Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5

Schema

XML: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5/registerbeteckning-5.0.0.xsd

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5/registerbeteckning-5.0.0.json

Format

Data kan hämtas i XML- och JSON-format. Vilket format som önskas anges i HTTP-headern Accept med värdena application/xml eller application/json. I frågor som skickas in med POST ska motsvarande värden anges i headern Content-Type.

Referenssystem

I frågor som accepterar eller svarar med geometrier stöds följande referenssystem:

ReferenssystemSRID
SWEREF 99 TM3006
SWEREF 99 12 003007
SWEREF 99 13 303008
SWEREF 99 14 153012
SWEREF 99 15 003009
SWEREF 99 15 453013
SWEREF 99 16 303010
SWEREF 99 17 153014
SWEREF 99 18 003011
SWEREF 99 18 453015
SWEREF 99 20 153016
SWEREF 99 21 453017
SWEREF 99 23 153018

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Registerbeteckning

Hämta hela registerbeteckningar.

OperationBeskrivning
GET /{id} Hämta en registerbeteckning med id.
POST / Hämta en eller flera registerbeteckningar med id.
GET /namnHämta en registerbeteckning med dess fulla namn.
POST /namnHämta en eller flera registerbeteckningar med deras fulla namn.
GET /tillhor/{id} Hämta en registerbeteckning med registerenhets- eller gemensamhetsanläggningsid.
GET /punktHämta registerbeteckning med koordinat.

Referens

Hämta referenser till registerbeteckningar, med etikett och id.

OperationBeskrivning
GET /referens/fritextHitta registerbeteckningar med en fritextsökning.
POST /referens/geometri Hitta registerbeteckningar med en geometri.

Beteckning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis registerbeteckningar och slutligen en registerbeteckningsreferens, allteftersom söktexten fylls i.

OperationBeskrivning
GET /beteckning/beteckningAutocompletefunktion för att hitta registerbeteckningar.
GET /beteckning/referensHämtar registerenhetsreferens från dess fulla namn.
POST /beteckning/status
Hämtar status på beteckningar och dess tillhörande fastigheter.

Hälsokontroll

För att kolla om tjänsten är uppe och mår bra.

Operation

Beskrivning

GET /health Hälsokontroll.

Operationer

GET /{id}

Beskrivning

Hämta en registerbeteckning med id.

Exempel

/12345678-1234-1234-1234-123456789012?srid=3006

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idRegisterbeteckningens identitet.pathstring (uuid)ja
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /

Beskrivning

Hämta en eller flera registerbeteckningar med id. 250 id:n kan skickas in i samma fråga.

Exempel

/?srid=3006

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <id>12345678-0000-0000-0001-123456789012</id>
 <id>12345678-0000-0000-0002-123456789012</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["12345678-0000-0000-0001-123456789012", "12345678-0000-0000-0002-123456789012"]

Requestparametrar

Body: IdRequest - ett objekt innehållande en lista med objektidentiteter.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /namn

Beskrivning

Hämta en registerbeteckning med dess fulla namn. Möjlighet att hämta beteckningsserier genom kommaseparerad lista och/eller intervall av block och enhet

Exempel

/namn?namn=gävle olsbacka 42:1, 45:1-6

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
namnRegisterbeteckningens namn.querystringja
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /namn

Beskrivning

Hämta en eller flera registerbeteckningar med deras fulla namn. 250 id:n kan skickas in i samma fråga.

Exempel

/namn?srid=3006

Body, Content-Type: application/xml
<NamnRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <namn>gävle olsbacka 45:6</namn>
 <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:7</namn>
</NamnRequest>
Body, Content-Type: application/json
["gävle olsbacka 45:6", "GÄVLE OLSBACKA 45:7"]

Requestparametrar

Body:  NamnRequest - ett objekt innehållande en lista med beteckningar.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /tillhor/{id}

Beskrivning

Hämta en registerbeteckning med objektidentiteten för den registerenhet eller gemensamhetsanläggning den tillhör.

Exempel

/tillhor/12345678-1234-1234-1234-123456789012

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idRegisterenhetens id i form av ett UUID.pathstring (uuid)ja
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /punkt

Beskrivning

Hämtar beteckningar för registerenheter vars yta träffas av angiven punkt.

Exempel

/punkt?punktSrid=3006&koordinater=6728782.15,616919.80&srid=3006

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
punktSridVilket referenssystem punkten anges i. Default: 3006.queryintegernej
koordinaterPunktens koordinater, enligt ordningen northing, easting, separerade med ett kommatecken.querydecimalja
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med registerbeteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /referens/fritext

Beskrivning

Hämta referenser till registerbeteckningar genom en textsökning på beteckningen.

Exempel

/referens/fritext?beteckning=gävle s:&maxHits=15

/referens/fritext?beteckning=olsba gävle&status=gällande,reserverad

/referens/fritext?beteckning=olsba gävle&kommunkod=2180

/referens/fritext?beteckning=olsba gävle&lankod=21

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningEn söksträng med 3 - 300 tecken.querystringja
kommunkodKommunkod, fyrsiffrig kod enligt Rikets indelningar. Får ej kombineras med lankod.querystringnej
lankodLänskod, tvåsiffrig kod enligt Rikets indelningar. Får ej kombineras med kommunkod.querystringnej
statusFiltrera resultatet till beteckningar med given/givna statusar. Statusar: ledig, reserverad och spärrad ger inga resultat vid kombination med parametern objektstatus.querystring[] (x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" })nej
objektstatusKan användas för att begränsa svaret till att visa enbart beteckningar för registerenheter och gemensamhetsanläggningar med vald status. objektstatus ger inga resultat vid kombination med parametern status för värden: ledig, reserverad och spärrad.querystring (x   { "levande", "avregistrerad" })nej
maxHitsKan användas för att begränsa antal resultat. Max 7500, default 100.queryintegernej

Svar

Ett RegisterbeteckningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med registerbeteckningsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /referens/geometri

Beskrivning

Hämta referenser till beteckningar vars registerenhets yta vidrör given geometri.

Exempel

/referens/geometri?status=gällande

Body, Content-Type: application/xml
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}

Requestparametrar

Body: GeometriRequest - ett objekt innehållande en geometri i GeoJSON- eller GML-format och eventuellt attributet buffer som kan användas för att utöka området runt geometrin.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
statusFiltrera resultatet till beteckningar med given/givna statusar.querystring[] (x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" })nej

Svar

Ett RegisterbeteckningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med registerbeteckningsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beteckning/beteckning

Beskrivning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar stegvis beteckningar och slutligen en registerbeteckningsreferens, allteftersom söktexten fylls i.

Den stegvisa sökningen funkar på följande vis:

BeteckningResultat
(tom)Alla registerområden
"g"Alla registerområden som börjar på g
"gävle " (med mellanslag på slutet)Alla trakter i Gävle
"gävle ol"Alla trakter i Gävle som börjar på ol
"gävle olsbacka " (med mellanslag på slutet)Alla beteckningar i Olsbacka i Gävle
"gävle olsbacka 45:"Alla beteckningar i block 45 i Olsbaka i Gävle
"gävle lantmäterigatan 45:6" till GET /beteckning/referensRegisterbeteckningsreferens till Gävle Olsbacka 45:6

Exempel

/beteckning/beteckning

/beteckning/beteckning?beteckning=gävle olsbacka &maxHits=20

/beteckning/beteckning?beteckning=gävle olsbacka 45&status=gällande,omregistrerad

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningRegisterbeteckning i ordningen <registerområde>, <trakt>, <block>, <enhet>querystringnej
maxHitsKan användas för att begränsa svaret. Ange ett värde mindre eller lika med 0 för obegränsat antal. Default 100.queryintegernej
statusKan användas för att begränsa svaret till att visa enbart registerbeteckningar med valda statusar.querystring[] (x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" })nej
objektstatusKan användas för att begränsa svaret till att visa enbart beteckningar för registerenheter och gemensamhetsanläggningar med vald status.querystring (x { "levande", "avregistrerad" })nej

Svar

Ett BeteckningResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med beteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beteckning/referens

Beskrivning

För användning av autocompletefunktioner. Hämtar registerbeteckningsreferens från dess fulla beteckning.

Exempel

/beteckning/referens?beteckning=gävle olsbacka 45&status=gällande,omregistrerad

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
beteckningRegisterbeteckning i ordningen <registerområde>, <trakt>, <block>, <enhet>querystringja
maxHitsKan användas för att begränsa svaret. Ange ett värde mindre eller lika med 0 för obegränsat antal. Default 100.queryintegernej
statusKan användas för att begränsa svaret till att visa enbart registerbeteckningar med valda statusar.querystring[] (x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" })nej
objektstatusKan användas för att begränsa svaret till att visa enbart beteckningar för registerenheter och gemensamhetsanläggningar med vald status.querystring (x { "levande", "avregistrerad" })nej

Svar

Ett BeteckningResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med beteckningar, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /beteckning/status

Beskrivning

Hämtar status på beteckningar och dess tillhörande registerenhet eller gemensamhetsanläggning.

Exempel

/beteckning/status

Body, Content-Type: application/xml
<NamnRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
  <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:2</namn>
  <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:4</namn>
  <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:5</namn>
  <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:6</namn>
</NamnRequest>
Body, Content-Type: application/json
[
  "GÄVLE OLSBACKA 45:2",
  "GÄVLE OLSBACKA 45:4",
  "GÄVLE OLSBACKA 45:5",
  "GÄVLE OLSBACKA 45:6"
]

Requestparametrar

Body:  NamnRequest - ett objekt innehållande en lista med beteckningar.

Svar

Ett StatusResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med beteckningar och deras status, beroende på vilket format som efterfrågades och värdet på match-parametern.GET /health

Beskrivning

För att kolla om tjänsten är uppe och mår bra.

Exempel

/health

Svar

Ett HealthResponse i form av ett JSON-objekt som anger tjänstens status. OBS! Denna fråga har ingen XML-variant.

Datatyper

Frågor

IdRequest

Hämta registerbeteckning med angiven identifierare. 250 idn kan anges i en fråga.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
idRegisterbetckningens identitet.string (uuid)1..*

Exempel

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <id>12345678-0000-0000-0001-123456789012</id>
 <id>12345678-0000-0000-0002-123456789012</id>
</IdRequest>
JSON
["12345678-0000-0000-0001-123456789012", "12345678-0000-0000-0002-123456789012"]NamnRequest

Hämta registerbeteckning med dess fulla namn. 250 namn kan anges i en fråga.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
namnRegisterbetckningens namn.string1..*

Exempel

XML
<NamnRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <namn>gävle olsbacka 45:6</namn>
 <namn>GÄVLE OLSBACKA 45:7</namn>
</NamnRequest>
JSON
["gävle olsbacka 45:6", "GÄVLE OLSBACKA 45:7"]GeometriRequest

Hitta beteckningar vars registerenhets yta vidrör given geometri. Vissa begränsningar finns:

BegränsningMaxvärde
Antal punkter i en MultiPoint.1 000 st
Antal brytpunkter i en LineString eller MultiCurve.10 000 st
Antal brytpunkter i en Polygon eller MultiSurface.10 000 st
Längd på en LineString eller sammanlagd längd på en MultiCurve.

500 000 m

Area för en Polygon eller sammanlagd area för en MultiSurface.30 000 000 m 2
Omkrets på en Polygon eller sammanlagd omkrets på en MultiSurface.1 000 000 m

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
GeometriEn GML- eller GeoJSON-geometri. GML-geometrier ska följa Lantmäteriets GML 3.2.1-profil.geometri1
bufferOmråde runt den angivna geometrin som ska ingå i sökträffen.integer0..1

Exempel

XML
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
JSON
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}

Svar

RegisterbeteckningResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen RegisterbeteckningAldreRegisterbeteckning eller AldreTidigareRegisterbeteckning.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
BeteckningBehållare för en registerenhets eller gemensamhetsanläggnings beteckningarBeteckning0..*

Exempel

XML
<RegisterbeteckningResponse gml:id="response"
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
   <gml:lowerCorner>6727464.556 616432.667</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>6727586.372 616628.854</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
  <RegisterbeteckningMember>
  <Beteckning gml:id="ID_2d4f6b8d-f2b4-6f8b-d2f4-6d8f0b2d4f6b">
   ...
  </Beteckning>
 </RegisterbeteckningMember>
 <RegisterbeteckningMember>
  <Beteckning gml:id="ID_d4f6b8d0-2b4d-f8b0-2f4b-d8f0b2d4f6b8">
   ...
  </Beteckning>
 </RegisterbeteckningMember>
</RegisterbeteckningResponse>
JSON
{
 "type" : "FeatureCollection",
 "crs" : {
  "type" : "name",
  "properties" : {
   "name" : "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
  }
 },
 "bbox" : [616432.667, 6727464.556, 616628.854, 6727586.372],
  "features" : [
  {
   "type" : "Feature",
   ...
  },
  {
   "type" : "Feature",
    ...
  }
 ]
}
Beteckning

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
RegisterenhetsreferensRegisterenheten som beteckningen hör till. Registerenhetsreferens och Gemensamhetsanlaggningsreferens är ömsesidigt uteslutande om information finns.Registerenhetsreferens0..1
GemensamhetsanlaggningsreferensGemensamhetsanläggningen som beteckningen hör till. Registerenhetsreferens och Gemensamhetsanlaggningsreferens är ömsesidigt uteslutande om information finns.Gemensamhetsanlaggningsreferens0..1
RegisterbeteckningRegisterenhetsbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet. T.ex. Gävle Varva 2:3. Registerenhetsbeteckningen ska vara unik inom sitt registerområde. Endast en beteckning i listan har beteckningsstatus gällande.Registerbeteckning0..*
AldreRegisterbeteckningBeteckning innan beteckningsreformen.AldreRegisterbeteckning0..*
AldreTidigareRegisterbeteckningBeteckning innan beteckningsreformen.AldreTidigareRegisterbeteckning0..*

Exempel

XML
<Beteckning gml:id="2d4f6b8d-f2b4-6f8b-d2f4-6d8f0b2d4f6b">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
   <gml:lowerCorner>6727464.556 616432.667</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>6727586.372 616628.854</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
 <Registerenhetsreferens>
  ...
 </Registerenhetsreferens>
  <Registerbeteckning>
  ...
 </Registerbeteckning>
  <Registerbeteckning>
  ...
 </Registerbeteckning>
 <AldreRegisterbeteckning>
  ...
 </AldreRegisterbeteckning>
 <AldreRegisterbeteckning>
  ...
 </AldreRegisterbeteckning>
 <AldreTidigareRegisterbeteckning>
  ...
 </AldreTidigareRegisterbeteckning>
 <AldreTidigareRegisterbeteckning>
  ...
 </AldreTidigareRegisterbeteckning>
</Beteckning >
JSON
{
 "type" : "Feature",
 "bbox" : [616432.667, 6727464.556, 616628.854, 6727586.372],
 "geometry" : null,
  "properties" : {
  "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
   ...
  },
  "registerbeteckning" : [
   ...
  ],
  "aldreRegisterbeteckning" : [
   ...
  ],
  "aldreTidigareRegisterbeteckning" : [
   ...
  ]
  }
}Registerenhetsreferens

Referens till den registerenhet beteckningen hör till.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
objektidentitetUnik identitet (UUID) för varje registerenhet.string (uuid)1
objektstatusAnger om registerenheten är levande eller avregistrerad.string ( x ∈ { "levande", "avregistrerad" } )1
typ

Anger om registerenheten är en Fastighet eller Samfällighet.

string ( x ∈ { "Fastighet", "Samfällighet" } )1
RegisterenhetsomradeRegisterenhetens geografiska områden.Registerenhetsomrade0..*

Exempel

XML
<Registerenhetsreferens>
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <objektstatus>levande</objektstatus>
 <typ>Fastighet</typ>
 <Registerenhetsomrade>
  ...
 </Registerenhetsomrade>
 <Registerenhetsomrade>
  ...
 </Registerenhetsomrade>
</Registerenhetsreferens>
JSON
{
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "objektstatus": "levande",
 "typ": "Fastighet",
 "registerenhetsomrade": [
  ...
 ]
}
Registerenhetsomrade

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
markering

Anger om det var detta område som träffades i en geometrisökning. Default är false.

boolean0..1
omradesnummerVarje delområde för en fastighet redovisas var för sig med ett områdesnummer.integer1
Centralpunktskoordinat Anger en centralt belägen koordinatsatt punkt inom området. punkt0..1

Exempel

XML
<Enhetsomrade markering="true">
 <omradesnummer>1</omradesnummer>
 <Centralpunktskoordinat>
  <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_15">
   <gml:pos>6729125.2 500179.0</gml:pos>
  </gml:Point>
 </Centralpunktskoordinat>
</Enhetsomrade>
JSON
{
 "markering": true,
 "omradesnummer" : 1,
 "centralpunktskoordinat": {
  "type": "Point",
  "coordinates": [500179, 6729125.2]
 }
}Gemensamhetsanlaggningsreferens

Referens till den gemensamhetsanläggning beteckningen hör till.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
objektidentitetUnik identitet (UUID) för varje gemensamhetsanläggning.string (uuid)1
objektstatusAnger om gemensamhetsanläggningen är levande eller avregistrerad.string ( x ∈ { "levande", "avregistrerad" } )1

Exempel

XML
<Gemensamhetsanlaggningsreferens>
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <objektstatus>levande</objektstatus>
</Gemensamhetsanlaggningsreferens>
JSON
{
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "objektstatus": "levande"
}Registerbeteckning

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
markeringAnger om det var denna beteckning som efterfrågades vid hämtning på ID eller namn. Default är false.boolean0..1
objektidentitetIdentitet för registerbeteckningen.string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
registeromradeVarje kommun bildar ett registerområde, med samma namn som kommunen.string1
traktEtt registerområde är indelat i trakter, Trakt motsvarar i regel bynamnet på landsbygden och stadsdelsnamn eller liknande inom tätortstring1
blockUnderindelningen av trakt är block. En trakt kan ha ett eller flera block. Ett block består av en eller flera fastigheter.string0..1
enhetFastigheter inom samma block numreras med enhetsnummer.integer1
beteckningsstatus

Anger aktuell status för registerbeteckningen.

string ( x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" } )1
omregistreringsdatum
date0..1
omregistreringsaktbeteckning
string0..1
omregistreradTill
string (uuid)0..1

Exempel

XML
<Registerbeteckning markering="true">
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <objektversion>2</objektversion>
 <versionGiltigFran>2022-06-29T17:18:34.123+02:00</versionGiltigFran>
 <registeromrade>GÄVLE</registeromrade>
 <trakt>OLSBACKA</trakt>
 <block>45</block>
 <enhet>6</enhet>
  <beteckningsstatus>gällande</beteckningsstatus>
 <omregistreringsdatum>2022-06-29</omregistreringsdatum>
 <omregistreringsaktbeteckning>AKT-123/HEJ</omregistreringsaktbeteckning>
 <omregistreradTill>12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012</omregistreradTill>
</Registerbeteckning>
JSON
{
 "markering": true,
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "objektversion": 2,
 "versionGiltigFran": "2022-06-29T17:18:34.123+02:00",
 "registeromrade": "GÄVLE",
 "trakt": "OLSBACKA",
 "block": "45",
 "enhet": 6,
 "beteckningsstatus": "gällande",
 "omregistreringsdatum": "2022-06-29",
 "omregistreringsaktbeteckning": "AKT-123/HEJ",
 "omregistreradTill": "12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012"
}
AldreRegisterbeteckning

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
markeringAnger om det var denna beteckning som efterfrågades vid hämtning på ID eller namn. Default är false.boolean0..1
objektidentitet

Identitet för registerbeteckningen.

string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
beteckningsniva1

Anger registerområde är jordregistersocken eller stadsregisterområde.

string1
beteckningsniva2 Anger trakt (by- eller hemmansnamn) eller ägotrakter (i stad). Varje registerområde är indelat i trakter eller ägotrakter . Vissa beteckningar i stad och då framför allt kvarter saknar ägotrakter och saknar därför "andra ledet" (nivå 2). string0..1
beteckningsniva3 Varje trakt är indelad i block och i stad i kvarter eller stadsägor. string0..1
beteckningsniva4 Varje block och kvarter är indelat i enheter. Stadsägor har ett eget nummer. string1
beteckningsstatusAnger aktuell status för registerbeteckningen.string ( x { "ej entydig", "omregistrerad", "referensbeteckning", "reserverad", "spärrad" } )1
omregistreradTill
string (uuid)0..1

Exempel

XML
<AldreRegisterbeteckning markering="true">
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <objektversion>2</objektversion>
 <versionGiltigFran>2022-06-29T17:18:34.123+02:00</versionGiltigFran>
 <beteckningsniva1>X-GÄVLE</beteckningsniva1>
 <beteckningsniva2>*</beteckningsniva2>
 <beteckningsniva3>STG</beteckningsniva3>
 <beteckningsniva4>101+102+/103,105/</beteckningsniva4>
  <beteckningsstatus>omregistrerad</beteckningsstatus>
 <omregistreradTill>12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012</omregistreradTill> 
</AldreRegisterbeteckning>
JSON
{
 "markering": true,
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "objektversion": 2,
 "versionGiltigFran": "2022-06-29T17:18:34.123+02:00",
 "beteckningsniva1": "X-GÄVLE",
 "beteckningsniva2": "*",
 "beteckningsniva3": "STG",
 "beteckningsniva4": "101+102+/103,105/",
 "beteckningsstatus": "omregistrerad",
 "omregistreradTill": "12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012"
}AldreTidigareRegisterbeteckning

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
markeringAnger om det var denna beteckning som efterfrågades vid hämtning på ID eller namn. Default är false.boolean0..1
objektidentitet

Identitet för registerbeteckningen.

string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
beteckningsniva1

Anger registerområde är jordregistersocken eller stadsregisterområde.

string1
beteckningsniva2 Anger trakt (by- eller hemmansnamn) eller ägotrakter (i stad). Varje registerområde är indelat i trakter eller ägotrakter . Vissa beteckningar i stad och då framför allt kvarter saknar ägotrakter och saknar därför "andra ledet" (nivå 2). string0..1
beteckningsniva3 Varje trakt är indelad i block och i stad i kvarter eller stadsägor. string0..1
beteckningsniva4 Varje block och kvarter är indelat i enheter. Stadsägor har ett eget nummer. string1
omregistreringsdatum Anger datum när registerenhet omregistrerats. string0..1
omregistreringslopnummer Anger löpnummer för när registerenhet omregistrerats. integer0..1
omregistreringsaktbeteckning Anger beteckning på den akt som innehåller Lantmäterimyndighetens beslut att enheten ska omregistreras. string0..1

Exempel

XML
<AldreTidigareRegisterbeteckning markering="true">
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <objektversion>2</objektversion>
 <versionGiltigFran>2022-06-29T17:18:34.123+02:00</versionGiltigFran>
 <beteckningsniva1>X-GÄVLE</beteckningsniva1>
 <beteckningsniva2>*</beteckningsniva2>
 <beteckningsniva3>STG</beteckningsniva3>
 <beteckningsniva4>101+102+/103,105/</beteckningsniva4>
  <omregistreringsdatum>19900606</omregistreringsdatum>
 <omregistreringslopnummer>1990157</omregistreringslopnummer>
 <omregistreringsaktbeteckning>1583-700</omregistreringsaktbeteckning>
</AldreRegisterbeteckning>
JSON
{
 "markering": true,
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "objektversion": 2,
 "versionGiltigFran": "2022-06-29T17:18:34.123+02:00",
 "beteckningsniva1": "X-GÄVLE",
 "beteckningsniva2": "*",
 "beteckningsniva3": "STG",
 "beteckningsniva4": "101+102+/103,105/",
 "omregistreringsdatum": "19900606",
 "omregistreringslopnummer": 1990157,
 "omregistreringsaktbeteckning": "1583-700",
}RegisterbeteckningsreferensResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen Registerbeteckningsreferens.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
Registerbeteckningsreferens
Registerbeteckningsreferens 0..*

Exempel

XML
<RegisterbeteckningsreferensResponse
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <Registerbeteckningsreferens>
  ...
 </Registerbeteckningsreferens>
 <Registerbeteckningsreferens>
  ...
 </Registerbeteckningsreferens>
</RegisterbeteckningsreferensResponse>
JSON
[
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0001-123456789012",
  ...
 },
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0002-123456789012",
  ...
 }
]Registerbeteckningsreferens

Utgör en förenklad representation av informationen om en registerbeteckning inklusive dess identitet.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
objektidentitetIdentitet för registerbeteckningen.string (uuid)1
registerenhetRegisterenhetens identitet (UUID). registerenhet och registerenhetstyp är ömsesidigt uteslutande med gemensamhetsanlaggning om information finns.string (uuid)0..1
registerenhetstypRegisterenhetens typ. registerenhet och registerenhetstyp är ömsesidigt uteslutande med gemensamhetsanlaggning om information finns.string ( x { "Fastighet", "Samfällighet" } )0..1
gemensamhetsanlaggningGemensamhetsanläggningsens identitet (UUID). registerenhet och registerenhetstyp är ömsesidigt uteslutande med gemensamhetsanlaggning om information finns.string (uuid)0..1
beteckning

Beteckningens sammansatta namn t.ex. GÄVLE OLSBACKA 45:6.

string1

Exempel

XML
<Registerbeteckningsreferens>
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
 <registerenhet>12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012</registerenhet>
 <registerenhetstyp>Fastighet</registerenhetstyp>
  <beteckning>GÄVLE OLSBACKA 45:6</beteckning>
</Registerbeteckningsreferens>
JSON
{
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
 "gemensamhetsanlaggning": "12345678-cafe-cafe-cafe-123456789012",
  "beteckning": "GÄVLE OLSBACKA 45:6"
}BeteckningResponse

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
beteckning

Matchade delar av registerbeteckningar på formen "<registerområde> <trakt> [<block>:]<enhet>".

beteckning och Registerbeteckningsreferens är ömsesidigt uteslutande.

string0..*
Registerbeteckningsreferens

Referenser till matchad registerbeteckning.

beteckning och Registerbeteckningsreferens är ömsesidigt uteslutande.

Registerbeteckningsreferens0..*

Exempel

XML
<BeteckningResponse
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <beteckning>GÄLLIVARE</beteckning>
 <beteckning>GÄVLE</beteckning>
</BeteckningResponse>

---

<BeteckningResponse
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <Registerbeteckningsreferens>
  ...
 </Registerbeteckningsreferens>
 <Registerbeteckningsreferens>
  ...
 </Registerbeteckningsreferens>
</BeteckningResponse>
JSON
[
 "GÄVLE OLSBACKA",
 "GÄVLE ORSTA"
]

---

[
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0001-123456789012",
  ...
 },
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0002-123456789012",
  ...
 }
]StatusResponse

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
StatusStatusbehållare.Status0..*

Exempel

XML
<StatusResponse
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/registerbeteckning/v5">
 <Status>
  ...
 </Status>
 <Status>
  ...
 </Status>
</Registerbeteckningsreferens>
JSON
[
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0001-123456789012",
  ...
 },
 {
  "objektidentitet": "12345678-0000-0000-0002-123456789012",
  ...
 }
]Status

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
objektidentitetIdentitet för registerbeteckningen.string (uuid)1
beteckning

Beteckningens sammansatta namn t.ex. GÄVLE OLSBACKA 45:6.

string1
beteckningsstatus

Anger aktuell status för registerbeteckningen. beteckningsstatus och aldreBeteckningsstatus är ömsesidigt uteslutande.

string ( x { "gällande", "ledig", "omregistrerad", "reserverad", "spärrad" } )0..1
aldreBeteckningsstatus

Anger aktuell status för registerbeteckningen. beteckningsstatus och aldreBeteckningsstatus är ömsesidigt uteslutande.

string ( x { "omregistrerad", "reserverad", "spärrad", "ej entydig", "referensbeteckning" } )0..1
registerenhetsstatusAnger om registerenheten är levande eller avregistrerad. registerenhetsstatus och gemensamhetsanlaggningsstatus är ömsesidigt uteslutande om information finns.string ( x ∈ { "levande", "avregistrerad" } )0..1
gemensamhetsanlaggningsstatusAnger om gemensamhetsanläggningen är levande eller avregistrerad. registerenhetsstatus och gemensamhetsanlaggningsstatus är ömsesidigt uteslutande om information finns.string ( x ∈ { "levande", "avregistrerad" } )0..1

Exempel

XML
<Status>
 <objektidentitet>12345678-1234-1234-1234-123456789012</objektidentitet>
  <beteckning>GÄVLE OLSBACKA 45:6</beteckning>
 <beteckningsstatus>gällande</beteckningsstatus>
 <registerenhetsstatus>avregistrerad</registerenhetsstatus>
</Status>
JSON
{
 "objektidentitet": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "beteckning": "GÄVLE OLSBACKA 45:6",
 "aldreBeteckningsstatus": "omregistrerad",
 "gemensamhetsanlaggningsstatus": "levande"
}HealthResponse

Anger status för tjänsten.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
upAnger status för tjänsten.boolean1

Exempel

JSON
{"up": true}

Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

XML
<Fault
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1">
 <code>400</code>
 <reason>Bad Request</reason>
 <errors>Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076</errors>
</Fault>
JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076"
  ]
}