeringsvärde gäller från den 1 januari och tre år framåt, om inte någon ny, särskild fastighetstaxering görs däremellan. För industrienheter, elproduktionsenheter, täkter och specialtaxeringsenheter gäller taxeringsvärdet sex år framåt.

Produkten uppdateras årligen med gällande taxeringsbeslut, kompletteras löpande med omprövade taxeringsbeslut.

Taxerad ägare för hela kalenderåret är den som är lagfaren ägare, tomträttsinnehavare eller ägare till byggnad på ofri grund den 1/1 innevarande år. Uppgifterna uppdateras och tillhandahålls löpande i produkten från och med 1 Januari. 

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.


Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

Produkten kommer att tillhandahållas via Geotorget och du kommer kunna hämta leveranserna via API.

För att hantera ordrar och leveranser av Lantmäteriets geodata från Geotorget så kan du använda API Nedladdning. Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.