Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Referens Uppslag Adress innehåller information från fastighetsregistret om adresser och registerenhetsreferenser.

Registerenhetsreferens

Registerenhetsreferens är en referens till en fastighet eller samfällighet.

Adress

Adresserna som används i Referens Uppslag Adress är så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Registerenhetsreferens

Referens till registerenhet

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för fastighet eller samfällighet.

adress

Adressen som sökningen träffat i form av en sammanslagen etikett eller ett objekt med utbrutna komponenter.

Adress


kommun

Namn på kommun.

Kommunnamn utgör en del av beteckningen för en fullständig belägenhetsadress.

kommundel

Av kommunen fastställt namn för den geografiska kommundelen.

Namnet ska vara unikt inom kommunen.

Anger namn på kommundel för adressplatsen. Används för att skilja flera adressområden med samma namn inom en kommun.

adressområde

Namn på adressområdet.

Namnet är unikt inom den geografiska kommundelen.

För en kommun kan samma fastställda namn på adressområdet finnas i flera geografiska kommundelar.

gårdsadressområde

Av kommunen fastställt namn för gårdsadressområdet. Namnet är unikt inom byadressområdet.

adressplatsnummer

Adressnummer som sätts på adressplatserna inom ett adressområde.

bokstavstillägg

Ett tillägg till adressplatsnumret i form av en eller två bokstäver.

lägestillägg

Ett tillägg till adressplatsnumret som identifierar en uppgång i en entré.

Lägestillägg kan vara:

UH = Uppgång höger

UV = Uppgång vänster

U = Uppgång

lägestilläggsnummer

Ett unikt nummer tillhörande lägestillägget.

avvikande adressplatsbeteckning

Adressplatsbeteckning som avviker från standarden SS637003:2015, till exempel så kan adressplatsnummer saknas.

postnummer

Adressplatsens postnummer fastställd av PostNord AB.

postort

Adressplatsens postort fastställd av PostNord AB.