Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten innehåller historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder) i sv/v, färg (RGB) och infrarött (IR). Produkten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

  • Ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller svartvita ortofoton från åren 1949 till 1970, med upplösning 0,5 m. 
  • Ett lager för referensår 1975, som täcker stora delar av Sverige, vilket huvudsakligen innehåller svartvita ortofoton från åren 1970 till 1980, med upplösning 0,5 m.
  • Separata årslager från och med 1993 till och med 2005, som innehåller svartvita ortofoton med upplösning 1 m, samt ortofoton i färg (endast 2002 – 2005) och IR (endast 2003 – 2005) med upplösning 0,5 m.
  • För ortofotona i referensårslagren 1960 och 1975 redovisas även utbredning och flygfotoår för varje ortofoto i egna metadatalager, även sömlinjer och BildId för ingående flygbilder redovisas i separata metadatalager. För årslagren 1993 – 2005 finns dock inga metadata alls tillgängliga.
  • I metadatalagren med utbredning och flygfotoår finns två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; orange alternativt magenta. I metadatalagren med sömlinjer och BildId finns två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; vit alternativt magenta.

Lagerinnehåll

Produkten innehåller följande lager med information:

WMS-lagerBeskrivning
OI.Histortho_60Historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1960.
OI.Histortho_60_meta

Flygfotoår för historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning och flygfotoår för respektive ortofoto. Den ursprungliga
indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM.

Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på
ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså kontrollera detta i lagret med flygbildssömmarna.

Lagret innehåller två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; orange alternativt magenta.

OI.Seamline_60

Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1960. Lagret visar utbredning samt BildID, eftersom
flygår inte enkelt kan fås fram för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall
även ytterligare uppgifter. För flygbilder från och med 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24, där årtalet står först. För flygbilder till och med 1959 har BildId formen Bf_59_45_01, där står årtalet inte först. 

Lagret innehåller två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; vit alternativt magenta.

OI.Histortho_75Historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1975.
OI.Histortho_75_meta

Flygfotoår för historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning och flygfotoår för respektive ortofoto. Den ursprungliga
indelningen i grunddatalagret är RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM.

Ett historiskt ortofoto kan innehålla flygbilder från olika flygfotoår, i det fallet blir flygfotoåret detsamma som det flygfotoår som huvuddelen av ytan på
ortofotot har. För att veta flygfotoåret med säkerhet måste man alltså kontrollera detta i lagret med flygbildssömmarna

Lagret innehåller två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; orange alternativt magenta.

OI.Seamline_75

Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder i historiska ortofoton i sv/v med 0,5 m upplösning, referensår 1975. Lagret visar utbredning samt BildID, eftersom
flygår inte enkelt kan fås fram för de flygfoton som ingår i ortofotona. BildId för flygbild innehåller flygår, stråknummer och bildnummer, samt i vissa fall
även ytterligare uppgifter. För flygbilder från och med 1960 har BildId formen 60_Gc_217_24, där årtalet står först. För flygbilder till och med 1959 har BildId formen Bf_59_45_01, där står årtalet inte först. 

Lagret innehåller två olika stilalternativ för färgen på text och linjer; vit alternativt magenta.

OI.Histortho_bw_19931993 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19941994 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19951995 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19961996 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19971997 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19981998 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_19991999 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20002000 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20012001 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20022002 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20032003 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20042004 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_bw_20052005 års ortofoton i sv/v med 1 m upplösning.
OI.Histortho_color_20022002 års ortofoton i färg med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_color_20032003 års ortofoton i färg med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_color_20042004 års ortofoton i färg med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_color_20052005 års ortofoton i färg med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_ir_20032003 års ortofoton i IR med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_ir_20042004 års ortofoton i IR med 0,5 m upplösning.
OI.Histortho_ir_20052005 års ortofoton i IR med 0,5 m upplösning.

Geografisk täckning

Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så använder vi begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1949 till 1970. Referensår 1975 täcker stora delar av Sverige och består av ortofoton från främst 1970- och 1980-talet. 

Det finns även historiska ortofoton från och med 1993 till och med 2005; svartvita ortofoton med upplösning 1 m, samt ortofoton i färg (endast 2002 – 2005) och IR (endast 2003 – 2005) med upplösning 0,5 m.

För aktuell och detaljerad redovisning av täckning och tillgängliga ortofoton, se Lantmäteriets söktjänst GeoLex. Du kan även ladda ner shapefiler på lantmateriet.se.

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.