Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel abonnemang basuttag

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: 

  • Fastighet och samfällighet: Basinformation, Registerbeteckning, Beteckning före reformen, Åtgärd, Område, Historik och Andel.
  • Gemensamhetsanläggning: Basinformation, Åtgärd, Beteckning före reformen och Andel.
  • Rättighet: Basinformation, Åtgärd, Rättsförhållande och Historik.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 2 fastigheter, 2 samfälligheter, 2 gemensamhetsanläggningar och 2 rättigheter.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip 

ZIP-filen innehåller följande information för fastigheterna, samfälligheterna, gemensamhetsanläggningarna och rättigheterna:

Fastighet 1

Objektidentitet db7c7db7-d8d6-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 1. Trakt: LILJAN. Enhet: 1. Status: levande. Total land areal: 993.0.

Registerbeteckning. Registerområde: Dalnäs. Trakt: LILJAN. Enhet: 1. Beteckningsstatus: omregistrerad.

Registerbeteckning. Registerområde: Abrå. Trakt: LILJAN. Enhet: 1. Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 2883-C111. Åtgärdstyp 1: tomtmätning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 28-ARS-196/1955. Åtgärdstyp 1: sammanläggning.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6816796.9 573148.8.

Ursprung. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db6-c178-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Ursprung. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-32b2-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Fastighet 2

Objektidentitet db7c7db7-bacf-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 1. Trakt: TASBÄCK. Block: 11. Enhet: 3. Status: avregistrerad. Avregistreringsåtgärdstyp: laga skifte.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: ursprung. Anmärkning: URSPRUNGET SÄMJELOTT OM 27 SNESLAND 9,1 BANDLAND.

Registerbeteckning. Registerområde: Kopparsand. Trakt: TASBÄCK. Block: 11. Enhet: 3 Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Åtgärdstyp: avsöndring. Åtgärdsanmärkning: LAGFART.

Ursprung: Beskrivning ursprung: avskiljd från sämjelott eller sammanläggning där endast del av fastigheten ingått. Registerenhetsreferens: db7c7db7-4e02-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Samfällighet 1

Objektidentitet db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b

samfallighet_1.xml

Samfällighet. Objektversion 1. Trakt: BORN. Block: S. Enhet: 3. Status: levande. Total land areal: 33300.0. Samfällighetsändamål: GRUS och SANDTAG.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. Anmärkning: Socken: Bollnäs.

Registerbeteckning. Registerområde: Dalnäs. Trakt: BORN. Block: S. Enhet: 3 Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 28-BOJ-488. Åtgärdstyp: laga skifte. Åtgärdsanmärkning: AV HEMÄGOR I.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 28-BOJ-1131. Åtgärdstyp: AV GRUSTAG FA.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 3. Aktbeteckning: 28-80:120. Åtgärdstyp: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 4. Aktbeteckning: 28-BOJ-746. Åtgärdstyp: gränsbestämning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 5. Aktbeteckning: 28-BOJ-1775. Åtgärdstyp: gränsbestämning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 6. Aktbeteckning: 28-BOJ-1808. Åtgärdstyp: gränsbestämning. 

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 7. Aktbeteckning: 28-88:510. Åtgärdstyp: ledningsrättsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 8. Aktbeteckning: 28-80:971. Åtgärdstyp: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 9. Aktbeteckning: 28-97:591. Åtgärdstyp: anläggningsåtgärd.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6805141.5 574555.4.

Delägare. Andel i samfällighet. Annan delägare. Skifteslag delägare: DELÄGARNA I BJÖRKTJÄRA OCH BORNS BYAR. 

Delägare. Andel i samfällighet. Delägare. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-6ef2-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Samfällighet 2

Objektidentitet db7c8959-749b-5422-e040-ed8f5b434c7b

samfällighet_1.xml

Samfällighet. Objektversion 1. Trakt: NORET. Block: S. Enhet: 64. Status: avregistrerad. Avregistreringsåtgärdstyp: ägoutbyte. Samfällighetsändamål: TOMTDEL.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. Anmärkning: Socken: Bollnäs.

Registerbeteckning. Registerområde: KOPPARSAND. Trakt: BORN. Block: S. Enhet: 3 Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 27-LEJ-442. Åtgärdstyp: delning. Åtgärdsanmärkning: AV SAMFÄLLIGHET XXXII.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6805141.5 574555.4.

Delägare. Andel i samfällighet. Delägare. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-b8da-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Delägare. Andel i samfällighet. Delägare. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-6219-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Gemensamhetsanläggning 1

Objektidentitet db7c8959-7c3b-5422-e040-ed8f5b434c7b

gemensamhetsanlaggning_1.xml

Gemensamhetsanläggning. Objektversion 3. Trakt: REN. Block: GA. Enhet: 4. Status: levande. Summa registrerade andelstal: 1.0.

Gemensamhetsanläggningens ändamål: VÄG. 

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 28-80:809. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 2883-2022/29. Åtgärdstyp 1: fastighetsreglering.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 3. Aktbeteckning: 2883-2022/33. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Registerbeteckning. Registerområde: DALNÄS. Trakt: REN. Block: GA. Enhet: 4. Beteckningsstatus: gällande.

Delägare:

Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db7-571b-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db6-ee39-f3a0-e040-ed8f5b434759

Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: 46a7ea32-2323-47e1-8e76-46fb9822d914

Gemensamhetsanläggning 2

Objektidentitet db7c8959-7923-5422-e040-ed8f5b434c7b

gemensamhetsanlaggning_1.xml

Gemensamhetsanläggning. Objektversion 1. Trakt: SOLBERGA. Block: GA. Enhet: 1. Status: avregistrerad. Avregistreringsåtgärdstyp: anläggningsåtgärd. Summa registrerade andelstal: 0.0.

Gemensamhetsanläggningens ändamål: VÄGAR. 

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 27-ÅL-824. Åtgärdstyp 1: EVL-förrättning.

Registerbeteckning. Registerområde: KOPPARSAND. Trakt: SOLBERGA. Block: GA. Enhet: 1. Beteckningsstatus: gällande.

Rättighet 1

Objektidentitet af06537f-d4d7-6f58-e040-ed8f65434c76

Samfällighet 1 har rättsförhållande till Rättighet 1 med löpnummer: 3 och rättsförhållandetyp: last.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1.  Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-97:591.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-be35-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-b5f9-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 3. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 4. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-e212-f3a0-e040-ed8f5b434759.  

Rättsförhållande. Löpnummer: 5. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-e670-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättighet 2

Objektidentitet af06537f-c77d-6f58-e040-ed8f65434c76

Samfällighet 1 har rättsförhållande till Rättighet 2 med löpnummer: 3 och rättsförhållandetyp: last.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-80:971.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-b5f9-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-0c78-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 3. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 4. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-d186-f3a0-e040-ed8f5b434759.