Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Markreglerande bestämmelse Direkt innehåller information från fastighetsregistret om vilka markreglerande bestämmelser som ett mark- eller vattenområde berörs av. Dessa reglerar användningen av mark och vatten och är rättsligt bindande. I alla sammanhang där man behöver veta vilka restriktioner och rättigheter som är förknippade med ett mark- eller vattenområde är det viktigt att ha vetskap om eventuella markreglerande bestämmelser.

Följande typer av markreglerande bestämmelser ingår i produkten:

  • Plan
  • Naturvårdsbestämmelse
  • Övrig bestämmelse
  • Mineralrättighet
  • Utredning mm
  • Fornlämning

Informationen är indelad i tre valbara delmängder:

  • BasinformationInformation som rör markreglerande bestämmelser och de beslut och anmärkningar som är kopplade till dem.
  • BerörkretsRegisterenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av markreglerande bestämmelser.
  • Geometri - Information om markreglerande bestämmelsers geografiska utbredning.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Markreglerande bestämmelse Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­delmängd

ObjektAttributMarkreglerande bestämmelse Direkt 2.0Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang

Basinformation

MarkreglerandebestämmelsereferensBeteckningLevererasLevereras inteLevereras inte
TypLevererasLevereras inteLevereras inte
BerörkretsRegisterenhetsreferensBeteckningLevererasLevereras inteLevereras inte
TypLevererasLevereras inteLevereras inte
Geometri

LevererasLevereras inteLevereras inte