Hoppa till huvudsakligt innehåll

HY.PhysicalWaters.Wetland (Sankmarker)

Lagret innehåller sankmarker. Sankmarker presenteras inte som korrekt indelade objekt, utan de följer indexrutornas indelning.

Objekttyp

Definition

Urval

Sankmark

Ett område med liten avrinning eller som regelbundet översvämmas, där marken är mättad med vatten och det finns vegetation.

Minimimått för redovisning är 2500 m².

Uttorkad eller utdikad myr, som blivit produktiv skogsmark, klassificeras ej som sankmark.

I sankmark förekommande göl, vattensamling eller permanent vattenfylld flark återges som vattenyta, om ytan är tillräckligt stor, minst 500 m².