Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML: belagenhetsadress-direkt-4.2.xml

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BelagenhetsadressResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4.2"
              xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
      <gml:lowerCorner>6.0 7.0</gml:lowerCorner>
      <gml:upperCorner>6.0 7.0</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
  </gml:boundedBy>
  <BelagenhetsadressMember>
    <Belagenhetsadress gml:id="ID_4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce">
      <gml:boundedBy>
        <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
          <gml:lowerCorner>6.0 7.0</gml:lowerCorner>
          <gml:upperCorner>6.0 7.0</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>
      </gml:boundedBy>
      <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
      <Adressplatsattribut>
        <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
        <objektversion>1</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <Adressplatsbeteckning>
          <adressplatsnummer>tsnummer4</adressplatsnummer>
          <bokstavstillagg>g4</bokstavstillagg>
          <lagestillagg>UH</lagestillagg>
          <avvikerFranStandarden>false</avvikerFranStandarden>
        </Adressplatsbeteckning>
        <adressplatstyp>Byadressplats</adressplatstyp>
        <insamlingslage>Infart</insamlingslage>
        <Adressplatspunkt>
          <gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_1">
            <gml:pos>6.0 7.0</gml:pos>
          </gml:Point>
        </Adressplatspunkt>
        <statusForBelagenhetsadress>Reserverad</statusForBelagenhetsadress>
        <objektstatus>Gällande</objektstatus>
        <postnummer>34567</postnummer>
        <postort>postort3</postort>
      </Adressplatsattribut>
      <Adressplatsnamn>
        <popularnamn>popularnamn3</popularnamn>
        <ortid>ortid3</ortid>
      </Adressplatsnamn>
      <Gardsadressomrade>
        <objektidentitet>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</objektidentitet>
        <objektversion>1</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <faststalltNamn>faststalltNamn3</faststalltNamn>
        <ortid>ortid3</ortid>
        <objektstatus>Gällande</objektstatus>
        <Adressomrade>
          <objektidentitet>99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702</objektidentitet>
          <objektversion>1</objektversion>
          <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
          <faststalltNamn>faststalltNamn4</faststalltNamn>
          <ortid>ortid4</ortid>
          <adressomradestyp>Gatuadressområde</adressomradestyp>
          <objektstatus>Gällande</objektstatus>
          <Kommundel>
            <objektidentitet>f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03</objektidentitet>
            <objektversion>1</objektversion>
            <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
            <faststalltNamn>faststalltNamn5</faststalltNamn>
            <ortid>ortid5</ortid>
            <objektstatus>Gällande</objektstatus>
            <Kommun>
              <kommunkod>6789</kommunkod>
              <kommunnamn>kommunnamn6</kommunnamn>
            </Kommun>
          </Kommundel>
        </Adressomrade>
      </Gardsadressomrade>
      <Adressplatsanmarkning>
        <anmarkningstyp>Järnvägsstation/hållplats</anmarkningstyp>
        <anmarkningstext>anmarkningstext3</anmarkningstext>
      </Adressplatsanmarkning>
      <Adressplatsanmarkning>
        <anmarkningstyp>Kajplats</anmarkningstyp>
        <anmarkningstext>anmarkningstext4</anmarkningstext>
      </Adressplatsanmarkning>
      <AdressattAnlaggning>
        <anlaggningstyp>Idrottsanläggning</anlaggningstyp>
        <anlaggningstext>anlaggningstext3</anlaggningstext>
      </AdressattAnlaggning>
      <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
        <beteckning>beteckning3</beteckning>
        <typ>Fastighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
      <Distrikttillhorighet>
        <distriktskod>456789</distriktskod>
        <distriktsnamn>distriktsnamn3</distriktsnamn>
      </Distrikttillhorighet>
    </Belagenhetsadress>
  </BelagenhetsadressMember>
</BelagenhetsadressResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON: belagenhetsadress-direkt-4.2.json

Svar JSON
{
 "type" : "FeatureCollection",
 "crs" : {
  "type" : "name",
  "properties" : {
   "name" : "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
  }
 },
 "bbox" : [7.0, 6.0, 7.0, 6.0],
 "features" : [
  {
   "type" : "Feature",
   "id" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
   "bbox" : [7.0, 6.0, 7.0, 6.0],
   "geometry" : {
    "coordinates" : [7.0, 6.0],
    "type" : "Point"
   },
   "properties" : {
    "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
    "adressplatsattribut" : {
     "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
     "objektversion" : 1,
     "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "adressplatsbeteckning" : {
      "adressplatsnummer" : "tsnummer4",
      "bokstavstillagg" : "g4",
      "lagestillagg" : "UH",
      "avvikerFranStandarden" : false
     },
     "adressplatstyp" : "Byadressplats",
     "insamlingslage" : "Infart",
     "statusForBelagenhetsadress" : "Reserverad",
     "objektstatus" : "Gällande",
     "postnummer" : 34567,
     "postort" : "postort3"
    },
    "adressplatsnamn" : {
     "popularnamn" : "popularnamn3",
     "ortid" : "ortid3"
    },
    "gardsadressomrade" : {
     "objektidentitet" : "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235",
     "objektversion" : 1,
     "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "faststalltNamn" : "faststalltNamn3",
     "ortid" : "ortid3",
     "objektstatus" : "Gällande",
     "adressomrade" : {
      "objektidentitet" : "99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "faststalltNamn" : "faststalltNamn4",
      "ortid" : "ortid4",
      "adressomradestyp" : "Gatuadressområde",
      "objektstatus" : "Gällande",
      "kommundel" : {
       "objektidentitet" : "f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03",
       "objektversion" : 1,
       "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
       "faststalltNamn" : "faststalltNamn5",
       "ortid" : "ortid5",
       "objektstatus" : "Gällande",
       "kommun" : {
        "kommunkod" : "6789",
        "kommunnamn" : "kommunnamn6"
       }
      }
     }
    },
    "adressplatsanmarkning" : [
     {
      "anmarkningstyp" : "Järnvägsstation/hållplats",
      "anmarkningstext" : "anmarkningstext3"
     },
     {
      "anmarkningstyp" : "Kajplats",
      "anmarkningstext" : "anmarkningstext4"
     }
    ],
    "adressattAnlaggning" : {
     "anlaggningstyp" : "Idrottsanläggning",
     "anlaggningstext" : "anlaggningstext3"
    },
    "registerenhetsreferens" : {
     "objektidentitet" : "0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0",
     "beteckning" : "beteckning3",
     "typ" : "Fastighet"
    },
    "distrikttillhorighet" : {
     "distriktskod" : "456789",
     "distriktsnamn" : "distriktsnamn3"
    }
   }
  }
 ]
}