Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML: byggnad-direkt-3.0.xml

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ByggnadResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
      <gml:lowerCorner>22.5 22.5</gml:lowerCorner>
      <gml:upperCorner>39.0 39.0</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
  </gml:boundedBy>
  <ByggnadMember>
    <Byggnad gml:id="ID_39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001">
      <gml:boundedBy>
        <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
          <gml:lowerCorner>22.5 22.5</gml:lowerCorner>
          <gml:upperCorner>39.0 39.0</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>
      </gml:boundedBy>
      <objektidentitet>39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001</objektidentitet>
      <objektstatus>Gällande</objektstatus>
      <Byggnadsattribut>
        <objektidentitet>39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <husnummer>3</husnummer>
        <nybyggnadsar>3</nybyggnadsar>
        <undantagenFranAdressattning>true</undantagenFranAdressattning>
        <huvudbyggnad>true</huvudbyggnad>
        <tillbyggnadsar>3</tillbyggnadsar>
        <ofriGrund>true</ofriGrund>
        <byggnadsservitut>true</byggnadsservitut>
      </Byggnadsattribut>
      <Byggnadsanmarkning>
        <anmarkningstyp>Belägen på oidentifierat område</anmarkningstyp>
        <anmarkningstext>anmarkningstext3</anmarkningstext>
      </Byggnadsanmarkning>
      <Byggnadsanmarkning>
        <anmarkningstyp>Belägen på oidentifierat område</anmarkningstyp>
        <anmarkningstext>anmarkningstext4</anmarkningstext>
      </Byggnadsanmarkning>
      <Byggnadsnamn>
        <ortid>ortid3</ortid>
        <namn>namn3</namn>
        <namntyp>Huvudnamn topografi</namntyp>
      </Byggnadsnamn>
      <Byggnadsnamn>
        <ortid>ortid4</ortid>
        <namn>namn4</namn>
        <namntyp>Övrigt namn topografi</namntyp>
      </Byggnadsnamn>
      <Bostad>
        <osakertAndamal>true</osakertAndamal>
        <huvudandamal>true</huvudandamal>
        <andamal>Småhus radhus</andamal>
        <totalBoarea>3</totalBoarea>
      </Bostad>
      <Ekonomibyggnad>
        <osakertAndamal>false</osakertAndamal>
        <huvudandamal>false</huvudandamal>
      </Ekonomibyggnad>
      <Komplementbyggnad>
        <osakertAndamal>true</osakertAndamal>
        <huvudandamal>true</huvudandamal>
      </Komplementbyggnad>
      <OvrigByggnad>
        <osakertAndamal>false</osakertAndamal>
        <huvudandamal>false</huvudandamal>
      </OvrigByggnad>
      <Verksamhet>
        <osakertAndamal>true</osakertAndamal>
        <huvudandamal>true</huvudandamal>
      </Verksamhet>
      <Skyddsrum>
        <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <identitet>identitet3</identitet>
      </Skyddsrum>
      <Skyddsrum>
        <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <identitet>identitet4</identitet>
      </Skyddsrum>
      <Entre>
        <objektidentitet>4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <objektstatus>Avregistrerad</objektstatus>
        <hiss>Ja</hiss>
        <entretyp>Besöksadress</entretyp>
        <adressplats>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</adressplats>
      </Entre>
      <Entre>
        <objektidentitet>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <objektstatus>Gällande under utredning</objektstatus>
        <hiss>Uppgift saknas</hiss>
        <entretyp>Butiksadress</entretyp>
        <adressplats>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</adressplats>
      </Entre>
      <Byggnadsdel>
        <insamlingslage>Takkant</insamlingslage>
        <Byggnadsyta>
          <LagesnoggrannhetPlan>
            <utvarderingsmetod>Indirekt mätmetod</utvarderingsmetod>
            <Resultat>
              <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod>
              <varde>6.0</varde>
              <vardeenhet>Meter</vardeenhet>
            </Resultat>
          </LagesnoggrannhetPlan>
          <LagesnoggrannhetHojd>
            <utvarderingsmetod>Indirekt mätmetod</utvarderingsmetod>
            <Resultat>
              <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod>
              <varde>6.0</varde>
              <vardeenhet>Meter</vardeenhet>
            </Resultat>
          </LagesnoggrannhetHojd>
          <koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan>
          <koordinatsystemHojd>RH 2000</koordinatsystemHojd>
          <Yta>
            <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" srsDimension="3" gml:id="GM_1">
              <gml:surfaceMember>
                <gml:Polygon gml:id="GM_2">
                  <gml:exterior>
                    <gml:LinearRing>
                      <gml:posList>22.5 27.5 1.0 27.5 27.5 1.0 27.5 22.5 1.0 22.5 22.5 1.0 22.5 27.5 1.0</gml:posList>
                    </gml:LinearRing>
                  </gml:exterior>
                </gml:Polygon>
              </gml:surfaceMember>
            </gml:MultiSurface>
          </Yta>
        </Byggnadsyta>
      </Byggnadsdel>
      <Byggnadsdel>
        <insamlingslage>Illustrativt läge</insamlingslage>
        <Byggnadsyta>
          <LagesnoggrannhetPlan>
            <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod>
            <ingenInformation>Ja</ingenInformation>
            <Resultat>
              <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod>
              <varde>7.0</varde>
              <vardeenhet>Meter</vardeenhet>
            </Resultat>
          </LagesnoggrannhetPlan>
          <LagesnoggrannhetHojd>
            <utvarderingsmetod>Okänd</utvarderingsmetod>
            <ingenInformation>Ja</ingenInformation>
            <Resultat>
              <statistiskMetod>Medelfel</statistiskMetod>
              <varde>7.0</varde>
              <vardeenhet>Meter</vardeenhet>
            </Resultat>
          </LagesnoggrannhetHojd>
          <koordinatsystemPlan>SWEREF 99 TM</koordinatsystemPlan>
          <koordinatsystemHojd>RH 2000</koordinatsystemHojd>
          <Yta>
            <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" srsDimension="3" gml:id="GM_3">
              <gml:surfaceMember>
                <gml:Polygon gml:id="GM_4">
                  <gml:exterior>
                    <gml:LinearRing>
                      <gml:posList>33.0 39.0 1.0 39.0 39.0 1.0 39.0 33.0 1.0 33.0 33.0 1.0 33.0 39.0 1.0</gml:posList>
                    </gml:LinearRing>
                  </gml:exterior>
                </gml:Polygon>
              </gml:surfaceMember>
            </gml:MultiSurface>
          </Yta>
        </Byggnadsyta>
      </Byggnadsdel>
      <Tillhor>
        <Registerenhetsreferens>
          <objektidentitet>8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb</objektidentitet>
          <beteckning>beteckning4</beteckning>
          <typ>Samfällighet</typ>
        </Registerenhetsreferens>
      </Tillhor>
      <LiggerPa>
        <Registerenhetsreferens>
          <objektidentitet>54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964</objektidentitet>
          <beteckning>beteckning4</beteckning>
          <typ>Samfällighet</typ>
        </Registerenhetsreferens>
      </LiggerPa>
      <BerorsAv>
        <Registerenhetsreferens>
          <objektidentitet>67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31</objektidentitet>
          <beteckning>beteckning4</beteckning>
          <typ>Samfällighet</typ>
        </Registerenhetsreferens>
        <Registerenhetsreferens>
          <objektidentitet>c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532</objektidentitet>
          <beteckning>beteckning5</beteckning>
          <typ>Fastighet</typ>
        </Registerenhetsreferens>
        <Registerenhetsreferens>
          <objektidentitet>dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff</objektidentitet>
          <beteckning>beteckning6</beteckning>
          <typ>Samfällighet</typ>
        </Registerenhetsreferens>
      </BerorsAv>
      <Taxeringsenhet>
        <objektidentitet>a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <taxeringsenhetsidentitet>ingsenhetsidentitet3</taxeringsenhetsidentitet>
      </Taxeringsenhet>
      <Taxeringsenhet>
        <objektidentitet>b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <taxeringsenhetsidentitet>ingsenhetsidentitet4</taxeringsenhetsidentitet>
      </Taxeringsenhet>
      <Varderingsenhet>
        <objektidentitet>133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766</objektidentitet>
        <objektversion>3</objektversion>
        <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
        <varderingsenhetsidentitet>ingsenhetsidentitet3</varderingsenhetsidentitet>
      </Varderingsenhet>
      <Varderingsenhet>
        <objektidentitet>265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33</objektidentitet>
        <objektversion>4</objektversion>
        <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
        <varderingsenhetsidentitet>ingsenhetsidentitet4</varderingsenhetsidentitet>
      </Varderingsenhet>
    </Byggnad>
  </ByggnadMember>
</ByggnadResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON: byggnad-direkt-3.0.json

Svar JSON
{
 "type" : "FeatureCollection",
 "crs" : {
  "type" : "name",
  "properties" : {
   "name" : "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
  }
 },
 "bbox" : [
  22.5,
  22.5,
  39.0,
  39.0
 ],
 "features" : [
  {
   "type" : "Feature",
   "id" : "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
   "bbox" : [
    22.5,
    22.5,
    39.0,
    39.0
   ],
   "geometry" : null,
   "properties" : {
    "objektidentitet" : "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
    "objektstatus" : "Gällande",
    "byggnadsattribut" : {
     "objektidentitet" : "39722cbb-f8b9-404b-a045-c5e6175f1001",
     "objektversion" : 3,
     "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "husnummer" : 3,
     "nybyggnadsar" : 3,
     "undantagenFranAdressattning" : true,
     "huvudbyggnad" : true,
     "tillbyggnadsar" : 3,
     "ofriGrund" : true,
     "byggnadsservitut" : true
    },
    "byggnadsanmarkning" : [
     {
      "anmarkningstyp" : "Belägen på oidentifierat område",
      "anmarkningstext" : "anmarkningstext3"
     },
     {
      "anmarkningstyp" : "Belägen på oidentifierat område",
      "anmarkningstext" : "anmarkningstext4"
     }
    ],
    "byggnadsnamn" : [
     {
      "ortid" : "ortid3",
      "namn" : "namn3",
      "namntyp" : "Huvudnamn topografi"
     },
     {
      "ortid" : "ortid4",
      "namn" : "namn4",
      "namntyp" : "Övrigt namn topografi"
     }
    ],
    "byggnadsandamal" : [
     {
      "typ" : "Bostad",
      "osakertAndamal" : true,
      "huvudandamal" : true,
      "andamal" : "Småhus radhus",
      "totalBoarea" : 3
     },
     {
      "typ" : "Ekonomibyggnad",
      "osakertAndamal" : false,
      "huvudandamal" : false
     },
     {
      "typ" : "Komplementbyggnad",
      "osakertAndamal" : true,
      "huvudandamal" : true
     },
     {
      "typ" : "OvrigByggnad",
      "osakertAndamal" : false,
      "huvudandamal" : false
     },
     {
      "typ" : "Verksamhet",
      "osakertAndamal" : true,
      "huvudandamal" : true
     }
    ],
    "skyddsrum" : [
     {
      "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
      "objektversion" : 3,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "identitet" : "identitet3"
     },
     {
      "objektidentitet" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
      "objektversion" : 4,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "identitet" : "identitet4"
     }
    ],
    "entre" : [
     {
      "objektidentitet" : "4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38",
      "objektversion" : 4,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "objektstatus" : "Avregistrerad",
      "hiss" : "Ja",
      "entretyp" : "Besöksadress",
      "adressplats" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf"
     },
     {
      "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
      "objektversion" : 3,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "objektstatus" : "Gällande under utredning",
      "hiss" : "Uppgift saknas",
      "entretyp" : "Butiksadress",
      "adressplats" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce"
     }
    ],
    "byggnadsdel" : [
     {
      "insamlingslage" : "Takkant",
      "byggnadsyta" : {
       "lagesnoggrannhetPlan" : {
        "utvarderingsmetod" : "Indirekt mätmetod",
        "resultat" : {
         "statistiskMetod" : "Medelfel",
         "varde" : 6.0,
         "vardeenhet" : "Meter"
        }
       },
       "lagesnoggrannhetHojd" : {
        "utvarderingsmetod" : "Indirekt mätmetod",
        "resultat" : {
         "statistiskMetod" : "Medelfel",
         "varde" : 6.0,
         "vardeenhet" : "Meter"
        }
       },
       "koordinatsystemPlan" : "SWEREF 99 TM",
       "koordinatsystemHojd" : "RH 2000",
       "yta" : {
        "coordinates" : [
         [
          [
           [
            27.5,
            22.5,
            1.0
           ],
           [
            27.5,
            27.5,
            1.0
           ],
           [
            22.5,
            27.5,
            1.0
           ],
           [
            22.5,
            22.5,
            1.0
           ],
           [
            27.5,
            22.5,
            1.0
           ]
          ]
         ]
        ],
        "type" : "MultiPolygon"
       }
      }
     },
     {
      "insamlingslage" : "Illustrativt läge",
      "byggnadsyta" : {
       "lagesnoggrannhetPlan" : {
        "utvarderingsmetod" : "Okänd",
        "ingenInformation" : "Ja",
        "resultat" : {
         "statistiskMetod" : "Medelfel",
         "varde" : 7.0,
         "vardeenhet" : "Meter"
        }
       },
       "lagesnoggrannhetHojd" : {
        "utvarderingsmetod" : "Okänd",
        "ingenInformation" : "Ja",
        "resultat" : {
         "statistiskMetod" : "Medelfel",
         "varde" : 7.0,
         "vardeenhet" : "Meter"
        }
       },
       "koordinatsystemPlan" : "SWEREF 99 TM",
       "koordinatsystemHojd" : "RH 2000",
       "yta" : {
        "coordinates" : [
         [
          [
           [
            39.0,
            33.0,
            1.0
           ],
           [
            39.0,
            39.0,
            1.0
           ],
           [
            33.0,
            39.0,
            1.0
           ],
           [
            33.0,
            33.0,
            1.0
           ],
           [
            39.0,
            33.0,
            1.0
           ]
          ]
         ]
        ],
        "type" : "MultiPolygon"
       }
      }
     }
    ],
    "tillhor" : {
     "registerenhetsreferens" : {
      "objektidentitet" : "8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb",
      "beteckning" : "beteckning4",
      "typ" : "Samfällighet"
     }
    },
    "liggerPa" : {
     "registerenhetsreferens" : {
      "objektidentitet" : "54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964",
      "beteckning" : "beteckning4",
      "typ" : "Samfällighet"
     }
    },
    "berorsAv" : {
     "registerenhetsreferens" : [
      {
       "objektidentitet" : "67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31",
       "beteckning" : "beteckning4",
       "typ" : "Samfällighet"
      },
      {
       "objektidentitet" : "c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532",
       "beteckning" : "beteckning5",
       "typ" : "Fastighet"
      },
      {
       "objektidentitet" : "dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff",
       "beteckning" : "beteckning6",
       "typ" : "Samfällighet"
      }
     ]
    },
    "taxeringsenhet" : [
     {
      "objektidentitet" : "a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98",
      "objektversion" : 3,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "taxeringsenhetsidentitet" : "ingsenhetsidentitet3"
     },
     {
      "objektidentitet" : "b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065",
      "objektversion" : 4,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "taxeringsenhetsidentitet" : "ingsenhetsidentitet4"
     }
    ],
    "varderingsenhet" : [
     {
      "objektidentitet" : "133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766",
      "objektversion" : 3,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "varderingsenhetsidentitet" : "ingsenhetsidentitet3"
     },
     {
      "objektidentitet" : "265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33",
      "objektversion" : 4,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "varderingsenhetsidentitet" : "ingsenhetsidentitet4"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}