Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Information

Produkten Taxering Direkt 3.0 är fortsatt under utveckling och ändringar i informationen kan tillkomma. 

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML:

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TaxeringsenhetResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/taxering/v3" 
            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 
            xmlns:ns0="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" gml:id="response">
	<TaxeringsenhetMember>
		<Smahustaxeringsenhet gml:id="ID_af4860c4-aedf-42c2-9c55-6746381aed9c">
			<taxeringsenhetsnummer>047618-2</taxeringsenhetsnummer>
			<Smahustaxeringsenhetsattribut>
				<areal>1440</areal>
				<taxeringsvarde>436000</taxeringsvarde>
				<Delvarde>
					<delvarde>159000</delvarde>
					<typ>MARKVARDE</typ>
				</Delvarde>
				<Delvarde>
					<delvarde>277000</delvarde>
					<typ>BYGGNADSVARDE</typ>
				</Delvarde>
				<Beslut>
					<beslutsar>2021</beslutsar>
				</Beslut>
				<typkod>220</typkod>
			</Smahustaxeringsenhetsattribut>
			<SkvFastighet>
				<id>0000000</id>
				<kommunkod>6789</kommunkod>
				<typAvFastighet>FASTIGHET</typAvFastighet>
				<TaxeradRegisterenhet>
					<Registerenhetsreferens>
						<objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
						<beteckning>BERGA 1:1</beteckning>
						<typ>fastighet</typ>
					</Registerenhetsreferens>
				</TaxeradRegisterenhet>
				<TaxeradAgare>
					<idnummer>129954604422</idnummer>
					<Andel>
						<taljare>1</taljare>
						<namnare>1</namnare>
					</Andel>
					<datumFrom>2023-01-11</datumFrom>
					<Person>
						<fornamn>förnamn tilltalsnamn</fornamn>
						<mellannamn>mellannamn</mellannamn>
						<efternamn>efternamn</efternamn>
						<tilltalsnamn>tilltalsnamn</tilltalsnamn>
						<Adress>
							<co>coAdress3</co>
							<utdelningsadress1>utdelningsadress13</utdelningsadress1>
							<utdelningsadress2>utdelningsadress23</utdelningsadress2>
							<postnummer>10003</postnummer>
							<postort>postort3</postort>
						</Adress>
					</Person>
				</TaxeradAgare>
			</SkvFastighet>
			<SmahusBostadsbyggnad>
				<varderingsenhetsnummer>1</varderingsenhetsnummer>
				<varde>277000</varde>
				<riktvarde>300000</riktvarde>
				<vardeomrade>
					<id>000000000</id>
					<vardeomradesnummer>67891001</vardeomradesnummer>
				</vardeomrade>
				<id>00000000</id>
				<antalLika>1</antalLika>
				<liggerPaTomt>20000000</liggerPaTomt>
				<vardeyta>115</vardeyta>
                <vardear>1929</vardear>
          <standard>22</standard>
				<byggnadskategori>KATEGORI_F</byggnadskategori>
				<fastighetsrattsligKlass>KLASS_1</fastighetsrattsligKlass>
				<vardefullasteByggnad>true</vardefullasteByggnad>
				<underUppforande>false</underUppforande>
				<boyta>115</boyta>
        <biyta>90</biyta>
				<nybyggnadsar>1970</nybyggnadsar>
        <omEllerTillbyggnadsar>2012</omEllerTillbyggnadsar>
        <omEllerTillbyggnadsyta>40</omEllerTillbyggnadsyta>
			</SmahusBostadsbyggnad>
			<SmahusTomtmark>
				<varderingsenhetsnummer>1</varderingsenhetsnummer>
				<varde>159000</varde>
				<riktvarde>150000</riktvarde>
				<vardeomrade>
					<id>000000000</id>
					<vardeomradesnummer>67891001</vardeomradesnummer>
				</vardeomrade>
				<id>20000000</id>
				<antalLika>1</antalLika>
				<areal>1440</areal>
				<fastighetsrattsligKlass>KLASS_1</fastighetsrattsligKlass>
				<bebyggelse>KATEGORI_F</bebyggelse>
				<narhetTillStrand>KLASS_4</narhetTillStrand>
				<vatten>KLASS_1</vatten>
				<avlopp>KLASS_1</avlopp>
			</SmahusTomtmark>
		</Smahustaxeringsenhet>
	</TaxeringsenhetMember>
</TaxeringsenhetResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON:

Svar JSON
{
	"type": "FeatureCollection",
	"crs": null,
	"features": [{
		"type": "Feature",
		"geometry": null,
		"properties": {
			"@type": "Smahustaxeringsenhet",
			"taxeringsenhetsnummer": "047618-2",
			"taxeringsenhetsattribut": {
				"areal": 1440,
				"taxeringsvarde": 436000,
				"delvarde": [{
						"delvarde": 159000,
						"typ": "MARKVARDE"
					},
					{
						"delvarde": 277000,
						"typ": "BYGGNADSVARDE"
					}
				],
				"beslut": {
					"datum": null,
					"beslutsar": 2021,
					"borttagetFranBeslutsar": null
				},
				"typkod": 220
			},
			"skvFastighet": [{
				"id": 0000000,
				"kommunkod": "6789",
				"typAvFastighet": "FASTIGHET",
				"taxeradRegisterenhet": {
					"registerenhetsreferens": {
						"objektidentitet": "0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0",
						"beteckning": "BERGA 1:1",
						"typ": "FASTIGHET"
					}
				},
				"taxeradGemensamhetsanlaggning": null,
				"taxeradAgare": [{
					"idNummer": 129954604422,
					"andel": {
						"taljare": 1,
						"namnare": 1
					},
					"datumFrom": "2023-01-11",
					"person": {
						"fornamn": "förnamn tilltalsnamn",
						"mellannamn": "mellannamn",
						"efternamn": "efternamn",
						"tilltalsnamn": "tilltalsnamn",
						"adress": {
							"co": "coAdress3",
							"utdelningsadress1": "utdelningsadress13",
							"utdelningsadress2": "utdelningsadress23",
							"postnummer": "10003",
							"postort": "postort3"
						},
						"utlandsadress": null
					},
					"organisation": null,
					"taxPersonGDnummer": null
				}]
			}],
			"smahusBostadsbyggnad": [{
				"varderingsenhetsnummer": 1,
				"varde": 277000,
				"riktvarde": 300000,
				"vardeomrade": {
					"id": 000000000,
					"vardeomradesnummer": 67891001
				},
				"id": "00000000",
				"justering": [],
				"antalLika": 1,
				"liggerPaTomt": "20000000",
				"vardeyta": 115,
				"vardear": 1929,
				"standard": 22,
				"byggnadskategori": "KATEGORI_F",
				"fastighetsrattsligKlass": "KLASS_1",
				"vardefullasteByggnad": true,
				"underUppforande": false,
				"boyta": 115,
				"biyta": null,
				"nybyggnadsar": 1970,
				"omEllerTillbyggnadsar": "2012",
				"omEllerTillbyggnadsyta": "40"
			}],
			"smahusTomtmark": [{
				"varderingsenhetsnummer": 1,
				"varde": 159000,
				"riktvarde": 150000,
				"vardeomrade": {
					"id": 000000000,
					"vardeomradesnummer": 67891001
				},
				"id": "20000000",
				"justering": [],
				"storlekskorrektion": null,
				"antalLika": 1,
				"areal": 1440,
				"fastighetsrattsligKlass": "KLASS_1",
				"bebyggelse": "KATEGORI_F",
				"narhetTillStrand": "KLASS_4",
				"vatten": "KLASS_1",
				"avlopp": "KLASS_1"
			}],
			"id": "ID_2ca6b9c3-9bce-4c3a-8f2d-3a16261cb661"
		}
	}]
}