Hoppa till huvudsakligt innehåll

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)

Lagret innehåller strandlinjer.

Objekttyp

Definition

Urval

Strandlinje

Skiljelinje som vid vattenytan avgränsar en ytvattenförekomst från land.

Redovisas enligt urval för vattenyta.