Hoppa till huvudsakligt innehåll

Lägenhet Nedladdning

Kort om produkten

Lägenhet Nedladdning innehåller information från lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret regleras i lägenhetsregisterlagen och är inte allmänt tillgänglig. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Informationen i lägenhetsregistret hämtas delvis ifrån fastighetsregistret eftersom lägenhetsinformation är kopplad till byggnader.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Uppgifterna i digital form får endast lämnas ut till:
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med lägenhetsregisterlagen.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

  • Produkten är avgiftsfri.

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Data produceras och levereras en gång.

Abonnemang - Efter den första leveransen kan nya leveranser startas vid behov av uppdaterade data, det gör du via API eller manuellt i Mitt konto. Den första leveransen är alltid av typen Bas, vid start av nya leveranser är det möjligt att välja mellan typen Bas eller Förändring.

Begränsad tillgång

Lantmäteriet kan endast lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret i digital form för ändamålen:

  • Folkbokföring
  • Framställning av statistik
  • Forskning
  • Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Ändamålen är enbart godkända för: Skatteverket; Statistiska centralbyrån; kommun, för sitt eget bestånd; och fastighetsägare, för sina egna fastigheter.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Begränsningar i innehållet

Byggnader under 15 kvadratmeter redovisas normalt sett inte.

Så ofta uppdateras informationen

All information i produkten finns i lägenhetsregistret eller fastighetsregistret. När registren uppdateras slår förändringarna omgående igenom i produkten. Uppdateringsfrekvensen skiljer sig dock mellan de båda informationsmängderna.

Byggnadsinformation

Byggnadsdelen i fastighetsregistret och lägenhetsinformation i lägenhetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om registrering av byggnadsinformation.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter finns för samtliga 290 kommuner i Sverige. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

Fastighetsinformation

Fastighetsinformationen ingår i allmänna delen i fastighetsregistret och uppdateras av Lantmäterimyndigheterna efter att beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag.