Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

I Geotorget kan du ladda ner producerade filer manuellt i din webbläsare eller via Geotorgets API för nedladdning. Läs med om Geotorgets API för nedladdning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor för öppna data.

Val vid beställning

Typ av ortofoto

 • Sv/v
 • Färg
 • IR

Typen är beroende på var i landet flygbilden, som ligger till grund för ortofotot, är fotograferad och vilket år flygbilden är tagen.

Upplösning

 • 0,5 m
 • 1 m

Upplösningen är beroende på var i landet flygbilden, som ligger till grund för ortofotot, är fotograferad och vilket år flygbilden är tagen.

Geografiskt urval

 • Indexrutor (5 x 5 km)
 • Kommun

Vid beställning av kommun levereras samtliga berörda indexrutor.

Leveransformat

 • GeoTIFF (LZW-komprimerad). 
 • JPEG.

Vi skickar dessutom alltid med separata WORLD-filer med koordinatinformation för TIFF respektive JPEG, samt även specifikt för MapInfo. För GeoTIFF-formatet levereras ortofoton med insättningspunkten ”area” (Pixel Is Area), det vill säga pixelvärdet täcker hela pixelns area. Läs mer om detta i GeoTIFF-specifikationen.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. SWEREF 99 TM är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig.

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Historiska ortofoton levereras i filer om 5x5 km, anpassade till valt koordinatsystem. I tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bland annat vilka ortofoton de är sammansatta av och utbredningen av dessa. Även information om ingående flygbilder, till exempel flygfototidpunkt, ingår och sömlinjerna redovisas i form av polygoner. Observera att för ortofotona från åren 1993 – 2005 finns inga metadata alls tillgängliga.

I en leverans sorteras filerna in under olika kataloger, se exemplet nedan för hur en leverans av Ortofoto historiska Nedladdning i SWEREF 99 TM kan se ut.

Katalogen ortofoto

Under denna katalog ligger filen mosaik.vrt; en fil som skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Katalogen 67_6

Namngivningen av katalogen är baserad på ortofotots koordinater och är därmed dynamisk. Katalognamnet består av de två första siffrorna i nord-sydlig riktning (northern) och den första siffran i öst-västlig riktning (eastern) i det nedre vänstra hörnet, till exempel 67_6. Under denna katalog ligger själva bildfilerna i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Tillsammans med bildfilerna ligger även tillhörande WORLD-filer för ovannämnda format (med filändelserna .tfw resp. .jgw), samt även specifikt för MapInfo (med filändelsen .tab).

Katalogen metadata

Under denna katalog ligger metadata i tre olika GeoJSON-filer för de i ortofotot ingående flygbilderna (inklusive utbredningen), de i uttaget ingående ortofotona (inklusive utbredningen) samt för hela ortofotouttaget. Filerna är anpassade till det koordinatsystem som uttaget gjorts i. Filinnehållet är dock lite olika beroende på om ortofotona är från 2010 och framåt, eller från åren 2006-2009. 

Scheman för dessa GeoJSON-filer kan laddas hem från Lantmäteriets schemaserver.

Filuppsättning

Filnamnet för en 5 x 5 km ruta består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av ortofotots årtal med fyra siffror.

Årtalet i filnamnet sätts efter flygfotoåret och i de fall ett ortofoto innehåller flygbilder från olika flygfotoår sätts årtalet efter flygfotoåret på huvuddelen av ytan.

I de fall ett ortofoto består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det alltid det årtal som huvuddelen av ytan har som finns i filnamnet. I de fall ytor från olika årtal är exakt lika stora, så är det senaste årtalet på dessa ytor som finns i filnamnet.

Filer som tas ut i SWEREF lokala zoner namnsätts med ett zon-prefix först i filnamnet, till exempel 1200_.

Information om indexsystemet och indexrutornas beteckningar hittar du i dokumentet Enhetligt geodetiskt referenssystem.pdf

Filnamn (exempel)Filinnehåll

673_59_05_1961.tif

Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg.

673_59_05_1961.tfw

WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.

673_59_05_1961.tab

Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.

mosaik.vrt

Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

Filnamn (exempel)Filinnehåll

673_59_05_ortofoto_1961.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för alla i det levererade ortofotot ingående ortofotona, se kapitlet Informationsmodell.

673_59_05_flygbild_1961.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för de ingående flygbilderna, se kapitlet Informationsmodell.

673_59_05_uttag_1961.json

Fil innehållande metadata i jsonformat (GeoJSON) för det levererade uttaget av ortofotot, se kapitlet Informationsmodell.