Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten innehåller digitala flygbilder i olika ljusspektra, med tillhörande orienteringsdata. Bilderna har från och med 2019 upplösningarna 0,15 m respektive 0,37 m, medan bilderna fram till och med 2018 hade upplösningarna 0,24 m respektive 0,48 m (huvuddelen 0,48 m). Upplösningen i flygbilderna beror på var i landet bilden är tagen och vilket årtal den är från. Bilderna är fotograferade i huvudsak under perioden april–september. 

Flygbilderna kan levereras som 4-kanals bilder (från och med 2019), färg eller IR. 4-kanalsbildens spektrum består av synligt rött, grönt, blått, samt infrarött. Färgbilden (RGB) och den infraröda bilden (IR) framställs ur samma exponering. Färgbildens spektrum består av synligt rött, grönt och blått. IR-bildens består av infrarött, rött och grönt. Bilderna levereras som 8 bitars bilder.

Alla flygbilder kan vid efterfrågan levereras med uppgifter om kamera, flyghöjd, negativskala, flygfototidpunkt, stråk- och bildnummer. I filnamnet för respektive flygbild kan även vissa av dessa uppgifter utläsas. 

I filnamnet för respektive flygbild kan uppgifter om bland annat kamera, bildens upplösning, flygfototidpunkt samt stråk- och bildnummer utläsas. Varje kameraregistrering och bild är märkt med en unik identitet (BildId) uppbyggd enligt nedanstående principer:

Normalhöjdsprogrammet:

 • ååohh_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2005 – 2006)
 • ååohhffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2007 – 2010)
 • ååoiuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2011 –)
  2011 – 2013: i=2, 4 eller 6. 2014 –: i=4 eller 6.

Låghöjdsprogrammet:

 • åållkkhh_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2005 – 2006)
 • åållkkhhffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2007 – 2010)
 • åållkkuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2011 –)
  Det finns även tre specialfall där kk=00: Skåne 2012, Halland 2013 och Kronoberg 2013
 • ååoiuuffcc_s~åååå-mm-dd_ttmmss_nr (2014 –, där i=2)
BokstavskombinationInnebörd

åå

Flygfotoårets två sista siffror.

o

Områdesbeteckning.

i

Flygfotograferingsintervallzon.

uu

Flygbildens upplösning i markplanet i cm.

ff

De två sista bokstäverna ur flygplanets registreringsbeteckning, till exempel ss.

ccKameranummer; de två sista siffrorna i serienumret.
s(s)

Stråknummer.

llkk

Läns- och kommunkod.

åå-mm-dd

Faktiskt datum för fotograferingen.

ttmmss

Klockslag i timmar, minuter och sekunder (GPS-tid).

nr

Bildnummer i stråket, vilket kan bestå av upp till 4 siffror.

hhPlanerad flyghöjd över markens medelnivå i hundratal meter.

I shapeformat finns alla bildpunkter, inkl. metadata om respektive flygbild, för respektive årgång från 2006 och framåt tillgängligaBildpunktsfilerna kan du ladda ned på lantmateriet.se.

MetadatauppgiftExempel och förklaring
BILD_IDUnik identitet för flygbilden, till exempel 15a448mi37_12~2015-08-15_085754_5000.
PROJEKTBeteckning på flygprojektet, till exempel 15a448.
OMR_BET Områdesbeteckning, till exempel 15A448.
STRStråkbeteckning; ett löpnummer, till exempel 12.
BILD_NRBildens nummer i stråket; ett löpnummer, till exempel 5000.
XX-koordinat för fotograferingspositionen, till exempel 6600891.
YY-koordinat för fotograferingspositionen, till exempel 1343532.
HOJDFlyghöjd över mark i meter, till exempel 7400.
NN-koordinat för fotograferingspositionen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM, till exempel 6597260.
EE-koordinat för fotograferingspositionen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM, till exempel 389163.
OTISÖvertäckning i % till närliggande flygbilder i samma stråk, till exempel 60.
OTMSÖvertäckning i % mellan närliggande stråk, till exempel 26.
SKUGGLRelativ skugglängd i flygbilden, till exempel 1.3.
KAMERAKamera som använts vid fotograferingen, till exempel Vexcel UCE-37.
KAMERAKKamerakonstant; avståndet mellan objektivets projektionscentrum och bildhuvudpunkten i millimeter, till exempel 79.8.
BILDTYPAnger spektral typ av flygbild, till exempel rgb.
LEVERANTLeverantör av flygbilden; Lantmäteriet.
DATUMFaktiskt datum för flygfotograferingen, till exempel 20150815.
TIDKlockslag (svensk sommartid) då fotograferingen utfördes, till exempel 10:57:54.
PIXELSTUpplösning i mikrometer; bredd och längd på en pixel på bilden, till exempel 5.2.
PIXEL_MARKUpplösning i meter på marken; den bredd och längd på marken som en pixel i bild motsvaras av, till exempel 0.48.
UTBREDNINGBildens ungefärliga täckningsområde på marken i km x km, till exempel 9,6 x 6,3.
FILNAMNFilnamnet för flygbilden, till exempel 15a448mi37_12~2015-08-15_085754_5000.
FLYGR Flygriktning i grader, till exempel 359.
FLYGARCYFlygår, till exempel 2015.

Detaljerad information om varje flygbild, till exempel flygfototidpunkt, finns även i Lantmäteriets söktjänst GeoLex.

Beskrivning av orienteringsfilen

Mer information om orienteringsfilen och dess innehåll.

Geografisk täckning

Det nationella bildförsörjningsprogrammet täcker Sveriges territorium, begränsat av riksgräns och territorialgräns. Öppet vatten exkluderas när det saknas objekt ovanför vattenytan.

Flygbilder finns rikstäckande med upplösningen 0,48 m, från 2005 och framåt. Från och med 2019 sker denna flygfotografering istället med 0,37 m upplösning.

Flygbilder med 0,24 m upplösning täcker de största tätorterna, detta gäller från 2006 och framåt. Från 2012 utökades detta till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten, totalt ca 44 % av landet.
Från och med 2019 sker denna flygfotografering med 0,15 m upplösning istället för 0,24 m och omfattar även vissa tätorter i Norrlands inland.

Läs mer information om den geografiska täckningen för bildförsörjningsprogrammet på lantmateriet.se. I Lantmäteriets söktjänst GeoLex finns även aktuell och detaljerad redovisning av täckning och aktualitet.

Flygbildens yttäckning på marken

Den markyta som en flygbild täcker beror på typ av kamera, flyghöjd och upplösning, se tabellen nedan.

KameraFlyghöjd (m)Upplösning (pixel per m)Bildstorlek (antal pixlar)Yta som täcks på marken (km)

UCE Mark 3

3 000

0,15

26 460 x 17 004

4,0 x 2,6

UCE Mark 3

7 400

0,37

26 460 x 17 004

9,8 x 6,3

UCXp wa

2 800

0,24

17 310 x 11 310

4,2 x 2,7

UCXp wa

5 600

0,48

17 310 x 11 310

8,3 x 5,4

UCE

3 700

0,24

20 010 x 13 080

4,9 x 3,2

UCE

7 400

0,48

20 010 x 13 080

9,9 x 6,5

DMC

2 500

0,24

13 824 x 7 680

3,4 x 1,9

DMC

4 800

0,48

13 824 x 7 680

6,6 x 3,7

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.