Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på produktsidan på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Demodata

Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data. Här kan du läsa om och hämta demodata för Lantmäteriets produkter.

Val vid beställning

Typ av flygbild

 • 4 kanaler (från och med 2019)
 • Färg
 • IR

Upplösning

 • 0,15 m
 • 0,24 m
 • 0,37 m
 • 0,48 m

Upplösningen är beroende på var i landet bilden är tagen och vilket år bilden är fotograferad.

Geografiskt urval

 • Flygbild (anges med BildID)

Leveransformat flygbilder

 • TIFF okomprimerad
 • JPEG. 4-kanals flygbilder kan dock endast levereras i okomprimerad TIFF

Leveransformat ori-data

 • PatB-format (.ori-fil) och som projektfil för Match-AT (.prj-fil)

Man kan dock istället för dessa filer erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet, alternativt som färdiga modellfiler för dessa.

Valbara koordinatsystem (flygbilder och ori-data)

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. SWEREF 99 TM är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig.

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Alla flygbilder kan vid efterfrågan levereras med uppgifter om kamera, flyghöjd, negativskala, flygfototidpunkt, stråk- och bildnummer.
I filnamnet för respektive flygbild kan även vissa av dessa uppgifter utläsas, då varje kameraregistrering och bild är märkt med en unik identitet (BildId), se även Informationsmodell. 

I shapeformat finns alla bildpunkter, inklusive metadata om respektive flygbild, för respektive årgång från 2006 och framåt. Bildpunktsfilerna kan du ladda ned på lantmateriet.se.

Exempel på vad en leverans av Flygbilder Nedladdning kan innehålla ses här nedan.

Filuppsättning

Mappen images innehåller digitala flygbilder i JPEG-format eller okomprimerat TIFF-format. Namnet, det vill säga bildens identitet, innehåller normalt uppgift om flygfotoår, fotoområde, flyghöjd, stråknamn och bildnummer. Exempel på bildernas identitet:

 • 07i48ce50_13~2007-06-07_101807_39
 • 09b48zx08_35~2009-04-25_104838_66

Orienteringsfilen (.ori-fil) innehåller bildnamn, kameraposition och kameraorientering (rotationsmatris). Projektfilen för Match-AT (.prj-fil) innehåller förutom orientering även kamerainställningar och inre orientering för bilderna. Bägge filerna ingår i leveransen. Idag är det flera system som stödjer import av formaten. 

Istället för dessa filer kan man erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet, alternativt som färdiga modellfiler för dessa.

I leveransen ingår ytterligare en ori-fil, som är roterad 180 grader jämfört med flygriktningen (_180.ori). I leveransen ingår även ett textdokument (.doc) med information om leveransen, samt ett översiktsdokument (.pdf) innehållande en kartbild med bildpunkt för att underlätta lokalisering.

Här hittar du kalibreringsprotokoll för respektive kamera.