Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten innehåller de ortofoton som produceras varje år i färg respektive IR , med upplösning 0,16 m respektive 0,4 m per pixel från år 2019 och framåt, samt 0,25 m respektive 0,5 m per pixel från år 2006 – 2018.
Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006. För ortofoton från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

Lagerinnehåll

Produkten innehåller följande lager med information:

LagerInnehåll
Ortofoto_farg_XXXXOrtofoto i färg, med 0,25 m respektive 0,5 m upplösning från år 2006 – 2018, samt med 0,16 m respektive 0,4 m upplösning från år 2019 och framåt. Exempel: Ortofoto_farg_2010.
Ortofoto_IR_XXXXOrtofoto i IR, med 0,25 m respektive 0,5 m upplösning från år 2006 – 2018, samt med 0,16 m respektive 0,4 m upplösning från år 2019 och framåt. Exempel: Ortofoto_IR_2010.
Ortofoto_farg_fs_XXXXFlygbildsömmar för ortofoton i färg med 0,25 m respektive 0,5 m upplösning, år 2010 – 2018. Exempel: Ortofoto_farg_fs_2010.
Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_IR_fs_XXXXFlygbildsömmar för ortofoton i IR med 0,25 m respektive 0.5 m upplösning, år 2010 – 2018. Exempel: Ortofoto_IR_fs_2010.
Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_fs_XXXX Flygbildsömmar för ortofoton i färg och i IR med 0,16 m respektive 0,4 m upplösning, år 2019 och framåt. Exempel: Ortofoto_fs_2019.
Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).

Geografisk täckning

Ortofoto med 0,5 m upplösning finns över hela Sveriges territorium begränsat av riksgräns och sjöterritoriets gräns i havet, med undantag för ytor med endast öppet vatten. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,4 m per pixel istället för 0,5 m per pixel. 

Ortofoto med 0,25 m upplösning finns från 2006 för ett urval av de största tätorterna och utökades från 2012 till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten. Dessa områden utgör cirka 44 % av landet och ingår som en del i det nationella bildförsörjningsprogrammet. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,16 m per pixel istället för 0,25 m per pixel och dessa finns nu även över ett antal tätorter i Norrlands inland.

För aktuell och detaljerad redovisning av täckning och tillgängliga ortofoton, se Lantmäteriets söktjänst GeoLex. 

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.