Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/uppslag/adress/v2

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/uppslag/adress/v2

Schema

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/uppslag/adress/v2/uppslag-adress-2.0.1.json

Format

Data kan endast hämtas i JSON-format.

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Referens

Hämta referenser till registerenheter, med etikett och id.

OperationBeskrivning
GET /fritextHitta registerenheter med en fritextsökning.
GET /fritext/{beteckning} Hitta registerenheter med en fritextsökning.

Beteckning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis adressbeteckningar och slutligen en registerenhetsreferens, allteftersom söktexten fylls i.

OperationBeskrivning
GET /beteckningAutocompletefunktion för att hitta adressbeteckningar.
GET /beteckning/{beteckning} Autocompletefunktion för att hitta adressbeteckningar.

Operationer

GET /fritext

Beskrivning

Hämta referenser till registerenheter genom en sökning på adressbeteckningen.

Exempel

/fritext?beteckning=lantm%C3%A4terig%202%20g%27vle

/fritext?beteckning=kungsgatan&maxHits=15

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningSöksträng.querystringja
maxHitsKan användas för att begränsa antal resultat.queryintegernej
splitAdressOm satt till true så ersätts adressetiketten i svaret med ett objekt där adressen är utbruten i komponenter.querybooleannej

Svar

Ett RegisterenhetsreferensResponse i form av en JSON-array med registerenhetsreferenser.
GET /fritext/{beteckning}

Beskrivning

Hämta referenser till registerenheter genom en sökning på adressbeteckningen.

Exempel

/fritext/lantmäterig 2 gävle

/fritext/kungsgatan?maxHits=15

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningSöksträng.pathstringja
maxHitsKan användas för att begränsa antal resultat.queryintegernej
splitAdressOm satt till true så ersätts adressetiketten i svaret med ett objekt där adressen är utbruten i komponenter.querybooleannej

Svar

Ett RegisterenhetsreferensResponse i form av en JSON-array med registerenhetsreferenser.
GET /beteckning

Beskrivning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis adressbeteckningar och slutligen en registerenhetsreferens, allteftersom söktexten fylls i.

Den stegvisa sökningen funkar på följande vis:

BeteckningResultat
(tom)Alla kommuner
"g"Alla kommuner som börjar på g
"gävle " (med mellanslag på slutet)Alla adressområden i Gävle
"gävle la"Alla adressområden i Gävle som börjar på la
"gävle lantmäterigatan " (med mellanslag på slutet)Alla adressplatser på Lantmäterigatan i Gävle
"gävle lantmäterigatan 2"Alla adressplatser på Lantmäterigatan i Gävle som börjar med 2
"gävle lantmäterigatan 2" och match=EQUALSReferens till registerenhet vid Lantmäterigatan 2 i Gävle

Exempel

/beteckning

/beteckning?beteckning=g%C3%A4vle%20lantm%C3%A4terigatan%20&match=STARTS_WITH&maxHits=20

/beteckning?beteckning=g%C3%A4vle%20lantm%C3%A4terigatan%202b&match=EQUALS

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningAdressbeteckning i ordningen <kommun>, <adressområde>, <adressplats>querystringnej
match

Default är STARTS_WITH. Möjliga värden:

 • STARTS_WITH - stegvis sökning.
 • EQUALS - returnera adressreferensen.
querystring (x { "startsWith", "equals", "STARTS_WITH", "EQUALS" })nej
maxHitsKan användas för att begränsa svaret. Ange ett värde mindre eller lika med 0 för obegränsat antal. Default 100.queryintegernej
splitAdressOm satt till true så ersätts adressetiketten i svaret med ett objekt där adressen är utbruten i komponenter.querybooleannej

Svar

Ett BeteckningResponse i form av en JSON-array med beteckningar eller registerenhetsreferenser, beroende på värdet på match-parametern.
GET /beteckning/{beteckning}

Beskrivning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis adressbeteckningar och slutligen en registerenhetsreferens, allteftersom söktexten fylls i.

Den stegvisa sökningen funkar på följande vis:

BeteckningResultat
(tom)Alla kommuner
"g"Alla kommuner som börjar på g
"gävle " (med mellanslag på slutet)Alla adressområden i Gävle
"gävle la"Alla adressområden i Gävle som börjar på la
"gävle lantmäterigatan " (med mellanslag på slutet)Alla adressplatser på Lantmäterigatan i Gävle
"gävle lantmäterigatan 2"Alla adressplatser på Lantmäterigatan i Gävle som börjar med 2
"gävle lantmäterigatan 2" och match=EQUALSReferens till registerenhet vid Lantmäterigatan 2 i Gävle

Exempel

/beteckning/

/beteckning/gävle lantmäterigatan ?match=STARTS_WITH&maxHits=20

/beteckning/gävle lantmäterigatan 2b?match=EQUALS

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningAdressbeteckning i ordningen <kommun>, <adressområde>, <adressplats>pathstringnej
match

Default är STARTS_WITH. Möjliga värden:

 • STARTS_WITH - stegvis sökning.
 • EQUALS - returnera adressreferensen.
querystring (x { "startsWith", "equals", "STARTS_WITH", "EQUALS" })nej
maxHitsKan användas för att begränsa svaret. Ange ett värde mindre eller lika med 0 för obegränsat antal. Default 100.queryintegernej
splitAdressOm satt till true så ersätts adressetiketten i svaret med ett objekt där adressen är utbruten i komponenter.querybooleannej

Svar

Ett BeteckningResponse i form av en JSON-array med beteckningar eller registerenhetsreferenser, beroende på värdet på match-parametern.

Datatyper

Svar

RegisterenhetsreferensResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen Registerenhetsreferens.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
Registerenhetsreferens
Registerenhetsreferens 0..*

Exempel

JSON
[
 {
  "objektidentitet": "a242061d-1ab9-4d74-991d-0e155685dd1e"
   "beteckning": "Gävle Gävle Lantmäterigatan 2D 80264 Gävle"
 },
 {
  "objektidentitet": "a1e51a4a-6846-4cde-9a92-3f8f788b47cd"
   "beteckning": "Gävle Gävle Lantmäterigatan 2A 80264 Gävle"
 }
]


BeteckningResponse

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
beteckning

Matchade delar av adressbeteckningar på formen "<kommun> <adressområde> <adressplats>".

beteckning och Registerenhetsreferens är ömsesidigt uteslutande.

string0..*
Registerenhetsreferens

Referenser till registerenheter för matchade adresser.

beteckning och Registerenhetsreferens är ömsesidigt uteslutande.

Registerenhetsreferens0..*

Exempel

JSON
[
 "Gävle Lasarettsvägen",
 "Gävle Lassas"
]

---

[
 {
  "objektidentitet": "85b7249e-d2c5-4d65-9ea5-4892ccf0e7bd"
   "adress": "Gävle Gävle Havsvägen 10 81491 Furuvik"
  },
 {
  "objektidentitet": "e4040900-8d78-43f0-965b-c8939327e095"
   "adress": "Gävle Hille Havsvägen 10 80596 Gävle"
 }
]

Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "beteckning must be present and contain 1-120 characters"
  ]
}