Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Inskrivning

Exempel 1 - Engångsuttag och direkt marknadsföring

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Engångsuttag.

Informationsurval: Inskrivningsfastighet, Inskrivet ägande; Ägare - Aktuella, Avtalsrättighet, Inteckning, Anteckning och Tomträttsupplåtelse.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 3 fastigheter.

Personuppgiftsbehandling: Direkt marknadsföring (2 § 6 FRL). 

Leverans

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de tre fastigheterna:

Fastighet 1

Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-a673-f3a0-e040-ed8f5b434759.

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 4. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 2022-04-21.

inskrivetagande_1.xml,  folkbokford_person_organisation.xml. 

Lagfart. Ägare: DALNÄS KOMMUN. Person ID: a14755d5-678e-4f43-acb7-c38570946bd2. ID nummer: 212000-2361. Beviljad andel: 1/1. Adress: postnummer 32 031, postort: Dalnäs.

Tomträttsinnehav. Ägare:  MARIE ELISABET AHNE. Person ID: 6071bc86-ccf2-4e74-b3ea-d061dee5b746. Beviljad andel 1/2. Adress: Oxelstigen 13, postnummer 48 026, postort Österhamn.

Tomträttsinnehav. Ägare:  reklamspärr true. Beviljad andel: 1/2. 

inteckning_1.xml

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 88/17515. Belopp: 1500000 SEK. 

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 89/1589. Belopp: 500000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

Inteckning. Företrädesordning 3. Dagboksnummer: 89/9325. Belopp: 1000000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

Inteckning. Företrädesordning 4. Dagboksnummer: 89/18737. Belopp: 1000000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

anteckning_1.xml. 

Anteckning. Aktnummer: D-2015-01002131:1 avser inskrivet ägande 3f8c908e-c429-4da3-bb39-635a3a055378 och 25414388-7283-4879-9ee4-a8bff6f7092a.

tomtrattsupplatelse_1.xml.

Tomträttsupplåtelse. Dagboksnummer 88/12240. Ändamål: HOTELL-OCH RESTAURANGRÖRELSE MM. Startdatum för avgäld: 1988-08-01. Avgift: 1000 SEK.

Fastighet 2

Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-9384-f3a0-e040-ed8f5b434759

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 1. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 1996-05-31.

inskrivetagande_1.xml,  folkbokford_person_organisation.xml.

Lagfart. Ägare: PER MARTIN BREDENBERG. Person ID: 9ece0e4e-98be-47c1-9b42-ab0dc7c82003. Beviljad andel: 1/2. Adress: Freluga 7325, postnummer 32 035, postort Dalnäs.

Lagfart. Ägare: reklamspärr true. Beviljad andel: 1/2.

avtalsrattighet_1.xml. 

Avtalsnyttjanderätt. Dagboksnummer 87/713. Övrigt ändamål TELE.

inteckning_1.xml

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 85/13672. Belopp: 55000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 86/2195. Belopp: 100000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Fastighet 3

Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db6-f9f6-f3a0-e040-ed8f5b434759

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 3. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 2022-03-24. Pågående ärende. Pågående ärende typ: Avtalsrättighet, Inteckning, Lagfart, Tomträtt.

inskrivetagande_1.xml,  folkbokford_person_organisation.xml. 

Lagfart. Ägare: DALNÄS KOMMUN. PersonId>694291d2-7547-46e1-b9b1-9cd137ff0849. ID nummer: 212024-1001. Beviljad andel: 1/1. Adress: Box 32, postnummer 99 700, postort Dalnäs.

Tomträttsinnehav. Ägare: HANS BERNT BROQVIST. PersonId: acd4f7df-5c51-4536-abc0-5b07c92df17f. Beviljad andel: 1/1. Adress: Svarvarvägen 134, postnummer 48 000, postort Ljurak.

avtalsrattighet_1.xml. 

Avtalsservitut. Aktnummer D-2021-40001870:1. Avtalsservitutändamål Bete.

inteckning_1.xml

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 73/8978. Belopp: 33000 SEK. Pantbrevstyp: Datapantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 02/17379. Belopp: 417000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

tomtrattsupplatelse_1.xml. 

Tomträttsupplåtelse. Dagboksnummer: 12/4155. Ändamål: AFFÄR MM. Startdatum för avgäld: 2011-10-10. Avgift: 3500 SEK.

Exempel 2 - Abonnemang med personnummer

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: Inskrivningsfastighet, Inskrivet ägande; Ägare - Alla, förvärv och med personnummer, Avtalsrättighet, Inteckning. Anteckning och Tomträttsupplåtelse.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 2 fastigheter.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de två fastigheterna:

Fastighet 1

Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db6-f40f-f3a0-e040-ed8f5b434759

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 2. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 2015-09-23.

inskrivetagande_1.xml

Lagfart. Ägare: DALNÄS KOMMUN. ID nummer: 212000-2361. Beviljad andel: 1/1. Adress: postnummer 32 031, postort Dalnäs. Fastighetsägandeförändring: fång dagboksnummer: 80/176. Fångesart: Köp.

inteckning_1.xml. 

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 18/55. Belopp: 4000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 40/493. Belopp: 1500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 3. Dagboksnummer: 51/1306. Belopp: 16500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 4. Dagboksnummer: 51/1307. Belopp: 10000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 5. Dagboksnummer: 51/1308. Belopp: 5000 SEK.  Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

anteckning_1.xml. Anteckning. Aktnummer: D-2015-01002136:1 avser inteckning 834e89ca-83b6-4e8c-b9aa-b7ecf7fd11bb. Anteckningstext: Utmätning 2014-09-23 11 500 SEK 12456.

Fastighet 2

Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-2a70-f3a0-e040-ed8f5b434759

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 2. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 2015-09-23.

inskrivetagande_1.xml

Lagfart. Ägare: DALNÄS KOMMUN. ID nummer: 212000-2361. Beviljad andel: 1/1. Adress: postnummer 32 031, postort Dalnäs. 

inteckning_1.xml.

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 96/166. Belopp: 2000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 97/78. Belopp: 1000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 3. Dagboksnummer: 18/55. Belopp: 4000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 4. Dagboksnummer: 40/493. Belopp: 1500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 5. Dagboksnummer: 51/1306. Belopp: 16500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 6. Dagboksnummer: 51/1307. Belopp: 10000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

anteckning_1.xml. 

Anteckning. Aktnummer: D-2015-01002136:1 avser inteckning 834e89ca-83b6-4e8c-b9aa-b7ecf7fd11bb. Anteckningstext: Utmätning 2014-09-23 11 500 SEK 12456.

Leverans förändringsuttag

Scenario: Det sker sammanläggning av två fastigheter: Fastighet 1 och 2. Fastighet 1 och 2 avregistreras. I borttagsfilerna levereras IRFastighet objektidentitet för Fastighet 1 och Fastighet 2. Det levereras information om nybildad Fastighet 3.

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de tre fastigheterna:

Fastighet 1 och 2

Fastighet 1. Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db6-f40f-f3a0-e040-ed8f5b434759

Fastighet 2. Fastighetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-2a70-f3a0-e040-ed8f5b434759

inskrivningsfastighet_borttag.xml. IRFastighet. Objektidentitet för Fastighet 1 och Fastighet 2.

inskrivetagande_borttag.xml. IRFastighet. Objektidentitet för Fastighet 1 och Fastighet 2.

avtalsrattighet_borttag.xml. IRFastighet. Objektidentitet för Fastighet 1 och Fastighet 2.

inteckning_borttag.xml. IRFastighet. Objektidentitet för Fastighet 1 och Fastighet 2.

Fastighet 3

Fastighetsreferens. Objektidentitet be6041f7-e42f-4309-8596-7bd48e899463

inskrivningsfastighet_1.xml. 

Inskrivningsfastighet. Objektversion 2. Senaste ändring i Inskrivningsdelen 2022-04-26.

inskrivetagande_1.xml, folkbokford_person_organisation.xml. 

Lagfart. Ägare: DALNÄS KOMMUN. ID nummer: 212000-2361. Beviljad andel: 1/1. Adress: postnummer 32 031, postort Dalnäs. Fastighetsägandeförändring: fång dagboksnummer: 80/176. Fångesart: Köp.

inteckning_1.xml. 

Inteckning. Företrädesordning 1. Dagboksnummer: 96/166. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 2000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 2. Dagboksnummer: 97/78. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 1000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 3. Dagboksnummer: 18/55. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 4000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 4. Dagboksnummer: 40/493. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 1500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 5. Dagboksnummer: 51/1306. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 16500 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.

Inteckning. Företrädesordning 6. Dagboksnummer: 51/1307. Inskrivningshändelse. Inskrivningshändelsetyp: Sammanläggning. Belopp: 10000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev. 

Inteckning. Företrädesordning 7. Dagboksnummer: 51/1308. Belopp: 5000 SEK. Pantbrevstyp: Skriftligt pantbrev.