Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning

Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt

Verifiering: https://api-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1

Produktion: https://api.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1

Schema

XML: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1/gemensamhetsanlaggning-2.1.1.xsd

JSON: http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1/gemensamhetsanlaggning-2.1.1.json

Format

Data kan hämtas i XML- och JSON-format. Vilket format som önskas anges i HTTP-headern Accept med värdena application/xml eller application/json. I frågor som skickas in med POST ska motsvarande värden anges i headern Content-Type.

Referenssystem

I frågor som accepterar eller svarar med geometrier stöds följande referenssystem:

ReferenssystemSRID
SWEREF 99 TM3006
SWEREF 99 12 003007
SWEREF 99 13 303008
SWEREF 99 14 153012
SWEREF 99 15 003009
SWEREF 99 15 453013
SWEREF 99 16 303010
SWEREF 99 17 153014
SWEREF 99 18 003011
SWEREF 99 18 453015
SWEREF 99 20 153016
SWEREF 99 21 453017
SWEREF 99 23 153018

Felmeddelande

Om ett fel uppstår skickas ett svar med en HTTP-felkod och ett Fault-meddelande.

Sammanfattning

Gemensamhetsanläggning

Hämta hela - eller delmängder av - gemensamhetsanläggningar.

OperationBeskrivning
GET /{id}
Hämta en gemensamhetsanläggning med id.
POST /
Hämta en eller flera gemensamhetsanläggningar med id.

Referens

Hämta referenser till gemensamhetsanläggningar, med etikett och id.

OperationBeskrivning
POST /referens/geometriHitta gemensamhetsanläggningar med en geometri.
GET /referens/delagandeHitta gemensamhetsanläggningar med delägande id
GET /referens/aktbeteckningHitta gemensamhetsanläggningar med aktbeteckning

Hälsokontroll

För att kolla om tjänsten är uppe och mår bra.

OperationBeskrivning
GET /health Hälsokontroll.

Operationer

GET /{id}

Beskrivning

Hämta en gemensamhetsanläggning med objektidentitet. Delar av gemensamhetsanläggningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/12345678-1234-1234-1234-123456789012?includeData=total

/10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002?includeData=basinformation,andel

Requestparametrar

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idGemensamhetsanläggningens objektidentitet.pathstringja
includeData

Vad i gemensamhetsanläggningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - hämtar Gemensamhetsanlaggningsattribut, PagaendeArende, Registerenhetsanmarkning, Gemensamhetsanlaggningsanmarkning samt Registerbeteckning.
 • atgard - hämtar Fastighetsatgard.
 • beteckningForeReformen - hämtar AldreTidigareRegisterbeteckning.
 • andel - hämtar DelI och Delagare.
 • geometri - hämtar Geometri.
 • total - hämtar allt.
querystring[] (x { "basinformation", "atgard", "beteckningForeReformen", "andel", "geometri", "total" })nej
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett GemensamhetsanlaggningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med gemensamhetsanläggning, beroende på vilket format som efterfrågades.


POST /

Beskrivning

Hämta en eller flera gemensamhetsanläggningar med id. 250 id:n kan skickas in i samma fråga. Delar av gemensamhetsanläggningen kan hämtas genom includeData-parametern.

Exempel

/?includeData=total

Body, Content-Type: application/xml
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
Body, Content-Type: application/json
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

Requestparametrar

Body:  IdRequest  ett objekt innehållande en lista med objektidentiteter.

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
includeData

Vad i gemensamhetsanläggningen som ska hämtas. Flera delmängder kan anges som en kommaseparerad lista. Som default hämtas ingenting. Möjliga värden:

 • basinformation - hämtar Gemensamhetsanlaggningsattribut, PagaendeArende, Registerenhetsanmarkning, Gemensamhetsanlaggningsanmarkning samt Registerbeteckning.
 • atgard - hämtar Fastighetsatgard.
 • beteckningForeReformen - hämtar AldreTidigareRegisterbeteckning.
 • andel - hämtar DelI och Delagare.
 • geometri - hämtar Geometri.
 • total - hämtar allt.
querystring[] (x { "basinformation", "atgard", "beteckningForeReformen", "andel", "geometri", "total" })nej
sridReferenssystem för geometrier. Default: 3006.queryintegernej
instantEndast för internt bruk. För vilken tid informationen ska hämtas. Som default hämtas den senaste versionen av informationen.queryintegernej

Svar

Ett GemensamhetsanlaggningResponse i form av en GeoJSON eller GML FeatureCollection med gemensamhetsanläggningar, beroende på vilket format som efterfrågades.


POST /referens/geometri

Beskrivning

Hämta referenser till gemensamhetsanläggningar inom en given geometri.

Exempel

/referens/geometri

Body, Content-Type: application/xml
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
Body, Content-Type: application/json
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}

Requestparametrar

Body: GeometriRequest - ett objekt innehållande en geometri i GeoJSON- eller GML-format och eventuellt attributet buffer som kan användas för att utöka området runt geometrin.

Svar

Ett GemensamhetsanlaggningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med gemensamhetsanläggningsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.


GET /health

Beskrivning

För att kolla om tjänsten är uppe och mår bra.

Exempel

/health

Svar

Ett HealthResponse i form av ett JSON-objekt som anger tjänstens status. OBS! Denna fråga har ingen XML-variant.

GET /referens/delagande

Beskrivning

Hämta referenser till gemensamhetsanläggning med id för delägande registerenhet

Exempel

/referens/delagande/12345678-1234-1234-1234-123456789012

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
idObjektidentitet för delägare.pathstringja

Svar

Ett GemensamhetsanlaggningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med gemensamhetsanläggningsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades

GET /referens/aktbeteckning

Beskrivning

Hämta referenser till gemensamhetsanläggning med aktbeteckning. 

Exempel

/referens/aktbeteckning?aktbeteckning=28-93:682

NamnBeskrivningTypDatatypObligatorisk
aktbeteckningAktbeteckningquerystringja

Svar

Ett GemensamhetsanlaggningsreferensResponse i form av en JSON-array eller XML-lista med gemensamhetsanläggningsreferenser, beroende på vilket format som efterfrågades.

Referenserna refererar till gemensamhetsanläggningar där den efterfrågade aktbeteckningen finns i något av följande attribut:

 • Gemensamhetsanlaggning.avregistreringsaktbeteckning
 • Fastighetsatgard.aktbeteckning
 • Registerbeteckning.omregistreringsaktbeteckning
 • AldreTidigareRegisterbeteckning.omregistreringsaktbeteckning

Datatyper

Frågor

IdRequest

Hämta gemensamhetsanläggning med angiven identifierare. 250 id:n kan anges i en fråga.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
idGemensamhetsanläggningens objektidentitet.string1..*

Exempel

XML
<IdRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1">
 <id>12345678-1234-1234-1234-123456789012</id>
 <id>10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002</id>
</IdRequest>
JSON
["12345678-1234-1234-1234-123456789012", "10000008-cafe-cafe-cafe-100000000002"]

GeometriRequest

Hitta gemensamhetsanläggningar inom geometri. Vissa begränsningar finns:

BegränsningMaxvärde
Antal punkter i en MultiPoint.1 000 st
Antal brytpunkter i en LineString eller MultiCurve.1 000 st
Antal brytpunkter i en Polygon eller MultiSurface.1 000 st
Längd på en LineString eller sammanlagd längd på en MultiCurve.

100 000 m

Area för en Polygon eller sammanlagd area för en MultiSurface.1 000 000 m2
Omkrets på en Polygon eller sammanlagd omkrets på en MultiSurface.200 000 m
Precision för repeterande koordinatpar.
0.001

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
GeometriEn GML- eller GeoJSON-geometri. GML-geometrier ska följa Lantmäteriets GML 3.2.1-profil.geometri1
bufferOmråde runt den angivna geometrin som ska ingå i sökträffen.integer0..1

Exempel

XML
<GeometriRequest
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1">
 <Geometri>
  <gml:Polygon gml:id="ID_8" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
   <gml:exterior>
    <gml:LinearRing>
     <gml:posList>6728548 618174 6728423 618153 6728395 618270 6728525 618296 6728548 618174</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </Geometri>
 <buffer>50</buffer>
</GeometriRequest>
JSON
{
 "geometri": {
  "type": "Polygon",
  "crs": {
   "type": "name",
   "properties": {
    "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "coordinates": [
   [ [618174, 6728548], [618153, 6728423], [618270, 6728395],
    [618296, 6728525], [618174, 6728548] ]
  ]
 },
 "buffer": 50
}HealthResponse

Anger status för tjänsten.

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
upAnger status för tjänsten.boolean1


Exempel

JSON
{"up": true}


Felmeddelande

Fault

Properties

NamnBeskrivningTypMultiplicitet
codeHTTP-felkod.integer1
reasonTextöversättning av felkodstring1
errorsMer detaljerad felbeskrivningstring0..*

Exempel

XML
<Fault
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1">
 <code>400</code>
 <reason>Bad Request</reason>
 <errors>Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076</errors>
</Fault>
JSON
{
  "code": 400,
  "reason": "Bad Request",
  "errors": [
   "Area is too large! Max is 1000000 - area is 1048076"
  ]
}