Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Fastighet och samfällighet

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 1 fastighet.

Informationsurval:

  • Fastighet. Fastighet och samfällighet: Registerbeteckning.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip

ZIP-filen innehåller följande information:

Fastighet 1

Objektidentitet fef28368-ec96-1111-e043-7e44ed8f75cb

fastighetsamfallighet_1.xml

Registerbeteckning. Registerområde: Dalnäs. Trakt: Edstuga. Block: 2. Enhet: 18. Beteckningsstatus: Gällande.

Leverans förändringsuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.1.zip

Scenario: Byggnad 1 får ny lägenhet med status gällande.

ZIP-filen innehåller ingen information om fastighet 1.