Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som inrättas för särskilda ändamål av stadigvarande betydelse för minst två delägare gemensamt. Delägare kan vara fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller övriga delägare. Exempel på ändamål för gemensamhetsanläggning: väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss.

Informationen är indelad i fem valbara informationsdelmängder:

  • Andel - gemensamhetsanläggningens delägare och andelstal samt gemensamhetsanläggningens andelar i samfälligheter och andra gemensamhetsanläggningar. För Gemensamhetsanläggning (se ITM) ingår även uppgifter om summa av andelstal om delmängden Andel anropas.
  • Basinformation - gemensamhetsanläggningens attribut, pågående ärende, gemensamhetsanläggningsanmärkningar, registerenhetsanmärkningar och beteckning efter beteckningsreformens genomförande. 
  • Beteckning före reformen - beteckningar före beteckningsreformens genomförande.
  • Geometri - gemensamhetsanläggningens geografiska utbredning.
  • Åtgärd - åtgärder som har eller har haft betydelse för gemensamhetsanläggningens bestånd eller omfattning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Gemensamhetsanläggning Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­­delmängd

ObjektAttributGemensamhets­­anläggning Direkt 2.1Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang

Andel

Gemensamhets­­anlaggnings­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
Registerenhets­referensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typlevereraslevereras intelevereras inte

Basinformation

Gemensamhets­­anlaggningsumma­Registrerade­Andelstallevereras om delmängden Basinformation och Andel har valtslevereras om delmängderna Basinformation och Andel har valtslevereras om delmängderna Basinformation och Andel har valts

Geometri

 GemensamhetsanlaggningYtalevereraslevereras intelevereras inte
Fastighetsinformation Nedladdning innehåller referenser till alla gemensamhetsanläggningar som informationen berör, även till den gemensamhetsanläggning som frågan är ställd för (”egenreferens”).

Andel

AndelI­Gemensamhets­anlaggningAvser­Gemensamhets­anlaggninginte referens till egen gemensamhets­anläggningreferens till egen gemensamhets­anläggningreferens till egen gemensamhets­anläggning
OvrigDelagareAndelsreferensinte referens till egen gemensamhets­anläggningreferens till egen gemensamhets­anläggningreferens till egen gemensamhets­anläggning