Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Hydrografi Visning, Inspire presenterar hydrografisk information i sex separata lager:

  • PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)
  • PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)
  • Network (Hydrografiskt nätverk)
  • PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)
  • PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)
  • PhysicalWaters.Wetland (Sankmarker)

Objekt tillhörande Nationell strandlinje (NSL) finns runt kusten och de större inlandssjöarna. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll.

Lagerinnehåll

LagerBeskrivning
HY.PhysicalWaters.WaterbodiesVattenförekomster; sjöar och större vattendrag representeras som ytor, mindre vattendrag som linjer.
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundaryStrandlinjer.
HY.NetworkHydrografiskt nätverk; länkar och noder.
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterestHydrografiskt intressanta platser; fors och vattenfall.
HY.PhysicalWaters.ManMadeObjectKonstgjorda objekt; konstruktioner i eller i anslutning till vatten, till exempel slussportar, dammbyggnad, kaj, pir, brygga och akvedukt.
HY.PhysicalWaters.WetlandSankmarker.

Här nedanför hittar du mer information om de objekt som respektive lager innehåller:

PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)

HY.Network (Nätverk)

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)

HY.PhysicalWaters.Wetland (Sankmarker)

Geografisk täckning

Produkten innehåller hydrografiobjekt inom hela Sverige. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll.

Mer information om avrinningsområden och nummer (pdf).

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.