Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på produktsidan på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Val vid beställning

Typ av flygbild

 • Sv/v
 • Färg
 • IR

Merparten av flygbilderna finns i svartvitt, men många finns även i färg och IR. Om bilderna inte redan finns i digital form så skannas de vid beställning.

Upplösning

 • 0,5 m

En stor andel av bilderna har en upplösning på ca 0,5 m, men det finns även bilder med annan upplösning. 

Geografiskt urval

 • Flygbild (anges med BildID)

Leveransformat flygbilder:

 • TIFF okomprimerad

Leveransformat ori-data:

 • PatB-format (.ori-fil) och som projektfil för Match-AT (.prj-fil)

Man kan dock istället för dessa filer erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet, alternativt som färdiga modellfiler för dessa.

Valbara koordinatsystem (flygbilder och ori-data)

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. SWEREF 99 TM är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig.

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Alla flygbilder kan vid efterfrågan levereras med uppgifter om bland annat kamera, flygfototidpunkt samt stråk- och bildnummer.

Filnamnet för respektive flygbild, det vill säga bildens identitet, innehåller vanligtvis uppgifter om flygfotoår, stråkID och bildnummer, till exempel Y_58_203_06. För äldre bilder kan bildidentiteten dock ha delvis annat utseende, eftersom flera olika principer för namnsättning har använts under årens lopp.

Orienteringsfilen (.ori-fil) innehåller bildnamn, kameraposition och kameraorientering (rotationsmatris).

Detaljerad information om varje flygbild, till exempel flygfototidpunkt, finns också i Lantmäteriets söktjänst GeoLex.

Exempel på vad en leverans av Flygbilder skannade Nedladdning kan innehålla ses här nedan.

Filuppsättning

Själva flygbilden levereras som en okomprimerad TIFF-fil.

Orienteringsfilen (.ori-fil) innehåller bildnamn, kameraposition och kameraorientering (rotationsmatris). Projektfilen för Match-AT (.prj-fil) innehåller förutom orientering även kamerainställningar och inre orientering för bilderna. Bägge filerna ingår i leveransen. Idag är det flera system som stödjer import av formaten. Istället för dessa filer kan man erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet, alternativt som färdiga modellfiler för dessa.

I leveransen ingår ytterligare en ori-fil, som är roterad 180 grader jämfört med flygriktningen (_180.ori).

I leveransen ingår även ett textdokument (.doc) med information om leveransen, samt ett översiktsdokument (.pdf) innehållande en kartbild med bildpunkt för att underlätta lokalisering.

Kalibreringsprotokoll för respektive kamera hittar du på lantmateriet.se.