Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML: samfallighetsforening_direkt_2.2.xml

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SamfallighetsforeningResponse
    xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/samfallighetsforening/v2.2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
  <gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
  <SamfallighetsforeningMember>
    <Samfallighetsforening gml:id="ID_39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001">
      <gml:boundedBy xsi:nil="true"/>
      <objektidentitet>39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001</objektidentitet>
      <objektversion>2</objektversion>
      <versionGiltigFran>2045-09-03T14:47:10.234+02:00</versionGiltigFran>
      <Samfallighetsforeningsattribut>
        <lanskod>34</lanskod>
        <foreningstyp>Vägförening</foreningstyp>
        <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn3</foreningensForetagsnamn>
        <status>Levande</status>
        <coAdress>coAdress3</coAdress>
        <utdelningsadress1>utdelningsadress13</utdelningsadress1>
        <utdelningsadress2>utdelningsadress23</utdelningsadress2>
        <utdelningsadress3>utdelningsadress33</utdelningsadress3>
        <postnummer>10003</postnummer>
        <postort>postort3</postort>
        <land>land3</land>
        <organisationsnummer>345678-0123</organisationsnummer>
        <registreringsdatum>2056-10-22</registreringsdatum>
        <avregistreringsdatum>2056-10-22</avregistreringsdatum>
        <senasteAndringSFR>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</senasteAndringSFR>
        <rakenskapsarFran>1956</rakenskapsarFran>
        <rakenskapsarTill>1956</rakenskapsarTill>
        <firmatecknareTillaggsinformation>firmatecknareTillaggsinformation3</firmatecknareTillaggsinformation>
        <sate>sate3</sate>
        <foreningsstamma>2056-10-22</foreningsstamma>
        <statsbidragsnummer>D 567 U</statsbidragsnummer>
        <ReferensTillNyForening>
          <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn4</foreningensForetagsnamn>
        </ReferensTillNyForening>
        <ReferensTillTidigareForening>
          <objektidentitet>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn5</foreningensForetagsnamn>
        </ReferensTillTidigareForening>
        <ReferensTillTidigareForening>
          <objektidentitet>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn4</foreningensForetagsnamn>
        </ReferensTillTidigareForening>
        <tidigareNamnVidNamnbyte>tidigareNamnVidNamnbyte3</tidigareNamnVidNamnbyte>
        <tidigareNamnVidNamnbyte>tidigareNamnVidNamnbyte4</tidigareNamnVidNamnbyte>
        <tillkomstsatt>Ombildning</tillkomstsatt>
        <anmarkning>anmarkning3</anmarkning>
      </Samfallighetsforeningsattribut>
      <PagaendeArende>
        <objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <arendeidentitet>45</arendeidentitet>
        <arendeInkommit>2067-03-03</arendeInkommit>
        <samfallighetsforeningsreferens>
          <objektidentitet>d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn5</foreningensForetagsnamn>
        </samfallighetsforeningsreferens>
        <samfallighetsforeningsreferens>
          <objektidentitet>e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn6</foreningensForetagsnamn>
        </samfallighetsforeningsreferens>
      </PagaendeArende>
      <PagaendeArende>
        <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <arendeidentitet>34</arendeidentitet>
        <arendeInkommit>2056-10-22</arendeInkommit>
        <samfallighetsforeningsreferens>
          <objektidentitet>99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn4</foreningensForetagsnamn>
        </samfallighetsforeningsreferens>
        <samfallighetsforeningsreferens>
          <objektidentitet>f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03</objektidentitet>
          <foreningensForetagsnamn>foreningensForetagsnamn5</foreningensForetagsnamn>
        </samfallighetsforeningsreferens>
      </PagaendeArende>
      <Stadga>
        <objektidentitet>4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <registreringsdatum>2056-10-22</registreringsdatum>
        <lansstyrelsensDiarienummer>lsensDiarienummer3</lansstyrelsensDiarienummer>
        <lansstyrelsensFaststallandedatum>2056-10-22</lansstyrelsensFaststallandedatum>
        <Stadgeandring>
          <objektidentitet>1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e</objektidentitet>
          <objektversion>5</objektversion>
          <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
          <arendenummer>arendenummer5</arendenummer>
          <registreringsdatum>2078-12-06</registreringsdatum>
          <datumForStammobeslut>2078-12-06</datumForStammobeslut>
          <paragrafnummer>rafnummer5</paragrafnummer>
          <beskrivningAvAndringIParagraf>beskrivningAvAndringIParagraf5</beskrivningAvAndringIParagraf>
        </Stadgeandring>
        <Stadgeandring>
          <objektidentitet>5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405</objektidentitet>
          <objektversion>4</objektversion>
          <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
          <arendenummer>arendenummer4</arendenummer>
          <registreringsdatum>2067-03-03</registreringsdatum>
          <datumForStammobeslut>2067-03-03</datumForStammobeslut>
          <paragrafnummer>rafnummer4</paragrafnummer>
          <beskrivningAvAndringIParagraf>beskrivningAvAndringIParagraf4</beskrivningAvAndringIParagraf>
        </Stadgeandring>
      </Stadga>
      <Styrelsemedlem>
        <objektidentitet>2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <namn>namn4</namn>
        <styrelsefunktion>Särskild utsedd ledamot</styrelsefunktion>
        <styrelsefunktion>Vice kassör</styrelsefunktion>
        <coAdress>coAdress4</coAdress>
        <utdelningsadress1>utdelningsadress14</utdelningsadress1>
        <utdelningsadress2>utdelningsadress24</utdelningsadress2>
        <utdelningsadress3>utdelningsadress34</utdelningsadress3>
        <postnummer>10004</postnummer>
        <postort>postort4</postort>
        <land>land4</land>
        <lansstyrelsensDiarienummer>lsensDiarienummer4</lansstyrelsensDiarienummer>
        <datumForLansstyrelsensBeslut>2067-03-03</datumForLansstyrelsensBeslut>
        <medlemstyp>Ledamot</medlemstyp>
        <anmarkning>anmarkning4</anmarkning>
        <firmatecknare>false</firmatecknare>
      </Styrelsemedlem>
      <Styrelsemedlem>
        <objektidentitet>3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <namn>namn3</namn>
        <styrelsefunktion>Syssloman</styrelsefunktion>
        <styrelsefunktion>Särskild utsedd ledamot</styrelsefunktion>
        <coAdress>coAdress3</coAdress>
        <utdelningsadress1>utdelningsadress13</utdelningsadress1>
        <utdelningsadress2>utdelningsadress23</utdelningsadress2>
        <utdelningsadress3>utdelningsadress33</utdelningsadress3>
        <postnummer>10003</postnummer>
        <postort>postort3</postort>
        <land>land3</land>
        <lansstyrelsensDiarienummer>lsensDiarienummer3</lansstyrelsensDiarienummer>
        <datumForLansstyrelsensBeslut>2056-10-22</datumForLansstyrelsensBeslut>
        <medlemstyp>Extern</medlemstyp>
        <anmarkning>anmarkning3</anmarkning>
        <firmatecknare>true</firmatecknare>
      </Styrelsemedlem>
      <Forvaltningsobjekt>
        <objektidentitet>1b8284bb-994b-4042-a059-b85bb05adcfc</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <andamal>Garage och/eller parkering</andamal>
        <andamal>Grönområden</andamal>
        <oregistreratForvaltningsobjekt>7a2767bb-b9c5-409a-a0a7-bc34d30643fe</oregistreratForvaltningsobjekt>
        <anmarkning>anmarkning4</anmarkning>
      </Forvaltningsobjekt>
      <Forvaltningsobjekt>
        <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <andamal>Elledning och/eller belysning</andamal>
        <andamal>Garage och/eller parkering</andamal>
        <Rattighet>
          <objektidentitet>08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f</objektidentitet>
          <lansbokstav>4</lansbokstav>
          <beteckning>EFGHI/KL-3456.89</beteckning>
          <typ>Ledningsrätt</typ>
        </Rattighet>
        <anmarkning>anmarkning3</anmarkning>
      </Forvaltningsobjekt>
      <Arkivakt>
        <objektidentitet>8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <aktbeteckning>aktbeteckning3</aktbeteckning>
        <Atgardsinformation>
          <objektidentitet>54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964</objektidentitet>
          <objektversion>4</objektversion>
          <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
          <beslut>Registrerad</beslut>
          <registreringsdatum>2067-03-03</registreringsdatum>
          <atgardstyp>Namnbyte</atgardstyp>
        </Atgardsinformation>
        <Atgardsinformation>
          <objektidentitet>67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31</objektidentitet>
          <objektversion>5</objektversion>
          <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
          <beslut>Nekad</beslut>
          <registreringsdatum>2078-12-06</registreringsdatum>
          <atgardstyp>Nybildning</atgardstyp>
        </Atgardsinformation>
      </Arkivakt>
      <Arkivakt>
        <objektidentitet>c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <aktbeteckning>aktbeteckning4</aktbeteckning>
        <Atgardsinformation>
          <objektidentitet>a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98</objektidentitet>
          <objektversion>6</objektversion>
          <versionGiltigFran>2089-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
          <beslut>Registrerad</beslut>
          <registreringsdatum>2089-04-15</registreringsdatum>
          <atgardstyp>Ombildning</atgardstyp>
        </Atgardsinformation>
        <Atgardsinformation>
          <objektidentitet>dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff</objektidentitet>
          <objektversion>5</objektversion>
          <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
          <beslut>Nekad</beslut>
          <registreringsdatum>2078-12-06</registreringsdatum>
          <atgardstyp>Nybildning</atgardstyp>
        </Atgardsinformation>
      </Arkivakt>
      <Styrelseinformation>
        <objektidentitet>b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <minAntalLedamoter>3</minAntalLedamoter>
        <maxAntalLedamoter>3</maxAntalLedamoter>
        <minAntalSuppleanter>3</minAntalSuppleanter>
        <maxAntalSuppleanter>3</maxAntalSuppleanter>
        <anmarkning>anmarkning3</anmarkning>
      </Styrelseinformation>
    </Samfallighetsforening>
  </SamfallighetsforeningMember>
</SamfallighetsforeningResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON: samfallighetsforening_direkt_2.2.json

Svar JSON
{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": null,
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "id": "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
   "geometry": null,
   "properties": {
    "objektidentitet": "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
    "objektversion": 2,
    "versionGiltigFran": "2045-09-03T14:47:10.234+02:00",
    "samfallighetsforeningsattribut": {
     "lanskod": "34",
     "foreningstyp": "Vägförening",
     "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn3",
     "status": "Levande",
     "coAdress": "coAdress3",
     "utdelningsadress1": "utdelningsadress13",
     "utdelningsadress2": "utdelningsadress23",
     "utdelningsadress3": "utdelningsadress33",
     "postnummer": 10003,
     "postort": "postort3",
     "land": "land3",
     "organisationsnummer": "345678-0123",
     "registreringsdatum": "2056-10-22",
     "avregistreringsdatum": "2056-10-22",
     "senasteAndringSFR": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "rakenskapsarFran": "1956",
     "rakenskapsarTill": "1956",
     "firmatecknareTillaggsinformation": "firmatecknareTillaggsinformation3",
     "sate": "sate3",
     "foreningsstamma": "2056-10-22",
     "statsbidragsnummer": "D 567 U",
     "referensTillNyForening": {
      "objektidentitet": "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
      "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn4"
     },
     "referensTillTidigareForening": [
      {
       "objektidentitet": "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235",
       "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn5"
      },
      {
       "objektidentitet": "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
       "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn4"
      }
     ],
     "tidigareNamnVidNamnbyte": [
      "tidigareNamnVidNamnbyte3",
      "tidigareNamnVidNamnbyte4"
     ],
     "tillkomstsatt": "Ombildning",
     "anmarkning": "anmarkning3"
    },
    "pagaendeArende": [
     {
      "objektidentitet": "0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0",
      "objektversion": 4,
      "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "arendeidentitet": "45",
      "arendeInkommit": "2067-03-03",
      "samfallighetsforeningsreferens": [
       {
        "objektidentitet": "d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469",
        "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn5"
       },
       {
        "objektidentitet": "e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936",
        "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn6"
       }
      ]
     },
     {
      "objektidentitet": "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
      "objektversion": 3,
      "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "arendeidentitet": "34",
      "arendeInkommit": "2056-10-22",
      "samfallighetsforeningsreferens": [
       {
        "objektidentitet": "99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702",
        "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn4"
       },
       {
        "objektidentitet": "f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03",
        "foreningensForetagsnamn": "foreningensForetagsnamn5"
       }
      ]
     }
    ],
    "stadga": {
     "objektidentitet": "4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38",
     "objektversion": 3,
     "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "registreringsdatum": "2056-10-22",
     "lansstyrelsensDiarienummer": "lsensDiarienummer3",
     "lansstyrelsensFaststallandedatum": "2056-10-22",
     "stadgeandring": [
      {
       "objektidentitet": "1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e",
       "objektversion": 5,
       "versionGiltigFran": "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
       "arendenummer": "arendenummer5",
       "registreringsdatum": "2078-12-06",
       "datumForStammobeslut": "2078-12-06",
       "paragrafnummer": "rafnummer5",
       "beskrivningAvAndringIParagraf": "beskrivningAvAndringIParagraf5"
      },
      {
       "objektidentitet": "5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405",
       "objektversion": 4,
       "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
       "arendenummer": "arendenummer4",
       "registreringsdatum": "2067-03-03",
       "datumForStammobeslut": "2067-03-03",
       "paragrafnummer": "rafnummer4",
       "beskrivningAvAndringIParagraf": "beskrivningAvAndringIParagraf4"
      }
     ]
    },
    "styrelsemedlem": [
     {
      "objektidentitet": "2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9",
      "objektversion": 4,
      "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "namn": "namn4",
      "styrelsefunktion": [
       "Särskild utsedd ledamot",
       "Vice kassör"
      ],
      "coAdress": "coAdress4",
      "utdelningsadress1": "utdelningsadress14",
      "utdelningsadress2": "utdelningsadress24",
      "utdelningsadress3": "utdelningsadress34",
      "postnummer": 10004,
      "postort": "postort4",
      "land": "land4",
      "lansstyrelsensDiarienummer": "lsensDiarienummer4",
      "datumForLansstyrelsensBeslut": "2067-03-03",
      "medlemstyp": "Ledamot",
      "anmarkning": "anmarkning4",
      "firmatecknare": false
     },
     {
      "objektidentitet": "3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b",
      "objektversion": 3,
      "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "namn": "namn3",
      "styrelsefunktion": [
       "Syssloman",
       "Särskild utsedd ledamot"
      ],
      "coAdress": "coAdress3",
      "utdelningsadress1": "utdelningsadress13",
      "utdelningsadress2": "utdelningsadress23",
      "utdelningsadress3": "utdelningsadress33",
      "postnummer": 10003,
      "postort": "postort3",
      "land": "land3",
      "lansstyrelsensDiarienummer": "lsensDiarienummer3",
      "datumForLansstyrelsensBeslut": "2056-10-22",
      "medlemstyp": "Extern",
      "anmarkning": "anmarkning3",
      "firmatecknare": true
     }
    ],
    "forvaltningsobjekt": [
     {
      "objektidentitet": "1b8284bb-994b-4042-a059-b85bb05adcfc",
      "objektversion": 4,
      "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "andamal": [
       "Garage och/eller parkering",
       "Grönområden"
      ],
      "oregistreratForvaltningsobjekt": "7a2767bb-b9c5-409a-a0a7-bc34d30643fe",
      "anmarkning": "anmarkning4"
     },
     {
      "objektidentitet": "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
      "objektversion": 3,
      "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "andamal": [
       "Elledning och/eller belysning",
       "Garage och/eller parkering"
      ],
      "rattighet": {
       "objektidentitet": "08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f",
       "lansbokstav": "4",
       "beteckning": "EFGHI/KL-3456.89",
       "typ": "Ledningsrätt"
      },
      "anmarkning": "anmarkning3"
     }
    ],
    "arkivakt": [
     {
      "objektidentitet": "8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb",
      "objektversion": 3,
      "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "aktbeteckning": "aktbeteckning3",
      "atgardsinformation": [
       {
        "objektidentitet": "54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964",
        "objektversion": 4,
        "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
        "beslut": "Registrerad",
        "registreringsdatum": "2067-03-03",
        "atgardstyp": "Namnbyte"
       },
       {
        "objektidentitet": "67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31",
        "objektversion": 5,
        "versionGiltigFran": "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
        "beslut": "Nekad",
        "registreringsdatum": "2078-12-06",
        "atgardstyp": "Nybildning"
       }
      ]
     },
     {
      "objektidentitet": "c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532",
      "objektversion": 4,
      "versionGiltigFran": "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "aktbeteckning": "aktbeteckning4",
      "atgardsinformation": [
       {
        "objektidentitet": "dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff",
        "objektversion": 5,
        "versionGiltigFran": "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
        "beslut": "Nekad",
        "registreringsdatum": "2078-12-06",
        "atgardstyp": "Nybildning"
       },
       {
        "objektidentitet": "a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98",
        "objektversion": 6,
        "versionGiltigFran": "2089-04-15T18:21:54.678+02:00",
        "beslut": "Registrerad",
        "registreringsdatum": "2089-04-15",
        "atgardstyp": "Ombildning"
       }
      ]
     }
    ],
    "styrelseinformation": {
     "objektidentitet": "b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065",
     "objektversion": 3,
     "versionGiltigFran": "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "minAntalLedamoter": 3,
     "maxAntalLedamoter": 3,
     "minAntalSuppleanter": 3,
     "maxAntalSuppleanter": 3,
     "anmarkning": "anmarkning3"
    }
   }
  }
 ]
}