Hoppa till huvudsakligt innehåll

Produkttyper och produktindelning

Produkttyper

Det finns tre produkttyper för Lantmäteriets geodataprodukter: direktåtkomst, nedladdning och visning. Produkttyperna fungerar på olika sätt.

Direktåtkomst 

Direktåtkomstprodukterna ger åtkomst till uppdaterad information i realtid via anrop direkt till Lantmäteriet. De har ett programmeringsgränssnitt (API) och kräver ett system som är anpassat till API:et. Produkterna kan inte användas direkt i en webbläsare.

Produkterna har två typer av frågor: hitta och hämta.

  • Hitta - Fråga gör du med olika sökkriterier som till exempel geometri eller fritext. Som svar får du referenser till de objekt som berörs av sökkriterier. Referenser (objektidentiteter) kan du sedan använda för att hämta information om objektet.
  • Hämta - Fråga gör du med objektidentitet. Som svar får du information om objekt inom det urval som du har efterfrågat. I vissa fall ingår även referenser till andra objekt i svaret.

Nedladdning 

Nedladdningsprodukterna ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig. Hur du beställer och laddar ner informationen skiljer sig åt mellan olika nedladdningsprodukter. Läs mer i dokumentation för respektive produkt.

Visning 

Visningsprodukterna ger åtkomst till information i form av kartor och bilder. Du kan titta på innehållet men inte bearbeta eller förändra det. De har ett programmeringsgränssnitt (API) och kräver ett system som är anpassat till API:et. Produkterna kan inte användas direkt i en webbläsare.

Du kan kombinera visningsprodukterna med till exempel direktåtkomstprodukter. På så sätt kan du till exempel söka på adresser, ortnamn och fastigheter för att sedan visa informationen i kartan.

Produktindelning

Lantmäteriets produkter är bland annat uppdelade utifrån informationsinnehåll i huvudgrupperna: fastighetsinformation och geografisk information. Du hittar våra produkter i produktlistan på lantmateriet.se, där kan du också söka i produktlistan med olika filtreringar. Gå till produktlistan på lantmateriet.se.

Fastighetsinformation

Produkter inom fastighetsinformation innehåller till största delen information från fastighetsregistrets textdel men även lägenhetsregistret och samfällighetsföreningsregistret. Fastighetsinformation finns som direktåtkomstprodukter och nedladdningsprodukter. Läs mer om produktindelning fastighetsinformation. 

Geografisk information

Produkter inom geografisk information innehåller: kartografisk information, bilder, höjddata, hydrografisk information samt geodetisk information. Alla tre produkttyper finns för produkter inom geografisk information.