Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinitioner

Åtkomstpunkt produktion

GetCapabilities: http://maps.lantmateriet.se/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1

Öppen GetCapabilities: http://maps.lantmateriet.se/capabilities/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1

Åtkomstpunkt verifiering

GetCapabilities: http://maps-ver.lantmateriet.se/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1

Öppen GetCapabilities: http://maps-ver.lantmateriet.se/capabilities/inspire/hy/wms/v1?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1

Informationsslag

WMS-lager

Beskrivning

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Sjöar och större vattendrag som ytor, mindre vattendrag som linjer.

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Strandlinje.

HY.NetworkNätverk, länkar och noder.

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Fors och vattenfall.

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Konstruktioner i eller i anslutning till vatten. Slussportar, dammbyggnad, kaj/pir/brygga och akvedukt.

HY.PhysicalWaters.Wetland

Sankmarker.

Frågor och svar

Implementerade operationer

Operation

Syfte

GetCapabilities

Hämta metadata om tjänsten, dess informationsinnehåll (lager) och understödda format

GetMap

Hämta kartbild genom att ange bl a geografisk utbredning, bildstorlek och bildformat

GetLegendGraphic

Hämta teckenförklaring som en bild

Grundläggande parametrar i ett GetCapabilities-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetCapabilities

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

SERVICEtyp av gränssnitt/tjänstWMS

Grundläggande parametrar i ett GetMap-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetMap

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

SERVICEtyp av gränssnitt/tjänstWMS

LAYERS

informationsslag

kommaseparerad lista av giltiga informationsslag

BBOX

geografisk utbredning

minE,minN,maxE,maxN (i angivet referenssystem)

SRS

referenssystem

EPSG:4326  (WGS84) 
EPSG:4258  (ETRS89) 
EPSG:4619  (SWEREF99) 
EPSG:3035  (ETRS89/LAEA Europe) 
EPSG:3034  (ETRS89/LCC Europe) 
EPSG:3044  (ETRS89/UTM32N) 
EPSG:3045  (ETRS89/UTM33N) 
EPSG:3046  (ETRS89/UTM34N) 
EPSG:3047  (ETRS89/UTM35N)
EPSG:3857  (Psuedo-Mercator) 
EPSG:3006  (SWEREF99 TM) 
EPSG:3007  (SWEREF99 12 00) 
EPSG:3008  (SWEREF99 13 30) 
EPSG:3012  (SWEREF99 14 15) 
EPSG:3009  (SWEREF99 15 00) 
EPSG:3013  (SWEREF99 15 45) 
EPSG:3010  (SWEREF99 16 30) 
EPSG:3014  (SWEREF99 17 15) 
EPSG:3011  (SWEREF99 18 00) 
EPSG:3015  (SWEREF99 18 45) 
EPSG:3016  (SWEREF99 20 15) 
EPSG:3017  (SWEREF99 21 45) 
EPSG:3018  (SWEREF99 23 15) 
EPSG:3021  (RT90 2,5 gon V) 
EPSG:25832 (ETRS89/UTM 32N) 
EPSG:25833 (ETRS89/UTM 33N) 
EPSG:25834 (ETRS89/UTM 34N) 
EPSG:25835 (ETRS89/UTM 35N) 
EPSG:32632 (WGS84/UTM 32N) 
EPSG:32633 (WGS84/UTM 33N) 
EPSG:32634 (WGS84/UTM 34N) 
EPSG:32635 (WGS84/UTM 35N)

WIDTH

bildens bredd

0 < antal pixlar < 4097

HEIGHT

bildens höjd

0 < antal pixlar < 4097

FORMAT

bildens format

image/png
image/jpeg
image/png; mode=8bit

Grundläggande parametrar i ett GetLegendGraphic-anrop

Namn

Beskrivning

Giltiga värden

REQUEST

WMS-operation

GetLegendGraphic

VERSION

WMS-version

1.1.1
1.3.0

SERVICEtyp av gränssnitt/tjänstWMS

LAYER

informationsslag

giltigt informationsslag

FORMAT

bildens format

image/png
image/jpeg
image/png; mode=8bit