Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel abonnemang förändringsuttag

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: 

  • Fastighet och samfällighet: Basinformation, Registerbeteckning, Beteckning före reformen, Åtgärd, Område, Historik och Andel.
  • Gemensamhetsanläggning: Basinformation, Åtgärd, Beteckning före reformen och Andel.
  • Rättighet: Basinformation, Åtgärd, Rättsförhållande och Historik.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 2 fastigheter, 2 samfälligheter, 2 gemensamhetsanläggningar och 2 rättigheter.

Leverans förändringsuttag

Scenarion:

  1. Fastighet 1 blir delägande registerenhet i Gemensamhetsanläggning 1.
  2. Samfällighet 1 får en ny fastighetsåtgärd med aktbeteckning: 2883-2022/35 och åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.
  3. Det bildas 2 nya fastigheter: Fastighet 3 och Fastighet 4. Det bildas en ny Rättighet som har aktuellt rättsförhållande som avser Fastighet 3 och 4.

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för objekten som ingår i scenarion 1, 2 och 3:

Fastighet 1

Objektidentitet db7c7db7-d8d6-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 2. Datum för senaste ändring i Allmänna delen: 2022-10-06.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer 3. Aktbeteckning: 2883-2022/34. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Fastighet 3

Objektidentitet db7c7db7-18b1-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 1. Trakt: HJULBÄCK. Block: 102. Enhet: 3. Status: levande. Total land areal: 1495.0.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. Informationslöpnummer: 3. Anmärkning: Socken: Siljansnäs.

Registerbeteckning. Registerområde: KOPPARSAND. Trakt: HJULBÄCK. Block: 102. Enhet: 3. Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 2729-319. Åtgärdstyp 1: avstyckning.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6739545.0 495988.6.

Ursprung. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db6-abda-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Fastighet 4


Objektidentitet db7c7db7-a3ff-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 1. Trakt: HJULBÄCK. Block: 60. Enhet: 4. Status: levande. Total land areal: 1715.0.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. Informationslöpnummer: 3. Anmärkning: Socken: Siljansnäs.

Registerbeteckning. Trakt: HJULBÄCK. Block: 60. Enhet: 4. Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 27-SIL-799. Åtgärdstyp 1: avstyckning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 2729-319. Åtgärdstyp 1: fastighetsreglering.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 10000. Aktbeteckning: 27-1985/1222. Åtgärdstyp 1: annan åtgärd. Åtgärdsanmärkning: ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄNSMÄRKE.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6739572.0 495987.2.

Ursprung. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-00b2-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Gemensamhetsanläggning 1

Objektidentitet db7c8959-7c3b-5422-e040-ed8f5b434c7b

gemensamhetsanläggning_1.xml

Gemensamhetsanläggning. Objektversion 4. Summa registrerade andelstal: 2.0

Delägare. Andel i gemensamhetsanläggning. Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-d8d6-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Samfällighet 1

Objektidentitet db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b

samfällighet_1.xml 

Samfällighet. Objektversion 2. Senaste ändring i Allmänna delen: 2022-10-06.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer 10. Aktbeteckning: 2883-2022/35. Åtgärdstyp: anläggningsåtgärd.

Rättighet 1

Objektidentitet d7f5bfa8-1cec-cf9d-e040-ed8f5b43613f

rättighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1.  Länsbokstav: Ä. Beteckning: 2729-319.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-18b1-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-a3ff-f3a0-e040-ed8f5b434759.