Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskivning

Registerbeteckning är en unik beteckning på fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar registrerade i fastighetsregistret.

Registerbeteckningen består av registerområde (kommunnamn), trakt (traktnamn alternativt kvartersnamn), blocknummer och enhet (nummer), till exempel Skoby Berga 1:2.

Blocknummer förekommer inte om registerbeteckning är byggd på kvartersnamn.

I Registerbeteckning Direkt finns information om beteckningar efter beteckningsreformens genomförande (Registerbeteckning) och beteckningar före beteckningsreformens genomförande (AldreRegisterbeteckning och AldreTidigareRegisterbeteckning).

Informationen innehåller en informationsdelmängd, Beteckning, som i sin tur består av Registerbeteckning, AldreRegisterbeteckning, AldreTidigareRegisterbeteckning), Registerenhetsreferens eller Gemensamhetsanlaggningsreferens.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.