Hoppa till huvudsakligt innehåll

API Nedladdning Geotorget v1.0

Sammanfattning

Syftet med dessa API:er är att hantera ordrar och leveranser av Lantmäteriets geodata från Geotorget. Objektidentiteten som används för samtliga anrop är OrderID som visas på respektive orderrad i Geotorget under Mitt konto - Ärenden

Två olika API:er används:

Geotorget-Order

Få information om en befintlig order samt skapa och läs leveranser.

API:et är publicerat i Lantmäteriets API-Portal och det krävs ett systemkonto med behörighet till API-Portalens produktionsmiljö för att där skapa den behörighetsnyckel som används för autentisering vid användning av API:et

Nedladdning

Ladda hem levererade filer.

Detta API är inte publicerat i API-Portalen.

Åtkomstpunkt

Operation

Beskrivning

download-geotorget.lantmateriet.se

GET /download/{OrderID}/filesLadda hem leverans

Geotorget Order

API:et Geotorget-Order är publicerat i API-portalens produktionsmiljö. Logga in i API-Portalen för att skapa den behörighetsnyckel som används för API:et.

Det är möjligt att använda API:et med autentiseringen Oauth2 eller Bearer token.

Order

Svarsfält för order

Sökväg

Typ

Beskrivning

objektidentitetSträngEtt unikt id för ordern
ordermarkningSträngFritext som kund kan fylla i vid beställning för att märka ordern
arendenummerSträngÄrendenummer till det relaterade ärendet
kundnummerSträngKundnummer för den kund som skapat ordern
leveransepostSträngE-postadress dit ärendebekräftelse skickades
skapadSträngTidpunkt då ordern skapades
abonnemangSträngOm ordern är av abonnemangskaraktär eller inte
produktnamnSträngProduktnamn
produktnummerSträngProduktnummer
produktTypSträngVilken typ av produkt som ordern avser
produktinformationObjektInformation om vad ordern innehåller
produktinformation.stodjerForandringBooleanOm produkten stödjer förändring eller inte
senasteHandelseObjektSenaste händelse [AKTIV, AVSLUTAD]

Läs order med OrderID 

För att få information om en order används följande anrop.

HTTP anrop
GET /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: api.lantmateriet.se
HTTP svar exempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"objektidentitet": "{OrderID}",
"ordermarkning": "Kundens egna märkning",
"arendenummer": "LM0000/000000",
"kundnummer": "00000000",
"leveransepost": "epost@example.se",
"produktnamn": "Byggnad Nedladdning, vektor",
"produktnr": "50700202",
"abonnemang": false,
"skapad": "0000-00-00T00:00:00.000000Z",
"produktinformation": {
"_typ": "ginfo",
"stodjerForandring": false,
"tema": "vektor-topografi-10",
"format": "geopackage+zip",
"srs": "3011",
"uttagsparametrar": {
"informationsslag": [
"byggnadsverk",
"anlaggningsomrade"
]
},
"urvalsparametrar": {
"kommunkod": [
"0000"
]
}
},
"senasteHandelse": {
"tidstampel": "0000-00-00T00:00:00.000000Z",
"status": "AVSLUTAD"
},
"produktTyp": "NEDLADDNING"
}

Leverans

Svarsfält för leverans

Sökväg

Typ

Beskrivning

objektidentitetSträngEtt unikt id för leveransen
skapadSträngTidpunkt då leveransen skapades
statusSträngStatus för leverans [PÅGÅENDE, LYCKAD, MISSLYCKAD, MAKULERAD]
typSträngTyp av leverans [BAS, FORANDRING]
uppdateradSträngTidpunkt för när leveransen senast ändrades
metadataObjektMetadata om leveransen

Läs leverans för order

För att veta om en leverans är redo att laddas ner används följande anrop. Endast den senaste leveransen kan läsas.


HTTP anrop
GET /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID}/leverans/latest HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: api.lantmateriet.se
HTTP svar exempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"objektidentitet": "{LeveransID}",
"skapad": "0000-00-00T00:00:00.000000Z",
"status": "LYCKAD",
"typ" : "BAS",
"uppdaterad": "0000-00-00T00:00:00.000000Z",
"metadata": {
  "_typ": "temakatalog",
  "lagringstid": 14,
  "size": 751998717,
  "humanReadableSize": "717,2 MB"
}

Skapa ny leverans

Om ordern är av abonnemangskaraktär används följande anrop för att skapa en ny leverans. Nya leveranser kan skapas när ordern har status AKTIV och det inte redan pågår en leverans.

Observera att endast den senaste leveransen är tillgänglig för nedladdning. Kontrollera att den senaste leveransen är nedladdad innan en ny leverans startas.

För produkter som stödjer förändring kan du välja mellan att starta en leverans av typen Bas eller Förändring. Om ingen typ anges levereras Bas.

 • Förändring
  Leverans av data för ordern som har förändrats sedan tidpunkten för den senast LYCKADE leveransen
 • Bas
  Leverans av allt data för ordern


Ange typ av leverans
Utan typPOST /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID}/leverans
Typ BasPOST /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID}/leverans?typ=BAS
Typ FörändringPOST /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID}/leverans?typ=FORANDRING


HTTP anrop
POST /geotorget/orderhanterare/v2/{OrderID}/leverans HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: api.lantmateriet.se


HTTP svar exempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"objektidentitet": "{LeveransID}",
"skapad": "0000-00-00T00:00:00.000000Z",
"status": "PÅGÅENDE",
"typ" : "BAS",
}

Nedladdning

Svarsfält för nedladdning

Sökväg

Typ

Beskrivning

hrefSträngURL för att fråga vidare
titleSträngTitel på resursen
typeSträng

Typ av resurs. [application/json, application/octet-stream]

application/octet-stream är en fil som kan laddas ner.

application/json är för att fråga vidare (underkatalog)

lengthNummerFilens storlek i byte
displaySizeSträngFilens storlek i klartext
updatedSträngDatum för när filen producerades

Ladda hem leverans

När status på den senaste leveransen är LYCKAD kan leveransen laddas ner. Detta görs med samma OrderID via en annan åtkomstpunkt: download-geotorget.lantmateriet.se


HTTP anrop
GET /download/{OrderID}/files HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: download-geotorget.lantmateriet.se


HTTP svar exempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
[
{
"href": "https://download-geotorget.lantmateriet.se/download/{OrderID}/files/root/byggnadsverk_kn0000.zip",
"title": "byggnadsverk_kn0000.zip",
"type": "application/octet-stream"
"length": 81484886,
"displaySize": "77,7 MB",
"updated": "0000-00-00T00:00:00.000000Z"
},
{
"href": "https://download-geotorget.lantmateriet.se/download/{OrderID}/files/root/anlaggningsomrade_kn0000.zip",
"title": "anlaggningsomrade_kn0000.zip",
"type": "application/octet-stream"
"length": 81484886,
"displaySize": "77,7 MB",
"updated": "0000-00-00T00:00:00.000000Z"
},
{
"href": "https://download-geotorget.lantmateriet.se/download/{OrderID}/files/root/uttag.json",
"title": "uttag.json",
"type": "application/octet-stream"
"length": 81484886,
"displaySize": "77,7 MB",
"updated": "0000-00-00T00:00:00.000000Z"
}
]

Läs leverans för order

 • Uppdaterat HTTP svar med exempel på metadata

Skapa ny leverans

 • Lagt till andra stycket

Nedladdning

 • Lagt till svarsfält