Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Dokumentversion 1.3

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt produktion

GetCapabilities

https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS

För att komma åt tjänsten behöver man ett "token". Det erhålls efter registrering på https://opendata.lantmateriet.se/.
Där finns även ytterligare information om åtkomst till tjänsten.

Åtkomstpunkt verifiering

GetCapabilities

https://api-ver.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS

För att komma åt tjänsten behöver man ett "token". Det erhålls efter registrering på https://opendata-ver.lantmateriet.se/.
Där finns även ytterligare information om åtkomst till tjänsten.

Informationsinnehåll
Inspire-lager                       

WMS-lager                         

Stil                                                   

Beskrivning                                                                      

OI.OrthoimageCoverage  OI.Histortho_bw_2005OI.OrthoimageCoverage.Default2005 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_color_2005OI.OrthoimageCoverage.Default2005 ortofoton, 0,5 m, färg

OI.Histortho_ir_2005OI.OrthoimageCoverage.Default2005 ortofoton, 0,5 m, ir

OI.Histortho_bw_2004OI.OrthoimageCoverage.Default2004 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_color_2004OI.OrthoimageCoverage.Default2004 ortofoton, 0,5 m, färg

OI.Histortho_ir_2004OI.OrthoimageCoverage.Default2004 ortofoton, 0,5 m, ir

OI.Histortho_bw_2003OI.OrthoimageCoverage.Default2003 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_color_2003OI.OrthoimageCoverage.Default2003 ortofoton, 0,5 m, färg

OI.Histortho_ir_2003OI.OrthoimageCoverage.Default2003 ortofoton, 0,5 m, ir

OI.Histortho_bw_2002OI.OrthoimageCoverage.Default2002 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_color_2002OI.OrthoimageCoverage.Default2002 ortofoton, 0,5 m, färg

OI.Histortho_bw_2001OI.OrthoimageCoverage.Default2001 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_2000OI.OrthoimageCoverage.Default2000 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1999OI.OrthoimageCoverage.Default1999 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1998OI.OrthoimageCoverage.Default1998 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1997OI.OrthoimageCoverage.Default1997 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1996OI.OrthoimageCoverage.Default1996 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1995OI.OrthoimageCoverage.Default1995 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1994OI.OrthoimageCoverage.Default1994 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_bw_1993OI.OrthoimageCoverage.Default1993 ortofoton, 1 m, sv/v

OI.Histortho_60

OI.OrthoimageCoverage.Default

Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret innehåller själva ortofotona.


OI.Histortho_75

OI.OrthoimageCoverage.Default

Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret innehåller själva ortofotona.

OI.MosaicElement

OI.Histortho_60_meta

historiska-ortofoton

Flygfotoår för Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning och flygfotoår för resp. ortofoto. Den ursprungliga indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM. 

Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså se i lagret med flygbildssömmarna. 

Samma färg på linjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. orange.

OI.MosaicElement.DefaultEnligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på linjer och text är magenta istället för orange.

OI.Histortho_75_meta

historiska-ortofoton

Flygfotoår för Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning och flygfotoår för resp. ortofoto. Den ursprungliga indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM.

Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså se i lagret med flygbildssömmarna. 

Samma färg på linjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. orange.

OI.MosaicElement.DefaultEnligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på linjer och text är magenta istället för orange.

OI.Seamline_60

historiska-ortofoton

Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning samt BildID (eftersom flygår inte enkelt kan fås fram) för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall även ytterligare uppgifter. För flygbilder t.o.m. 1959 har BildId formen Bf_59_45_01 (dvs årtalet kommer inte först). För flygbilder fr.o.m. 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24 (dvs årtalet kommer först).

Samma färg på sömlinjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. vit.

OI.MosaicElement.DefaultEnligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på sömlinjer och text är magenta istället för vit.

OI.Seamline_75

historiska-ortofoton

Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i Historiska ortofoton sv/v, 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning samt BildID (eftersom flygår inte enkelt kan fås fram) för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall även ytterligare uppgifter. För flygbilder t.o.m. 1959 har BildId formen Bf_59_45_01 (dvs årtalet kommer inte först). För flygbilder fr.o.m. 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24 (dvs årtalet kommer först).

Samma färg på sömlinjer och text som i Ortofoto Visning, d.v.s. vit.

OI.MosaicElement.DefaultEnligt Inspire. Text enligt ovan, men färgen på sömlinjer och text är magenta istället för vit.

Frågor och svar

Implementerade operationer

Operation

Syfte

GetCapabilities

Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format

GetMap

Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat

GetLegendgraphic

Hämtar teckenförklaring

Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetCapabilities

SERVICE


WMS

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

Grundläggande parametrar i ett GetMap-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetMap

SERVICE


WMS

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

LAYERS

informationsslag

kommaseparerad lista av giltiga informationsslag
för respektive tjänst

BBOX

geografisk utbredning

minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem)

SRS

referenssystem

EPSG:4326  (WGS84) 
EPSG:4258  (ETRS89) 
EPSG:4619  (SWEREF99) 
EPSG:3035  (ETRS89/LAEA Europe) 
EPSG:3034  (ETRS89/LCC Europe) 
EPSG:3044  (ETRS89/UTM32N) 
EPSG:3045  (ETRS89/UTM33N) 
EPSG:3046  (ETRS89/UTM34N) 
EPSG:3047  (ETRS89/UTM35N)
EPSG:3857  (Psuedo-Mercator) 
EPSG:3006  (SWEREF99 TM) 
EPSG:3007  (SWEREF99 12 00) 
EPSG:3008  (SWEREF99 13 30) 
EPSG:3012  (SWEREF99 14 15) 
EPSG:3009  (SWEREF99 15 00) 
EPSG:3013  (SWEREF99 15 45) 
EPSG:3010  (SWEREF99 16 30) 
EPSG:3014  (SWEREF99 17 15) 
EPSG:3011  (SWEREF99 18 00) 
EPSG:3015  (SWEREF99 18 45) 
EPSG:3016  (SWEREF99 20 15) 
EPSG:3017  (SWEREF99 21 45) 
EPSG:3018  (SWEREF99 23 15) 
EPSG:3021  (RT 90 2,5 gon V) 
EPSG:25832 (ETRS89/UTM 32N) 
EPSG:25833 (ETRS89/UTM 33N) 
EPSG:25834 (ETRS89/UTM 34N) 
EPSG:25835 (ETRS89/UTM 35N) 
EPSG:32632 (WGS84/UTM 32N) 
EPSG:32633 (WGS84/UTM 33N) 
EPSG:32634 (WGS84/UTM 34N) 
EPSG:32635 (WGS84/UTM 35N)

WIDTH

bildens bredd

0 < antal pixlar < 4097

HEIGHT

bildens höjd

0 < antal pixlar < 4097

FORMAT

bildens format

image/png
image/jpeg
image/png; mode=8bit

Grundläggande parametrar i ett GetLegendgraphic-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetLegendgraphic

SERVICE


WMS

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

LAYER

informationsslag

Namn på det skikt för vilket legend ska skapas

FORMAT

bildens format

image/png
image/jpeg
image/png; mode=8bit