Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3

Schema

XML: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3/inskrivning-3.0.0.xsd

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3/inskrivning-3.0.0.json

Format

Data kan hämtas i XML- och JSON-format. Vilket format som önskas anges i HTTP-headern Accept med värdena application/xml eller application/json. I frågor som skickas in med POST ska motsvarande värden anges i headern Content-Type.

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Inskrivning

Hämta hela - eller delmängder av - inskrivningar.

OperationBeskrivning
GET /{id}Hämta en inskrivning med id för inskrivningsfastighet.
POST /
Hämta en eller flera inskrivningar med id.
GET /beror/{id}
Hämta en inskrivning med fastighetsid.
POST /berorHämta en eller flera inskrivningar med fastighetsid.

Referens

Hämta fastighetsreferenser.

OperationBeskrivning
GET /referens/inteckning/{id}Hämta fastighetsreferenser som belastas av en inteckning.

Operationer

GET /{id}

Beskrivning

Hämta en inskrivning med id för inskrivningsfastighet. Delar av inskrivningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/12345678-1234-1234-1234-123456789012?includeData=total

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idInskrivningens objektidentitet.pathstring (uuid)ja
includeData

Vad i inskrivningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Endast ett av agareAktuella och agareAlla kan väljas. forvarv måste kombineras med något av agareAktuella och agareAllatotal kan inte kombineras med övriga delmängder. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • inskrivningsfastighet - IRFastighet, område, pågåendeärende och gruppinformation.
 • agareAktuella - fastighetens gällande ägare.

 • agareAlla - fastighetens gällande och tidigare ägare.
 • forvarv - ägarförändringsinformation.

 • avtalsrattighet - avtalsrättigheter.
 • inteckning - inteckningar.
 • anteckning - anteckningar.
 • tomtrattsupplatelse - tomträttsupplåtelser.
 • total - allt.
querystring[] (x { "inskrivningsfastighet", "agareAktuella", "agareAlla", "forvarv", "avtalsrattighet", "inteckning", "anteckning", "tomtrattsupplatelse", "total" })nej
excludePersonidEndast för internt bruk. Anger om personidn ska med i svaret. Alltid true om parametern marknadsforing är true. Default: falsequerybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Om true sätts parametern excludePersonid till true. Default: falsequerybooleannej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett InskrivningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med inskrivningar, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /

Beskrivning

Hämta en eller flera inskrivningar med id. 250 id:n kan skickas in i samma fråga. Delar av inskrivningarna kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/?includeData=total

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Requestparametrar

Body: IdRequest - ett objekt innehållande en lista med objektidentiteter.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vad i inskrivningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Endast ett av agareAktuella och agareAlla kan väljas. forvarv måste kombineras med något av agareAktuella och agareAllatotal kan inte kombineras med övriga delmängder. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • inskrivningsfastighet - IRFastighet, område, pågåendeärende och gruppinformation.
 • agareAktuella - fastighetens gällande ägare.

 • agareAlla - fastighetens gällande och tidigare ägare.
 • forvarv - ägarförändringsinformation.

 • avtalsrattighet - avtalsrättigheter.
 • inteckning - inteckningar.
 • anteckning - anteckningar.
 • tomtrattsupplatelse - tomträttsupplåtelser.
 • total - allt.
querystring[] (x { "inskrivningsfastighet", "agareAktuella", "agareAlla", "forvarv", "avtalsrattighet", "inteckning", "anteckning", "tomtrattsupplatelse", "total" })nej
excludePersonidEndast för internt bruk. Anger om personidn ska med i svaret. Alltid true om parametern marknadsforing är true. Default: falsequerybooleannej
marknadsforingEndast för internt bruk. Anger om informationshämtningen görs i marknadsföringssyfte. Om true sätts parametern excludePersonid till true. Default: falsequerybooleannej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett InskrivningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med inskrivningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /beror/{id}

Beskrivning

Hämta en inskrivning med fastighetens objektidentitet. Delar av inskrivningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/beror/12345678-1234-1234-1234-123456789012

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idFastighetens id i form av ett UUID.pathstring (uuid)ja
includeData

Vad i inskrivningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Endast ett av agareAktuella och agareAlla kan väljas. forvarv måste kombineras med något av agareAktuella och agareAllatotal kan inte kombineras med övriga delmängder. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • inskrivningsfastighet - IRFastighet, område, pågåendeärende och gruppinformation.
 • agareAktuella - fastighetens gällande ägare.

 • agareAlla - fastighetens gällande och tidigare ägare.
 • forvarv - ägarförändringsinformation.

 • avtalsrattighet - avtalsrättigheter.
 • inteckning - inteckningar.
 • anteckning - anteckningar.
 • tomtrattsupplatelse - tomträttsupplåtelser.
 • total - allt.
querystring[] (x { "inskrivningsfastighet", "agareAktuella", "agareAlla", "forvarv", "avtalsrattighet", "inteckning", "anteckning", "tomtrattsupplatelse", "total" })nej

Svar

Ett InskrivningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med inskrivningar, beroende på vilket format som efterfrågades.POST /beror

Beskrivning

Hämta en eller flera inskrivningar med fastighetens objektidentitet. 250 id:n kan skickas in i samma fråga. Delar av inskrivningarna kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/beror?includeData=inskrivningsfastighet,agandeAktuellt

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Requestparametrar

Body: IdRequest - ett objekt innehållande en lista med objektidentiteter.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vad i inskrivningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Endast ett av agareAktuella och agareAlla kan väljas. forvarv måste kombineras med något av agareAktuella och agareAllatotal kan inte kombineras med övriga delmängder. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • inskrivningsfastighet - IRFastighet, område, pågåendeärende och gruppinformation.
 • agareAktuella - fastighetens gällande ägare.

 • agareAlla - fastighetens gällande och tidigare ägare.
 • forvarv - ägarförändringsinformation.

 • avtalsrattighet - avtalsrättigheter.
 • inteckning - inteckningar.
 • anteckning - anteckningar.
 • tomtrattsupplatelse - tomträttsupplåtelser.
 • total - allt.
querystring[] (x { "inskrivningsfastighet", "agareAktuella", "agareAlla", "forvarv", "avtalsrattighet", "inteckning", "anteckning", "tomtrattsupplatelse", "total" })nej

Svar

Ett InskrivningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med inskrivningar, beroende på vilket format som efterfrågades.GET /referens/inteckning/{id}

Beskrivning

Hitta fastigheter som belastas av en inteckning.

Exempel

/referens/inteckning/12345678-1234-1234-1234-123456789012

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
id

Intecknings id i form av ett UUID.

pathstring (uuid)ja

Svar

Ett FastighetsreferensResponse i form av en JSON eller XML med fastighetsreferenser.

Datatyper

Frågor

IdRequest

Hämta inskrivning med angiven identifierare. 250 idn kan anges i en fråga.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
idInskrivningens eller fastighetens objektidentitet.string (uuid)1..*

Exempel

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
JSON
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Svar

Ägande

I tjänsten redovisas ägande med InskrivetAgande (Agande och TidigareAgande). Förändring i ägande redovisas med Fastighetsagandeforandring.

Det finns följande val av delmängd rörande ägande i tjänsten:

 • agareAktuella
 • agareAlla
 • forvarv

Vid val av delmängderna agareAktuella fås InskrivetAgandeAgande tillbaka i svaret.

Vid val av delmängderna agareAlla fås InskrivetAgandeAgande och TidigareAgande tillbaka i svaret.

Vid val av delmängden forvarv, som måste kombeniras med något av agareAktuella eller agareAlla fås, Fastighetsagandeforandring tillbaka i svaret. Då forvarv kombineras med agareAktuella redovisas endast ägarförändringar för gällande ägare. Annars, då forvarv kombineras med agareAlla, redovisas all ägarförändringshistorik.

Kopplingen från Fang och Overlatelse till InskrivetAgande redovisas med referenser i form av ett UUID.

Referenser

I tjänsten finns ett antal referenser:

 • Avserreferens
 • InskrivenBelastningsreferens
 • Inteckningsreferens

Dessa innehåller referens till ett utbytesobjekt. I de fall utbytesobjektet hör till en annan fastighet redovisas en referens den fastigheten. Referensen kan används till att med en ny fråga hämta utbytesobjektet.

InskrivningResponse

Behållare för sökningens resultat - ingen, en eller flera sökträffar av typen Inskrivningsinformation.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
InskrivningsinformationInskrivningsinformation.Inskrivningsinformation0..*

Exempel

XML
<InskrivningResponse gml:id="response"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
 <gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
 <InskrivningMember>
  <Inskrivningsinformation gml:id="ID_2d4f6b8d-f2b4-6f8b-d2f4-6d8f0b2d4f6b">
   ...
  </Inskrivningsinformation>
 </InskrivningMember>
 <InskrivningMember>
  <Inskrivningsinformation gml:id="ID_d4f6b8d0-2b4d-f8b0-2f4b-d8f0b2d4f6b8">
   ...
  </Inskrivningsinformation>
 </InskrivningMember>
</InskrivningResponse>
JSON
{
 "type" : "FeatureCollection",
 "crs" : null,
 "features" : [
  {
   "type" : "Feature",
   "id" : "d4f6b8d0-2b4d-f8b0-2f4b-d8f0b2d4f6b8",
   ...
  },
  {
   "type" : "Feature",
   "id" : "2d4f6b8d-f2b4-6f8b-d2f4-6d8f0b2d4f6b",
   ...
  }
 ]
}Inskrivningsinformation

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
Fastighetsreferens
Fastighetsreferens1
IRFastighet
IRFastighet0..1
OmradeDetta fält levereras endast vid direktåtkomst.Omrade0..1
PagaendeArende
PagaendeArende0..*
Gruppinformation
Gruppinformation0..*
Tomtrattsupplatelse
Tomtrattsupplatelse0..1
Belastar
Belastar0..*
UtstrackningSoktI
UtstrackningSoktI0..*
Anteckning
Anteckning0..*
Agande
Lagfart | Tomtrattsinnehav0..*
TidigareAgande
Lagfart | Tomtrattsinnehav0..*
Fastighetsagandeforandring
Fastighetsagandeforandring0..*

Exempel

XML
<Inskrivningsinformation gml:id="ID_4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce">
 <gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
 <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
  <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
 <IRFastighet>
  ...
 </IRFastighet>
 <Omrade>
  ...
 </Omrade>
 <PagaendeArende>
  ...
 </PagaendeArende>
 <PagaendeArende>
  ...
 </PagaendeArende>
 <Gruppinformation>
  ...
 </Gruppinformation>
 <Gruppinformation>
  ...
 </Gruppinformation>
 <Tomtrattsupplatelse>
  ...
 </Tomtrattsupplatelse>
 <Belastar>
  ...
 </Belastar>
 <Belastar>
  ...
 </Belastar>
 <UtstrackningSoktI>
  ...
 </UtstrackningSoktI>
 <UtstrackningSoktI>
  ...
 </UtstrackningSoktI>
 <Anteckning>
  ...
 </Anteckning>
 <Anteckning>
  ...
 </Anteckning>
 <Agande>
  <Lagfart>
   ...
  </Lagfart>
  <Tomtrattsinnehav>
   ...
  </Tomtrattsinnehav>
 </Agande>
 <TidigareAgande>
  <Lagfart>
   ...
  </Lagfart>
  <Tomtrattsinnehav>
   ...
  </Tomtrattsinnehav>
 </TidigareAgande>
 <Fastighetsagandeforandring>
  ...
 </Fastighetsagandeforandring>
 <Fastighetsagandeforandring>
  ...
 </Fastighetsagandeforandring>
</Inskrivningsinformation>
JSON
{
 "type": "Feature",
 "id": "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
 "geometry": null,
 "properties": {
  "objektidentitet": "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
  "fastighetsreferens": {
   ...
  },
  "irfastighet": {
   ...
  },
  "omrade": {
   ...
  },
  "pagaendeArende": [
   ...
  ],
  "gruppinformation": [
   ...
  ],
  "tomtrattsupplatelse": {
   ...
  },
  "belastar": [
   ...
  ],
  "utstrackningSoktI": [
   ...
  ],
  "anteckning": [
   ...
  ],
  "agande": [
   ...
  ],
  "tidigareAgande": [
   ...
  ],
  "fastighetsagandeforandring": [
   ...
  ]
 }
}Fastighetsreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)
1
beteckningDetta fält levereras endast vid direktåtkomst.string0..1

Exempel

XML
<Fastighetsreferens>
 <objektidentitet>12345678-1234-cafe-1234-123456789abc</objektidentitet>
 <beteckning>Gävle Berga 1:10</beteckning>
</Fastighetsreferens>
JSON
{
 "objektidentitet": "12345678-1234-cafe-1234-123456789abc",
 "beteckning": "Gävle Berga S:10"
}IRFastighet

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
aldreForhallande
string0..1
allvarligtFelIR
boolean1
oklaraInskrivningsforhallanden
boolean1
senasteAndringInskrivningsdelen
dateTime0..1
beraknatAktualitetsdatum

Det här fältet har ett annat beteende för uttag, se produktbeskrivning.

date1

Exempel

XML
<IRFastighet>
 <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <aldreForhallande>T68/201,T80/14155,I80/14164,I80/14165,I81/2616,I80/14166</aldreForhallande>
 <allvarligtFelIR>true</allvarligtFelIR>
 <oklaraInskrivningsforhallanden>true</oklaraInskrivningsforhallanden>
 <senasteAndringInskrivningsdelen>1999-05-21T11:00:01.224+02:00</senasteAndringInskrivningsdelen>
 <beraknatAktualitetsdatum>2012-08-16</beraknatAktualitetsdatum>
</IRFastighet>
JSON
{
 "objektidentitet" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "aldreForhallande" : "T68/201,T80/14155,I80/14164,I80/14165,I81/2616,I80/14166",
 "allvarligtFelIR" : true,
 "oklaraInskrivningsforhallanden" : true,
 "senasteAndringInskrivningsdelen" : "1999-05-21T11:00:01.224+02:00",
 "beraknatAktualitetsdatum" : "2012-08-16"
}Omrade

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningskontorstring (x { "Eksjö", "Härnösand", "Hässleholm", "Mora", "Norrtälje", "Skellefteå", "Uddevalla" } )1
omradesaktualitetdate1

Exempel

XML
<Omrade>
 <objektidentitet>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningskontor>Hässleholm</inskrivningskontor>
 <omradesaktualitet>2012-08-16</omradesaktualitet>
</Omrade>
JSON
{
 "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "inskrivningskontor" : "Hässleholm",
 "omradesaktualitet" : "2012-08-16"
}PagaendeArende

Properties
NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid) 1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
aktualitetsdatumdate1
pagaendeArendetypstring (x { "Anteckning", "Aviseringar", "Avtalsrättighet", "Inteckning", "Lagfart", "Tomträtt", "Övrigt" } )1..*
FastighetsreferensFastighetsreferens0..*
Exempel
XML
<PagaendeArende>
 <objektidentitet>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <aktualitetsdatum>2016-10-20</aktualitetsdatum>
 <pagaendeArendetyp>Inteckning</pagaendeArendetyp>
 <pagaendeArendetyp>Lagfart</pagaendeArendetyp>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
</PagaendeArende>
JSON
{
 "objektidentitet" : "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "aktualitetsdatum" : "2016-10-20",
 "pagaendeArendetyp" : [
  "Inteckning",
  "Lagfart"
  ],
 "fastighetsreferens" : [
  ...
 ]
}
Gruppinformation

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid) 1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
gruppinformationstypstring (x ∈ { "Avtalsrättighetsgruppinformation", "Lagfartsgruppinformation" } )0..1
gruppinformationstring1

Exempel

XML
<Gruppinformation>
 <objektidentitet>e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <gruppinformationstyp>Avtalsrättighetsgruppinformation</gruppinformationstyp>
 <gruppinformation>BESVÄRAS AV EVENTUELLA FÖRE FASTIGHETENS BILDANDE INSKRIVNA RÄTTIGHETER.INSKRIVNINGARNA BESVÄRAR I SÅ FALL ENDAST DEL AV FASTIGHETEN OCH FÖRETRÄDESORDNINGEN ÄR OKLAR DEM EMELLAN</gruppinformation>
</Gruppinformation>
JSON
{
 "objektidentitet" : "e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "gruppinformationstyp" : "Lagfartsgruppinformation",
 "gruppinformation" : "LAGFART 1:A GGN SÖKT 1946-05-02"
}Tomtrattsupplatelse

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid) 1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
andamalstring1
inskrankningstring0..1
ursprungligtStartdatumdate1
AvgaldAvgald1
FramtidaAvgaldAvgald0..1
aldreTomtrattboolean1
uppsagningsperiodarinteger0..1
uppsagningsdatumdate0..1
upplatelsedatumdate1
TomtrattsupplatelseanmarkningTomtrattsupplatelseanmarkning0..*

Exempel

XML
<Tomtrattsupplatelse>
 <objektidentitet>5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>1980-12-10</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>80/14002</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>80/14003</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2015-00548417:3</aktnummer>
 <beslut>Beviljad</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2015-05-15+02:00</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <andamal>BOSTAD</andamal>
 <inskrankning>Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas</inskrankning>
 <ursprungligtStartdatum>1981-01-01</ursprungligtStartdatum>
 <Avgald>
  ...
 </Avgald>
 <FramtidaAvgald>
  ...
 </FramtidaAvgald>
 <aldreTomtratt>true</aldreTomtratt>
 <uppsagningsperiodar>3</uppsagningsperiodar>
 <uppsagningsdatum>2015-10-22</uppsagningsdatum>
 <upplatelsedatum>1980-11-01</upplatelsedatum>
 <Tomtrattsupplatelseanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsupplatelseanmarkning>
 <Tomtrattsupplatelseanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsupplatelseanmarkning>
</Tomtrattsupplatelse>
JSON
{
 "objektidentitet" : "5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "inskrivningsdag" : "1980-12-10",
 "dagboksnummer" : [
  "80/14002",
  "80/14003"
  ],
 "aktnummer" : "D-2015-00548417:3",
 "beslut" : "Beviljad",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2015-05-15",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "andamal" : "BOSTAD",
 "inskrankning" : "Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas",
 "ursprungligtStartdatum" : "1981-01-01",
 "avgald" : {
  ...
 },
 "framtidaAvgald" : {
  ...
 },
 "aldreTomtratt" : true,
 "uppsagningsperiodar" : 3,
 "uppsagningsdatum" : "2015-10-22",
 "upplatelsedatum" : "1980-11-01",
 "tomtrattsupplatelseanmarkning" : [
  ...
 ]
}NyttBeslut

Properties

NamnTypMultiplicitet
beslutetsInskrivningsdagdate 0..1
beslutetsDagboksnummerstring0..1
beslutetsAktnummerstring0..1

Exempel

XML
<NyttBeslut>
 <beslutetsInskrivningsdag>2016-01-11</beslutetsInskrivningsdag>
 <beslutetsDagboksnummer>92/41132</beslutetsDagboksnummer>
 <beslutetsAktnummer>D-2016-00011356:7</beslutetsAktnummer>
</NyttBeslut>
JSON
{
 "beslutetsInskrivningsdag" : "2016-01-11",
 "beslutetsDagboksnummer" : "92/41132",
 "beslutetsAktnummer" : "D-2016-00011356:7"
}Avgald

Properties

NamnTypMultiplicitet
startdatumdate 1
AvgiftBelopp0..1
periodlangdarinteger0..1

Exempel

XML
<Avgald>
 <startdatum>1981-01-01</startdatum>
 <Avgift>
  ... 
 </Avgift>
 <periodlangdar>10</periodlangdar>
</Avgald>
JSON
{
 "startdatum" : "1981-01-01",
 "avgift" : {
  ...
  },
 "periodlangdar" : 10
}Belopp

Properties

NamnTypMultiplicitet
valutastring1
summainteger1

Exempel

XML
<Belopp>
 <valuta>SEK</valuta>
 <summa>2831</summa>
</Belopp>
JSON
{
 "valuta": "SEK",
 "summa": 2831
}Tomtrattsupplatelseanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid) 1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
anmarkningstring1

Exempel

XML
<Tomtrattsupplatelseanmarkning>
 <objektidentitet>1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <anmarkning>NY AVGÄLD</anmarkning>
</Tomtrattsupplatelseanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Beviljad",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "anmarkning" : "NY AVGÄLD"
}Belastar

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
foretradesordninginteger1
InskrivenBelastningInteckning | Avtalsservitut | Avtalsnyttjanderatt | Elkraftratt | Avkomstratt1

Exempel

XML
<Belastar>
 <objektidentitet>2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <foretradesordning>3</foretradesordning>
 <Avkomstratt>
  ...
 </Avkomstratt>
</Belastar>
JSON
{
 "objektidentitet" : "2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "foretradesordning" : 3,
 "inskrivenBelastning" : {
  ...
 }
}Inteckning

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Inteckning" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
likaratt
string (uuid)0..*
Inskrivningshandelse
Inskrivningshandelse0..*
Belopp
Belopp1
pantbrevstyp
string (x ∈ { "Datapantbrev", "Skriftligt pantbrev" } )0..1
oklarInteckning
boolean1
interregionalInteckning
boolean1
Inteckningsanmarkning
Inteckningsanmarkning0..*
Innehavsanteckning
Innehavsanteckning0..1
Belastar
Fastighetsreferens0..*
AvsagUrsprungligen
Fastighetsreferens0..*
UtstrackningSoktI
Fastighetsreferens0..*

Exempel

XML
<Inteckning>
 <objektidentitet>000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-12-06</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Uppskov</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-12-06</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <likaratt>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</likaratt>
 <likaratt>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</likaratt>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Belopp>
  ...
 </Belopp>
 <pantbrevstyp>Datapantbrev</pantbrevstyp>
 <oklarInteckning>true</oklarInteckning>
 <interregionalInteckning>true</interregionalInteckning>
 <Inteckningsanmarkning>
  ...
 </Inteckningsanmarkning>
 <Inteckningsanmarkning>
  ...
 </Inteckningsanmarkning>
 <Innehavsanteckning>
  ...
 </Innehavsanteckning>
 <Belastar>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </Belastar>
 <AvsagUrsprungligen>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </AvsagUrsprungligen>
 <UtstrackningSoktI>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </UtstrackningSoktI>
</Inteckning>
JSON
{
 "typ" : "Inteckning",
 "objektidentitet" : "000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-12-06T21:10:43.567+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-12-06",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Uppskov",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-12-06",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "likaratt" : [
  "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
  "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235"
 ],
 "inskrivningshandelse" : [
  ...
 ],
 "belopp" : {
  ...
 },
 "pantbrevstyp" : "Datapantbrev",
 "oklarInteckning" : true,
 "interregionalInteckning" : true,
 "inteckningsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "innehavsanteckning" : {
  ...
 },
 "belastar" : [
  ...
 ],
 "avsagUrsprungligen" : [
  ...
 ],
 "utstrackningSoktI" : [
  ...
 ]
}Inskrivningshandelse

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
inskrivningshandelsetypstring (x ∈ { "Dödning", "Exekutiv försäljning", "Expropriation", "Fastighetsreglering", "Förordnande enligt fastighetsbildningslagen", "Inlösen", "Kommunrelax", "Nedsättning", "Relax", "Sammanföring", "Sammanläggning", "Utbyte", "Utsträckning" } )1
akthanvisningstring0..1
PaverkarInskrivenBelastningsreferens0..*

Exempel

XML
<Inskrivningshandelse>
 <objektidentitet>c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-04-15</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Vilande</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-04-15</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <inskrivningshandelsetyp>Inlösen</inskrivningshandelsetyp>
 <akthanvisning>68/6611</akthanvisning>
 <Paverkar>
  ...
 </Paverkar>
 <Paverkar>
  ...
 </Paverkar>
</Inskrivningshandelse>
JSON
{
 "objektidentitet" : "c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-04-15",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Vilande",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-04-15T00:00:00.000+0200",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "inskrivningshandelsetyp" : "Inlösen",
 "akthanvisning" : "68/6611",
 "paverkar" : [
  ...
 ]
}InskrivenBelastningsreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
inteckninginteckning och avtalsrattighet är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)1
avtalsrattighetinteckning och avtalsrattighet är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)1
Fastighetsreferens
string0..*

Exempel

XML
<Paverkar>
 <inteckning>d6f75eba-d710-40b5-a06d-e3d50614df0a</inteckning>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
</Paverkar>
JSON
{
 "avtalsrattighet" : "0f5b4dba-b7f3-4084-a035-195881ae1c72",
 "fastighetsreferens" : [
  ...
 ]
}Inteckningsanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
inteckningsanmarkningstring (x ∈ { "Anmärkning", "Ansökan att handlingen dödas avslagen", "Ansökan att handlingen dödas", "Ansökan att ursprunglig handling dödas", "Ansökan om dödning av inteckningen utan handlingens företeende", "Delexpropriation", "Delinlösen", "Ensittarinlösen", "Expropriationsstämning", "Fråga om rättelse", "Handlingen dödad", "Homogenitetsprincipen ej beaktad", "Inteckningen får dödas utan handlingens företeende", "Minskat kapitalbelopp", "Ny handling utfärdad", "Ogulden köpeskilling", "Omprövat beslut", "Omräknat från äldre mynt", "Ränta", "Rättat", "Skatt beslutad", "Skatt ej beslutad", "Skatt omprövad", "Skatt ändrad", "Skatt överklagad", "Tvist", "Tvist avgjord", "Uppdelning", "Ursprunglig handling dödad", "Utbrytning" } )0..1
ovrigAnmarkningstring0..1

Exempel

XML
<Inteckningsanmarkning>
 <objektidentitet>6f0030ba-d76d-40dc-a084-1d31a35a8373</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-04-15</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Vilande</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-04-15</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <inteckningsanmarkning>Delexpropriation</inteckningsanmarkning>
 <ovrigAnmarkning>BELOPP</ovrigAnmarkning>
</Inteckningsanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "6f0030ba-d76d-40dc-a084-1d31a35a8373",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-04-15",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Vilande",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-04-15",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "inteckningsanmarkning" : "Delexpropriation",
 "ovrigAnmarkning" : "LMV"
}Innehavsanteckning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
organisationsnamnstring0..1
efternamnstring0..1
fornamnstring0..1
utdelningsadressstring0..1
postnummerinteger0..1
postkodstring0..1
postortstring0..1
landstring0..1
landskodstring0..1

Exempel

XML
<Innehavsanteckning>
 <objektidentitet>48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-04-15</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Vilande</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-04-15</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <organisationsnamn>BANKEN AB</organisationsnamn>
 <efternamn>Jansson</efternamn>
 <fornamn>Jan</fornamn>
 <utdelningsadress>Postgatan 1</utdelningsadress>
 <postnummer>23456</postnummer>
 <postkod>postkod6</postkod>
 <postort>Allholm</postort>
 <land>Sverige</land>
 <landskod>SE</landskod>
</Innehavsanteckning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-04-15",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Vilande",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-04-15",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "organisationsnamn" : "BANKEN AB",
 "efternamn" : "Jansson",
 "fornamn" : "Jan",
 "utdelningsadress" : "Postgatan 1",
 "postnummer" : 23456,
 "postkod" : "LZ-265",
 "postort" : "Allholm",
 "land" : "Sverige",
 "landskod" : "SE"
}Avtalsservitut

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Avtalsservitut" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
likaratt
string (uuid)0..*
Inskrivningshandelse
Inskrivningshandelse0..*
Avtalsrattighetsanmarkning
Avtalsrattighetsanmarkning0..*
avtalsservitutsandamal
string (x ∈ { "Altan", "Avloppsledning", "Badplats", "Bergvärme", "Bete", "Brandmur", "Brunn", "Brygga", "Byggnad", "Båtplats", "Dike", "Elledning", "Fiske", "Fjärrvärmeledning", "Grundvattenskydd", "Grundvattentäkt", "Grustäkt", "Grönområde", "Jakt", "Jordvärme", "Kraftledning", "Lertäkt", "Linbana", "Område", "Optokabel", "Parkering", "Sandtäkt", "Skog", "Slåtter", "Soptipp", "Stentäkt", "Strand", "Tele", "Torvtäkt", "Transformatorstation", "Tvättstuga", "Tångtäkt", "Uppdämning", "Upplagsplats", "Utsikt", "VA-ledningar", "Vatten", "Vattenkraft", "Vattenledning", "Villa", "Väg", "Värmecentral", "Värmeledning", "Ytvattenskydd", "Ytvattentäkt" } )0..*
ovrigtAndamal
string0..*

Exempel

XML
<Avtalsservitut>
 <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <likaratt>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</likaratt>
 <likaratt>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</likaratt>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <avtalsservitutsandamal>Brygga</avtalsservitutsandamal>
 <avtalsservitutsandamal>Båtplats</avtalsservitutsandamal>
 <ovrigtAndamal>SKOGSEFFEKTER</ovrigtAndamal>
 <ovrigtAndamal>MULBETE MM</ovrigtAndamal>
</Avtalsservitut>
JSON
{
 "typ" : "Avtalsservitut",
 "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Okänd",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "likaratt" : [
  "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
  "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c"
 ],
 "inskrivningshandelse" : [
  ...
 ],
 "avtalsrattighetsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "avtalsservitutsandamal" : [
  "Brygga",
  "Båtplats"
 ],
 "ovrigtAndamal" : [
  "SKOGSEFFEKTER",
  "MULBETE MM"
 ]
}Avtalsrattighetsanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
anmarkningstring1

Exempel

XML
<Avtalsrattighetsanmarkning>
 <objektidentitet>b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-12-06</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Uppskov</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-12-06</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <anmarkning>GÄLLER I DEL AV FASTIGHET</anmarkning>
</Avtalsrattighetsanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-12-06T21:10:43.567+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-12-06",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Uppskov",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-12-06",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "anmarkning" : "FÖRETRÄDESORDNINGEN OKLAR MELLAN INSKRIVNA RÄTTIGHETER"
}Avtalsnyttjanderatt

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Avtalsnyttjanderätt" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
likaratt
string (uuid)0..*
Inskrivningshandelse
Inskrivningshandelse0..*
Avtalsrattighetsanmarkning
Avtalsrattighetsanmarkning0..*
avtalsnyttjanderattsandamal
string (x ∈ { "Avverkningsrätt", "Bostad", "Brygga", "Fiske", "Hela fastigheten", "Jakt", "Område", "Tele", "Vindkraftanläggning" } )0..*
ovrigtAndamal
string0..*

Exempel

XML
<Avtalsnyttjanderatt>
 <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <likaratt>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</likaratt>
 <likaratt>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</likaratt>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <avtalsnyttjanderattsandamal>Jakt</avtalsnyttjanderattsandamal>
 <avtalsnyttjanderattsandamal>Fiske</avtalsnyttjanderattsandamal>
 <ovrigtAndamal>SKOGSAVVERKNING</ovrigtAndamal>
 <ovrigtAndamal>MULBETE MM</ovrigtAndamal>
</Avtalsnyttjanderatt>
JSON
{
 "typ" : "Avtalsnyttjanderätt",
 "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Okänd",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03T00:00:00.000+0100",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "likaratt" : [
  "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
  "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c"
 ],
 "inskrivningshandelse" : [
  ...
 ],
 "avtalsrattighetsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "avtalsnyttjanderattsandamal" : [
  "Brygga",
  "Båtplats"
 ],
 "ovrigtAndamal" : [
  "SKOGSEFFEKTER",
  "MULBETE MM"
 ]
}Elkraftratt

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Elkrafträtt" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
likaratt
string (uuid)0..*
Inskrivningshandelse
Inskrivningshandelse0..*
Avtalsrattighetsanmarkning
Avtalsrattighetsanmarkning0..*

Exempel

XML
<Elkraftratt>
 <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <likaratt>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</likaratt>
 <likaratt>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</likaratt>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
</Elkraftratt>
JSON
{
 "typ" : "Elkrafträtt",
 "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Okänd",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "likaratt" : [
  "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
  "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c"
 ],
 "inskrivningshandelse" : [
  ...
 ],
 "avtalsrattighetsanmarkning" : [
  ...
 ]
}Avkomstratt

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Avkomsträtt" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
likaratt
string (uuid)0..*
Inskrivningshandelse
Inskrivningshandelse0..*
Avtalsrattighetsanmarkning
Avtalsrattighetsanmarkning0..*
Belastar
Fastighetsreferens0..*

Exempel

XML
<Avkomstratt>
 <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <likaratt>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</likaratt>
 <likaratt>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</likaratt>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Inskrivningshandelse>
  ...
 </Inskrivningshandelse>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <Avtalsrattighetsanmarkning>
  ...
 </Avtalsrattighetsanmarkning>
 <Belastar>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </Belastar>
</Avkomstratt>
JSON
{
 "typ" : "Avkomsträtt",
 "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Okänd",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "likaratt" : [
  "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
  "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c"
 ],
 "inskrivningshandelse" : [
  ...
 ],
 "avtalsrattighetsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "belastar" : [
  ...
 ]
}UtstrackningSoktI

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
foretradesordninginteger1
InteckningsreferensInteckningsreferens1

Exempel

XML
<UtstrackningSoktI>
 <objektidentitet>bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <foretradesordning>3</foretradesordning>
 <Inteckningsreferens>
  ...
 </Inteckningsreferens>
</UtstrackningSoktI>
JSON
{
 "objektidentitet" : "bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "foretradesordning" : 3,
 "inteckningsreferens" : {
  ...
 }
}Inteckningsreferens

Properties

NamnTypMultiplicitet
inteckningstring (uuid)1
FastighetsreferensFastighetsreferens1..*

Exempel

XML
<Inteckningsreferens>
 <inteckning>82212aba-76b9-4021-a0c7-845c76e39740</inteckning>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
</Inteckningsreferens>
JSON
{
 "inteckning" : "82212aba-76b9-4021-a0c7-845c76e39740",
 "fastighetsreferens" : [
  ...
 ]
}Anteckning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
anteckningstypstring (x ∈ {"Ansökan om sammanläggning","Beslut om sammanläggning","Beslut om tagande i förvar","Betalningssäkring verkställd","Ersättningsbeslut","Exekutiv försäljning","Exekutiv försäljning begärd","Exploateringssamverkan","Expropriation","Expropriationsrätten förverkad","Expropriationsstämning","Fråga om inlösen enligt anläggningslagen","Fråga om inlösen enligt fastighetsbildningslagen","Fråga om inlösen enligt ledningsrättslagen","Förbud","Föreläggande","Företagsinteckning","Förköpsrätt","Förköpsrätt bestridd","Förmånsrätt för fordran","Förnyelse","Förordnande att hela fastigheten skall säljas","Hembud","Industritillbehör","Intresseanmälan för arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe","Intresseanmälan för ombildning till bostadsrätt","Intresseanmälan för ombildning till kooperativ hyresrätt","Konkurs","Konkurs avslutad utan att fastigheten sålts","Kvarstad","Orubbad avtalsrättighet vid inlösen","Ställföreträdare","Stämning i mål om inlösen","Talan om bulvanförhållande","Talan om inlösen","Tvångsförvaltning","Utländskt beslut för likvidationsförfarande","Utländskt beslut för insolvensförfarande","Utländskt beslut för rekonstruktionsåtgärd/likvidationsförfarande","Utländskt beslut för rekonstruktionsåtgärd","Utmätning","Yttrande om sammanläggning","Åläggande","Överlåtelseförbud","Övrigt"} )1
anteckningstextstring1
AnteckningsanmarkningAnteckningsanmarkning0..*
BelastarFastighetsreferens0..*
AvserAvserreferens0..*

Exempel

XML
<Anteckning>
 <objektidentitet>6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-10-22</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Beviljad</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-10-22</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <anteckningstyp>Beslut om tagande i förvar</anteckningstyp>
 <anteckningstext>FÖRKLARING ENLIGT 2 KAP 3 § JORDABALKEN</anteckningstext>
 <Anteckningsanmarkning>
  ...
 </Anteckningsanmarkning>
 <Anteckningsanmarkning>
  ...
 </Anteckningsanmarkning>
 <Anteckningsanmarkning>
  ...
 </Anteckningsanmarkning>
 <Belastar>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </Belastar>
 <Avser>
  ...
 </Avser>
 <Avser>
  ...
 </Avser>
</Anteckning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-10-22",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Beviljad",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-10-22",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "anteckningstyp" : "Beslut om tagande i förvar",
 "anteckningstext" : "FÖRKLARING ENLIGT 2 KAP 3 § JORDABALKEN",
 "anteckningsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "belastar" : [
  ...
 ],
 "avser" : [
  ...
 ]
}Anteckningsanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
anmarkningstring0..1

Exempel

XML
<Anteckningsanmarkning>
 <objektidentitet>6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-10-22</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Beviljad</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-10-22</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <anmarkning>VITE 25.000 SEK</anmarkning>
</Anteckningsanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-10-22T23:58:21.345+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-10-22",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Beviljad",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-10-22",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "anmarkning" : "FRIST TILL 2008-08-01"
}Avserreferens

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
inskrivetAgandeinskrivetAgandeinteckning och avtalsrattighet är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)1
inteckninginskrivetAgandeinteckning och avtalsrattighet är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)1
avtalsrattighetinskrivetAgandeinteckning och avtalsrattighet är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)1
Fastighetsreferens Fastighetsreferens0..*

Exempel

XML
<Avser>
 <inskrivetAgande>f16aa5ba-5785-407b-a049-0ccd1aaae86d</inskrivetAgande>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
 <Fastighetsreferens>
  ...
 </Fastighetsreferens>
</Avser>
JSON
{
 "inteckning" : "b707b7ba-77a2-40ac-a080-d64a9f0fab06",
 "fastighetsreferens" : [
  ...
 ]
}Lagfart

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Lagfart" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
BeviljadAndel
Brak0..1
Agare
InskrivenPerson0..1
Lagfartsanmarkning
Lagfartsanmarkning0..*

Exempel

XML
<Lagfart>
 <objektidentitet>26f9a8b9-3639-400c-a088-6417a6a55be0</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-12-06</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Uppskov</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-12-06</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <BeviljadAndel>
  ...
 </BeviljadAndel>
 <Agare>
  ...
 </Agare>
 <Lagfartsanmarkning>
  ...
 </Lagfartsanmarkning>
 <Lagfartsanmarkning>
  ...
 </Lagfartsanmarkning>
</Lagfart>
JSON
{
 "typ" : "Lagfart",
 "objektidentitet" : "26f9a8b9-3639-400c-a088-6417a6a55be0",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-12-06T21:10:43.567+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-12-06",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Uppskov",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-12-06",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "beviljadAndel" : {
  ...
 },
 "agare" : {
  ...
 },
 "lagfartsanmarkning" : [
  ...
 ]
}Brak

Properties

NamnTypMultiplicitet
taljareinteger1
namnareinteger1

Exempel

XML
<BeviljadAndel>
 <taljare>780881059000</taljare>
 <namnare>8721130410483</namnare>
</BeviljadAndel>
JSON
{
 "taljare" : 780881059000,
 "namnare" : 8721130410483
}InskrivenPerson

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
efternamn
string0..1
fornamn
string0..1
organisationsnamn
string0..1
reklamsparr
boolean0..1
IDnummer
string0..1
personIdEndast för uttag med exkluderat personnummer. Referens till person eller organisation i adressfilstring (uuid)0..1
Person PersonOrganisation och UtlandskAgare är ömsesidigt uteslutande.Person0..1
Organisation PersonOrganisation och UtlandskAgare är ömsesidigt uteslutande.Organisation0..1
UtlandskAgare PersonOrganisation och UtlandskAgare är ömsesidigt uteslutande.UtlandskAgare0..1

Exempel

XML
<Agare>
 <objektidentitet>391aa3b9-d684-4051-a0cb-cb427a2e70ad</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <efternamn>PERSON</efternamn>
 <fornamn>PER</fornamn>
 <organisationsnamn>PER AB</organisationsnamn>
 <IDnummer>19101010-1010</IDnummer>
 <Person>
  ...
 </Person>
</Agare>
JSON
{
 "objektidentitet" : "76527cba-b796-405d-a01e-dffce4677809",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-12-06T21:10:43.567+01:00",
 "efternamn" : "ÖSTER",
 "fornamn" : "HAMN",
 "organisationsnamn" : "ÖSTERHAMNS KOMMUN",
 "idnummer" : "212000-2353",
 "utlandskAgare" : {
  ...
 }
}Person

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
idEndast för uttag med exkluderat personnummer. ReferensId för adressfil. id och personnummer är ömsesidigt uteslutande.string (uuid)0..1
personnummerid och personnummer är ömsesidigt uteslutande.string0..1
fornamn
string0..1
mellannamn
string0..1
efternamn
string0..1
tilltalsnamn
string0..1
Adress
Adress0..1
SarskildAdress
Adress0..1
Utlandsadress
Utlandsadress0..1

Exempel

XML
<Person>
 <personnummer>19101010-1010</personnummer>
  <fornamn>Per Son</fornamn>
 <mellannamn>Pär</mellannamn>
 <efternamn>PERSON</efternamn>
 <tilltalsnamn>Per Son</tilltalsnamn>
 <Adress>
  ...
 </Adress>
 <SarskildAdress>
  ...
 </SarskildAdress>
 <Utlandsadress>
  ...
 </Utlandsadress>
</Person>
JSON
{
 "personnummer" : "19101010-1010",
  "fornamn" : "Per Son",
 "mellannamn" : "Pär",
 "efternamn" : "Person",
 "tilltalsnamn" : "Per Son",
 "adress" : {
  ...
 },
 "sarskildAdress" : {
  ...
 },
 "utlandsadress" : {
  ...
 }
}Adress

Properties

NamnTypMultiplicitet
coAdressstring0..1
utdelningsadress1string0..1
utdelningsadress2string0..1
postnummerstring0..1
postortstring0..1

Exempel

XML
<Adress>
 <coAdress>VON PLATEN</coAdress>
 <utdelningsadress1>pl4523</utdelningsadress1>
 <utdelningsadress2>Kungsgatan 12</utdelningsadress2>
 <postnummer>99500</postnummer>
 <postort>SÖDERBO</postort>
</Adress>
JSON
{
 "coAdress" : "VON PLATEN",
 "utdelningsadress1" : "pl4523",
 "utdelningsadress2" : "Kungsgatan 12",
 "postnummer" : "99500",
 "postort" : "SÖDERBO"
}Utlandsadress

Properties

NamnTypMultiplicitet
utdelningsadress1string0..1
utdelningsadress2string0..1
utdelningsadress3string0..1
utdelningsadress4string0..1
landstring0..1

Exempel

XML
<Utlandsadress>
 <utdelningsadress1>Lillgate 37</utdelningsadress1>
 <utdelningsadress2>Lille Moen</utdelningsadress2>
 <utdelningsadress3>B671241</utdelningsadress3>
 <utdelningsadress4>Stavanger</utdelningsadress4>
 <land>Norge</land>
</Utlandsadress>
JSON
{
 "utdelningsadress1" : "Lillgate 37",
 "utdelningsadress1" : "Lille Moen",
 "utdelningsadress1" : "B671241",
 "utdelningsadress1" : "Stavanger",
 "land" : "Norge"
}Organisation

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
idEndast för uttag med exkluderat personnummer. ReferensId för adressfil.string (uuid)0..1
organisationsnummer
string0..1
organisationsnamn
string0..1
juridiskForm
string0..1
Adress
Adress0..1
Utlandsadress
Utlandsadress0..1

Exempel

XML
<Organisation>
 <organisationsnummer>202100-1975</organisationsnummer>
 <organisationsnamn>AB SÖDERVÄGG</organisationsnamn>
 <juridiskForm>80</juridiskForm>
 <Adress>
  ...
 </Adress>
 <Utdlandsadress>
  ...
 </Utdlandsadress>
</Organisation>
JSON
{
 "organisationsnummer" : "202100-1975",
 "organisationsnamn" : "AB SÖDERVÄGG",
 "juridiskForm" : "80",
 "adress" : {
  ...
 },
  "utlandsadress" : {
  ...
 }
}UtlandskAgare

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
annatIDstring0..1
utdelningsadressstring0..1
postkodstring0..1
postortstring0..1
landstring1
landskodstring0..1

Exempel

XML
<UtlandskAgare>
 <objektidentitet>00b7b4b9-f6a1-4082-a002-96c0ff933246</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-11-30T23:32:05.789+01:00</versionGiltigFran>
 <annatID>12345AB-0000</annatID>
 <utdelningsadress>Artilleriyskaya str., 123</utdelningsadress>
 <postkod>ch-1234</postkod>
 <postort>Chelyabinsk Region Chelyabinsk</postort>
 <land>Ryssland</land>
 <landskod>RU</landskod>
</UtlandskAgare>
JSON
{
 "objektidentitet" : "897376ba-57e2-40a2-a061-4628b7f08cd6",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "annatID" : "12345AB-0000",
 "utdelningsadress" : "Artilleriyskaya str., 123",
 "postkod" : "ch-1234",
 "postort" : "Chelyabinsk Region Chelyabinsk",
 "land" : "Ryssland",
 "landskod" : "RU"
}Lagfartsanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
lagfartsanmarkningstring (x ∈ { "Andel osäker", "Anmärkning", "Avyttringsskyldighet", "Enskild egendom", "Fråga om rättelse", "Förbehåll", "Förbehåll om inteckning", "Förbehåll om inteckning, pantsättning", "Förbehåll om inteckning, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om inteckning, upplåta rättighet", "Förbehåll om pantsättning", "Förbehåll om pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, pantsättning", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, pantsättning", "Förbehåll om överlåtelse, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, upplåta rättighet", "Hembud", "ID-nummer kompletterat", "Järnvägslagfart", "Kommunens lagfartsförhållanden ej utredda", "Lagfarten avser stamfastigheten", "Namn", "Rättat", "Sammanläggningsavtal", "Tvist", "Tvist avgjord", "Ytterligare fång förekommer" } )0..1
ovrigAnmarkningstring0..1
gemensamBostadSambostring0..1
tvistAvgjordTillFormanForstring0..1

Exempel

XML
<Lagfartsanmarkning>
 <objektidentitet>13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-04-15</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Vilande</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-04-15</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <lagfartsanmarkning>Förbehåll om överlåtelse</lagfartsanmarkning>
 <ovrigAnmarkning>ANSÖKAN FÖRFALLEN</ovrigAnmarkning>
 <gemensamBostadSambo>J I PERSON</gemensamBostadSambo>
 <tvistAvgjordTillFormanFor>PERSON,PER</tvistAvgjordTillFormanFor>
</Lagfartsanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-04-15",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Vilande",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-04-15",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "lagfartsanmarkning" : "Förbehåll",
 "ovrigAnmarkning" : "ANSÖKAN FÖRFALLEN",
 "gemensamBostadSambo" : "J I PERSON",
 "tvistAvgjordTillFormanFor" : "PERSON,PER"
}Tomtrattsinnehav

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
typEndast för JSON.string (x ∈ { "Tomträttsinnehav" } )1
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
BeviljadAndel
Brak0..1
Agare
InskrivenPerson0..1
Tomtrattsinnehavsanmarkning
Tomtrattsinnehavsanmarkning0..*

Exempel

XML
<Tomtrattsinnehav>
 <objektidentitet>26f9a8b9-3639-400c-a088-6417a6a55be0</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-12-06</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Uppskov</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-12-06</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <BeviljadAndel>
  ...
 </BeviljadAndel>
 <Agare>
  ...
 </Agare>
 <Tomtrattsinnehavsanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsinnehavsanmarkning>
 <Tomtrattsinnehavsanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsinnehavsanmarkning>
</Tomtrattsinnehav>
JSON
{
 "typ" : "Tomträttsinnehav",
 "objektidentitet" : "26f9a8b9-3639-400c-a088-6417a6a55be0",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-12-06T21:10:43.567+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-12-06",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Uppskov",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-12-06",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "beviljadAndel" : {
  ...
 },
 "agare" : {
  ...
 },
 "tomtrattsinnehavsanmarkning" : [
  ...
 ]
}Tomtrattsinnehavsanmarkning

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
inskrivningsdagdate0..1
dagboksnummerstring0..*
aktnummerstring0..1
beslutstring (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslutNyttBeslut0..1
uppskovsdatumdate0..1
overklagandestring0..1
tomtrattsinnehavsanmarkningstring (x ∈ { "Andel osäker", "Anmärkning", "Avyttringsskyldighet", "Enskild egendom", "Fråga om rättelse", "Förbehåll", "Förbehåll om inteckning", "Förbehåll om inteckning, pantsättning", "Förbehåll om inteckning, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om inteckning, upplåta rättighet", "Förbehåll om pantsättning", "Förbehåll om pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, pantsättning", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, inteckning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, pantsättning", "Förbehåll om överlåtelse, pantsättning, upplåta rättighet", "Förbehåll om överlåtelse, upplåta rättighet", "Hembud", "ID-nummer kompletterat", "Järnvägslagfart", "Kommunens lagfartsförhållanden ej utredda", "Lagfarten avser stamfastigheten", "Namn", "Rättat", "Sammanläggningsavtal", "Tvist", "Tvist avgjord", "Ytterligare fång förekommer" } )0..1
ovrigAnmarkningstring0..1
gemensamBostadSambostring0..1
tvistAvgjordTillFormanForstring0..1

Exempel

XML
<Tomtrattsinnehavsanmarkning>
 <objektidentitet>13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-04-15</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Vilande</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-04-15</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <lagfartsanmarkning>Förbehåll om överlåtelse</lagfartsanmarkning>
 <ovrigAnmarkning>ANSÖKAN FÖRFALLEN</ovrigAnmarkning>
 <gemensamBostadSambo>J I PERSON</gemensamBostadSambo>
 <tvistAvgjordTillFormanFor>PER,PERSON</tvistAvgjordTillFormanFor>
</Tomtrattsinnehavsanmarkning>
JSON
{
 "objektidentitet" : "13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-04-15T18:21:54.678+02:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-04-15",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Vilande",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-04-15",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "lagfartsanmarkning" : "Förbehåll",
 "ovrigAnmarkning" : "ANSÖKAN FÖRFALLEN",
 "gemensamBostadSambo" : "J I PERSON",
 "tvistAvgjordTillFormanFor" : "PER,PERSON"
}Fastighetsagandeforandring

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
KopeskillingKopeskilling0..1
FangFang1..*
OverlatelseOverlatelse0..*

Exempel

XML
<Fastighetsagandeforandring>
 <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <Kopeskilling>
  ...
 </Kopeskilling>
 <Fang>
  ...
 </Fang>
 <Fang>
  ...
 </Fang>
 <Overlatelse>
  ...
 </Overlatelse>
 <Overlatelse>
  ...
 </Overlatelse>
</Fastighetsagandeforandring>
JSON
{
 "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "kopeskilling" : {
  ...
 },
 "fang" : [
  ...
 ],
 "overlatelse" : [
  ...
 ]
}Kopeskilling

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
PreliminarKopeskillingFastEgendomBelopp0..1
OmraknadPreliminarKopeskillingBelopp0..1
KopeskillingFastEgendomBelopp0..1
OmraknadKopeskillingBelopp 0..1
MellangiftBelopp0..1
KopeskillingLosEgendomBelopp0..1
kopeskillingstypstring (x ∈ { "Ingen köpeskilling redovisas", "Avser hela fastigheten", "Avser även annan fastighet" } )0..1
OmfattarFastighetsreferens0..*

Exempel

XML
<Kopeskilling>
 <objektidentitet>4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <PreliminarKopeskillingFastEgendom>
  ...
 </PreliminarKopeskillingFastEgendom>
 <OmraknadPreliminarKopeskilling>
  ...
 </OmraknadPreliminarKopeskilling>
 <KopeskillingFastEgendom>
  ...
 </KopeskillingFastEgendom>
 <OmraknadKopeskilling>
  ...
 </OmraknadKopeskilling>
 <Mellangift>
  ...
 </Mellangift>
 <KopeskillingLosEgendom>
  ...
 </KopeskillingLosEgendom>
 <kopeskillingstyp>Avser hela fastigheten</kopeskillingstyp>
 <Omfattar>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
  <Fastighetsreferens>
   ...
  </Fastighetsreferens>
 </Omfattar>
</Kopeskilling>
JSON
{
 "objektidentitet" : "4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "preliminarKopeskillingFastEgendom" : {
  ...
 },
 "omraknadPreliminarKopeskilling" : {
  ...
 },
 "kopeskillingFastEgendom" : {
  ...
 },
 "omraknadKopeskilling" : {
  ...
 },
 "mellangift" : {
  ...
 },
 "kopeskillingLosEgendom" : {
  ...
 },
 "kopeskillingstyp" : "Ingen köpeskilling redovisas",
 "omfattar" : [
  ...
 ]
}Fang

Properties

NamnKommentarTypMultiplicitet
objektidentitet
string (uuid)1
objektversion
integer1
versionGiltigFran
dateTime0..1
inskrivningsdag
date0..1
dagboksnummer
string0..*
aktnummer
string0..1
beslut
string (x ∈ { "Avslag", "Avvisad", "Beviljad", "Okänd", "Uppskov", "Vilande" } )1
NyttBeslut
NyttBeslut0..1
uppskovsdatum
date0..1
overklagande
string0..1
AndelFang
Brak0..1
fangesarfangesarfangesmanad och fangesdag är ömsesidigt uteslutande.integer0..1
fangesmanadfangesarfangesmanad och fangesdag är ömsesidigt uteslutande.string0..1
fangesdagfangesarfangesmanad och fangesdag är ömsesidigt uteslutande.date0..1
fangesart
string (x ∈ { "Arv", "Avhandling", "Avtal", "Bodelning", "Bodelning pga. dödsfall", "Bodelning pga. samboförhållandets upphörande", "Bodelning pga. äktenskapsskillnad", "Bodelning under bestående äktenskap", "Bouppteckning", "Byte", "Delning", "Domstols utslag eller dom", "Ensittarinlösen", "Exekutiv försäljning", "Expropriation", "Fideikommiss", "Fusion", "Förköp", "Förvärv av kyrklig jord prästlöneboställe", "Gåva", "Inlösen", "Järnvägslagfart", "Konkursförsäljning", "Köp", "Laga skifte", "Lagfart på grundval av protokoll från lagfartssammanträde", "Skifte", "Storskifte", "Testamente", "Tillskott", "Upplåtelse av tomträtt", "Utdelning", "Äganderättsförteckning", "Äktenskapsförord", "Övriga fångeshandlingar" } )0..1
fangeskod
string (x ∈ { "11", "12", "21", "22", "23", "31", "32", "40", "50", "60", "61", "70", "80", "90" } )0..1
forvarvstyp
string (x ∈ { "Område", "Undantag av område", "Undantag av utrymme", "Utrymme" } )0..1
omradesbeskrivning
string0..1
LagfartsanmarkningLagfartsanmarkning och Tomtrattsinnehavsanmarkning är ömsesidigt uteslutande.Lagfartsanmarkning0..*
TomtrattsinnehavsanmarkningLagfartsanmarkning och Tomtrattsinnehavsanmarkning är ömsesidigt uteslutande.Tomtrattsinnehavsanmarkning0..*
inskrivetAgande
string (uuid)1

Exempel

XML
<Fang>
 <objektidentitet>5f5c97b9-151c-40db-a051-9a9921409947</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <inskrivningsdag>2016-03-03</inskrivningsdag>
 <dagboksnummer>99/2535</dagboksnummer>
 <dagboksnummer>99/2536</dagboksnummer>
 <aktnummer>D-2016-00011356:7</aktnummer>
 <beslut>Okänd</beslut>
 <NyttBeslut>
  ...
 </NyttBeslut>
 <uppskovsdatum>2016-03-03</uppskovsdatum>
 <overklagande>Bengt har överklagat</overklagande>
 <AndelFang>
  ...
 </AndelFang>
 <fangesar>1994</fangesar>
 <fangesart>Bodelning</fangesart>
 <fangeskod>21</fangeskod>
 <forvarvstyp>Utrymme</forvarvstyp>
 <omradesbeskrivning>OMRÅDE CA 320 KVM</omradesbeskrivning>
 <Tomtrattsinnehavsanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsinnehavsanmarkning>
 <Tomtrattsinnehavsanmarkning>
  ...
 </Tomtrattsinnehavsanmarkning>
 <inskrivetAgande>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</inskrivetAgande>
</Fang>
JSON
{
 "objektidentitet" : "5f5c97b9-151c-40db-a051-9a9921409947",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "inskrivningsdag" : "2016-03-03",
 "dagboksnummer" : [
  "99/2535",
  "99/2536"
 ],
 "aktnummer" : "D-2016-00011356:7",
 "beslut" : "Okänd",
 "nyttBeslut" : {
  ...
 },
 "uppskovsdatum" : "2016-03-03",
 "overklagande" : "Bengt har överklagat",
 "andelFang" : {
  ...
 },
 "fangesmanad" : "1994-02",
 "fangesart" : "Bodelning",
 "fangeskod" : "21",
 "forvarvstyp" : "Utrymme",
 "omradesbeskrivning" : "OMRÅDE CA 1,9 HA",
 "tomtrattsinnehavsanmarkning" : [
  ...
 ],
 "inskrivetAgande" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf"
}Overlatelse

Properties

NamnTypMultiplicitet
objektidentitetstring (uuid)1
objektversioninteger1
versionGiltigFrandateTime0..1
AndelOverlatelseBrak0..1
inskrivetAgandestring (uuid)1

Exempel

XML
<Overlatelse>
 <objektidentitet>1ea75cb9-5510-408c-a0ef-a24b6598664a</objektidentitet>
 <objektversion>1</objektversion>
 <versionGiltigFran>2016-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
 <AndelOverlatelse>
  ...
 </AndelOverlatelse>
 <inskrivetAgande>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</inskrivetAgande>
</Overlatelse>
JSON
{
 "objektidentitet" : "1ea75cb9-5510-408c-a0ef-a24b6598664a",
 "objektversion" : 1,
 "versionGiltigFran" : "2016-03-03T16:09:32.456+01:00",
 "andelOverlatelse" : {
  ...
 },
 "inskrivetAgande" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf"
}FastighetsreferensResponse

Properties

NamnTypMultiplicitet
FastighetsreferensFastighetsreferens0..*

Exempel

XML
<FastighetsreferensResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v3">
 <Fastighetsreferens>
  <objektidentitet>39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001</objektidentitet>
  <beteckning>KOPPARSAND TÄLLBERG 13:77</beteckning>
 </Fastighetsreferens>
</FastighetsreferensResponse>
JSON
[
 {
  "objektidentitet" : "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
  "beteckning" : "KOPPARSAND TÄLLBERG 13:77"  
 }
]

Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

XML
<Fault
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1">
 <code>400</code>
 <reason>Bad Request</reason>
 <errors>Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076</errors>
</Fault>
JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076"
  ]
}