Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Följande typer av taxeringsenheter ingår i produkten:

 • Ägarlägenhet
 • Elproduktion
 • Hyreshus
 • Industri
 • Täkt
 • Lantbruk
 • Småhus
 • Special

Informationen är indelad i fyra valbara delmängder:

 • Basinformation - Information om olika typer av taxeringsenheter och deras attribut. 
 • Berör - Information om taxerad registerenhet eller gemensamhetsanläggning.
 • Ägare - Information om taxerad ägare.
 • Värderingsenhet - Information om i taxeringsenheten ingående värderingsenheter, kan t.ex. vara av typen SmåhusBostadsbyggnad, ElproduktionTomtmark

Oavsett vilka delmängder som väljs levereras alltid taxeringsenhetsnummer, id för fastigheten, kommunkod samt typ av fastighet. 

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Produkten Taxering Direkt 3.0 är fortsatt under utveckling och ändringar i ITM:en kan tillkomma. Du kan läsa om förändringarna i förändringsförteckningen.

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.