Hoppa till huvudsakligt innehåll

Ortofoto Nedladdning

Kort om produkten

Produkten innehåller ortogonalprojicerade (skalriktiga) flygbilder (ortofoton) med olika kombinationer av våglängdsband och med olika upplösningar, beroende på var i landet bilden är tagen och vilket årtal den är från. I ett ortofoto påverkas inte skalan eller avståndet mellan punkter av terrängens variation, till skillnad från en flygbild där man har en centralprojektion.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Ortofoton används bland annat som underlag för att producera kartor. Ortofoton används även inom andra områden, till exempel för samhällsplanering, miljöövervakning, planering och uppföljning av markanvändning, vegetationstolkning, som bakgrund till annan information samt i GIS-programvaror. 

Vid framställning av ortofoton sker en radiometrisk korrigering och bearbetning, vilket betyder en förändring av pixelvärden. Det innebär att det inte är möjligt att göra korrekta radiometriska mätningar i ett ortofoto.

Så ofta uppdateras informationen

Framställning av nya ortofoton görs allt eftersom nya flygbilder finns tillgängliga enligt det det nationella bildförsörjningsprogrammet. Det innebär att nya ortofoton tas fram över cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton över södra Sverige och över områden längs Norrlandskusten tas fram vartannat år, omväxlande före resp. efter lövsprickning, med 0,16 m upplösning. Ortofoton med den högre upplösningen tas även fram över vissa tätorter eller valda områden i övriga delar av landet.

Här kan du läsa mer om planer och utfall för ortofoton.