Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML: gemensamhetsanlaggning-direkt-2.1.xml.

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GemensamhetsanlaggningResponse xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/gemensamhetsanlaggning/v2.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:lmfault="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fault/v1" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
   <gml:lowerCorner>7.5 7.5</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>18.0 18.0</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
 <GemensamhetsanlaggningMember>
  <Gemensamhetsanlaggning gml:id="ID_4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce">
   <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
     <gml:lowerCorner>7.5 7.5</gml:lowerCorner>
     <gml:upperCorner>18.0 18.0</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
   </gml:boundedBy>
   <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
   <Gemensamhetsanlaggningsattribut>
    <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <lanskod>34</lanskod>
    <kommunkod>34</kommunkod>
    <trakt>trakt3</trakt>
    <enhet>3</enhet>
    <status>levande</status>
    <ofullstandigRattighetsredovisning>true</ofullstandigRattighetsredovisning>
    <deltagareOfullstandigtRedovisade>true</deltagareOfullstandigtRedovisade>
    <allvarligtFelFR>true</allvarligtFelFR>
    <senasteAndringAllmannaDelen>2056-10-22</senasteAndringAllmannaDelen>
    <gemensamhetsanlaggningsandamal>gemensamhetsanlaggningsandamal3</gemensamhetsanlaggningsandamal>
    <avregistreringsdatum>2056-10-22</avregistreringsdatum>
    <avregistreringsatgardstyp>annan åtgärd</avregistreringsatgardstyp>
    <avregistreringsaktbeteckning>regenh_avregakt8</avregistreringsaktbeteckning>
    <andelstalAvserUtforandeOchDrift>true</andelstalAvserUtforandeOchDrift>
    <styrelseFarSjalvBeslutaOmVissAndelstalsandring>true</styrelseFarSjalvBeslutaOmVissAndelstalsandring>
    <andelstalAvserDrift>true</andelstalAvserDrift>
   </Gemensamhetsanlaggningsattribut>
   <Fastighetsatgard>
    <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <lopnummer>3</lopnummer>
    <atgardsdatum>dsdatum3</atgardsdatum>
    <aktbeteckning>aktbeteckning3</aktbeteckning>
    <littera>era3</littera>
    <atgardstyp1>annan åtgärd</atgardstyp1>
    <atgardstyp2>annan åtgärd</atgardstyp2>
    <atgardstyp3>annan åtgärd</atgardstyp3>
    <atgardsanmarkning>atgardsanmarkning3</atgardsanmarkning>
   </Fastighetsatgard>
   <Fastighetsatgard>
    <objektidentitet>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <lopnummer>4</lopnummer>
    <atgardsdatum>dsdatum4</atgardsdatum>
    <aktbeteckning>aktbeteckning4</aktbeteckning>
    <littera>era4</littera>
    <atgardstyp1>anslutning enligt anläggningslagen</atgardstyp1>
    <atgardstyp2>anslutning enligt anläggningslagen</atgardstyp2>
    <atgardstyp3>anslutning enligt anläggningslagen</atgardstyp3>
    <atgardsanmarkning>atgardsanmarkning4</atgardsanmarkning>
   </Fastighetsatgard>
   <PagaendeArende>
    <objektidentitet>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <kontor>kontor3</kontor>
    <arendeidentitet>arendeidentitet3</arendeidentitet>
    <flaggniva>3</flaggniva>
    <flaggdatum1>2056-10-22</flaggdatum1>
    <flaggdatum2>2056-10-22</flaggdatum2>
    <flaggdatum3>2056-10-22</flaggdatum3>
   </PagaendeArende>
   <PagaendeArende>
    <objektidentitet>99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <kontor>kontor4</kontor>
    <arendeidentitet>arendeidentitet4</arendeidentitet>
    <flaggniva>4</flaggniva>
    <flaggdatum1>2067-03-03</flaggdatum1>
    <flaggdatum2>2067-03-03</flaggdatum2>
    <flaggdatum3>2067-03-03</flaggdatum3>
   </PagaendeArende>
   <Gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
    <objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <anmarkningstyp>övrig anmärkning</anmarkningstyp>
    <lopnummer>4</lopnummer>
    <gemensamhetsanlaggningsanmarkning>gemensamhetsanlaggningsanmarkning4</gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
   </Gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
   <Gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
    <objektidentitet>f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <anmarkningstyp>summa andelstal</anmarkningstyp>
    <lopnummer>3</lopnummer>
    <gemensamhetsanlaggningsanmarkning>gemensamhetsanlaggningsanmarkning3</gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
   </Gemensamhetsanlaggningsanmarkning>
   <Registerenhetsanmarkning>
    <objektidentitet>d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <informationsgrupp>jordregistersocken m.fl.</informationsgrupp>
    <informationslopnummer>3</informationslopnummer>
    <anmarkning>anmarkning3</anmarkning>
   </Registerenhetsanmarkning>
   <Registerenhetsanmarkning>
    <objektidentitet>e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <informationsgrupp>tidigare beteckning</informationsgrupp>
    <informationslopnummer>4</informationslopnummer>
    <anmarkning>anmarkning4</anmarkning>
   </Registerenhetsanmarkning>
   <Registerbeteckning>
    <objektidentitet>1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <registeromrade>registeromrade4</registeromrade>
    <trakt>trakt4</trakt>
    <block>3</block>
    <enhet>4</enhet>
    <beteckningsstatus>omregistrerad</beteckningsstatus>
    <omregistreringsdatum>2067-03-03</omregistreringsdatum>
    <omregistreringsaktbeteckning>regbet_omregakt9</omregistreringsaktbeteckning>
    <omregistreradTill>3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b</omregistreradTill>
   </Registerbeteckning>
   <Registerbeteckning>
    <objektidentitet>4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <registeromrade>registeromrade3</registeromrade>
    <trakt>trakt3</trakt>
    <enhet>3</enhet>
    <beteckningsstatus>gällande</beteckningsstatus>
    <omregistreringsdatum>2056-10-22</omregistreringsdatum>
    <omregistreringsaktbeteckning>regbet_omregakt8</omregistreringsaktbeteckning>
    <omregistreradTill>5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405</omregistreradTill>
   </Registerbeteckning>
   <AldreTidigareRegisterbeteckning>
    <objektidentitet>2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <beteckningsniva1>beteckningsniva13</beteckningsniva1>
    <beteckningsniva2>beteckningsniva23</beteckningsniva2>
    <beteckningsniva3>beteckningsniva33</beteckningsniva3>
    <beteckningsniva4>beteckningsniva43</beteckningsniva4>
    <omregistreringsdatum>gsdatum3</omregistreringsdatum>
    <omregistreringslopnummer>3</omregistreringslopnummer>
    <omregistreringsaktbeteckning>atregbet_omregakt0</omregistreringsaktbeteckning>
   </AldreTidigareRegisterbeteckning>
   <AldreTidigareRegisterbeteckning>
    <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <beteckningsniva1>beteckningsniva14</beteckningsniva1>
    <beteckningsniva2>beteckningsniva24</beteckningsniva2>
    <beteckningsniva3>beteckningsniva34</beteckningsniva3>
    <beteckningsniva4>beteckningsniva44</beteckningsniva4>
    <omregistreringsdatum>gsdatum4</omregistreringsdatum>
    <omregistreringslopnummer>4</omregistreringslopnummer>
    <omregistreringsaktbeteckning>atregbet_omregakt1</omregistreringsaktbeteckning>
   </AldreTidigareRegisterbeteckning>
   <Delagare>
    <AndelIGemensamhetsanlaggning>
     <objektidentitet>08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
     <andelstal>andelstal4</andelstal>
     <DelagandeGemensamhetsanlaggning>
      <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
       <objektidentitet>8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb</objektidentitet>
       <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:7</beteckning>
      </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
     </DelagandeGemensamhetsanlaggning>
     <DelagandeRegisterenhet>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 6:6</beteckning>
       <typ>samfällighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 7:7</beteckning>
       <typ>fastighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
     </DelagandeRegisterenhet>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>övrig</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext5</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>5</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:8</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:9</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>0f5b4dba-b7f3-4084-a035-195881ae1c72</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 9:9</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>9d9470ba-f72d-40e7-a0a4-ad538b79a1a3</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 8:8</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>e91859ba-775c-40fa-a0b0-4a01d99cf3d7</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2089-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>anläggning på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext6</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>6</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>fc3953ba-17a8-403f-a0f3-b12cad2508a5</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>5cdf35ba-3722-4097-a041-b605cfd16ea6</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:10</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>359d41ba-f78a-400d-a0bb-e7ae28c0450c</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:11</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>954224ba-1605-4066-a00a-ec874a6cac0d</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 11:11</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 10:10</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
    </AndelIGemensamhetsanlaggning>
    <AndelIGemensamhetsanlaggning>
     <objektidentitet>a4e6bcba-d756-4067-a03d-6f1fcc869639</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
     <andelstal>andelstal5</andelstal>
     <DelagandeGemensamhetsanlaggning>
      <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
       <objektidentitet>de49abba-b739-4036-a006-a5a14721d4a0</objektidentitet>
       <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:13</beteckning>
      </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
     </DelagandeGemensamhetsanlaggning>
     <DelagandeRegisterenhet>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>2ace93ba-3768-4049-a012-424f954426d5</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 13:13</beteckning>
       <typ>samfällighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>b707b7ba-77a2-40ac-a080-d64a9f0fab06</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 12:12</beteckning>
       <typ>fastighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
     </DelagandeRegisterenhet>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>048c9fba-f7d0-40c0-a08c-73f8ee32fd3a</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2089-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>anläggning på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext6</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>6</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>17ad99ba-971c-4004-a0cf-da23c2bb1108</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>76527cba-b796-405d-a01e-dffce4677809</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:14</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>501088ba-77ff-40d3-a098-10a63c564f6f</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>633182ba-174b-4018-a0db-77d110df633c</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:15</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 15:15</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>391aa3b9-d684-4051-a0cb-cb427a2e70ad</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 14:14</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>859e8bb9-55b3-4065-a0d7-68f0c851c2e1</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2090-11-30T23:32:05.789+01:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>byggnad på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext7</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>7</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>5f5c97b9-151c-40db-a051-9a9921409947</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:16</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>d22274b9-d5e1-4078-a0e3-059e17751416</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>99bf85b9-f5fe-40a9-a01a-d01b9cdad6ae</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:17</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>0b8662b9-b5c4-4047-a0ac-3b20920f527d</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 16:16</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>e5436eb9-752d-40bd-a026-6dc9ebfd28e3</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 17:17</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
    </AndelIGemensamhetsanlaggning>
   </Delagare>
   <DelI>
    <AndelIGemensamhetsanlaggning>
     <objektidentitet>5b87acb8-14ed-409e-a0c7-bc6132a1ce52</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
     <andelstal>andelstal5</andelstal>
     <AvserGemensamhetsanlaggning>
      <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
       <objektidentitet>580a4bb9-35f3-405a-a0b8-d8cde032a4b1</objektidentitet>
       <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:24</beteckning>
      </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
     </AvserGemensamhetsanlaggning>
     <DelagandeRegisterenhet>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>7e4c3fb9-758a-40e4-a03e-a7248844cd4b</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 25:25</beteckning>
       <typ>samfällighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>a48e33b9-b521-406e-a0c3-757b2f56f6e5</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 24:24</beteckning>
       <typ>fastighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
     </DelagandeRegisterenhet>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>c00916be-9d35-4020-a00d-8b5e1a7ee043</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2090-11-30T23:32:05.789+01:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>byggnad på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext7</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>7</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>1faff8bd-bdaf-4078-a05c-8f373c2a4745</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>32d0f2bd-5dfb-40bd-a09f-f66210b35b12</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:28</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>0c8efebd-1d64-4033-a019-280c68a13278</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>6c33e1bd-3dde-408c-a068-2ce58b4d9979</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:29</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>45f1ecbd-fd46-4002-a0e2-5d8ee33b70df</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 28:28</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>b8b7c9bd-bd0c-409f-a074-c992d970ebad</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 29:29</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>f0121cb9-3550-4081-a0cf-12297d79481a</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2089-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>anläggning på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext6</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>6</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>033416b9-d59b-40c6-a012-7a5451025de7</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>cad027b9-f5b8-40f7-a049-44d2d6671f80</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:26</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>3d9704b9-b47e-4095-a0db-afd6cc9c9a4e</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>50b8feb8-54ca-40d9-a01e-1702a025af1b</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:27</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>2a760ab9-1433-4050-a098-48abf8138681</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 26:26</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>e64b0abe-ddcc-40aa-a093-59b5c18f09de</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 27:27</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
    </AndelIGemensamhetsanlaggning>
    <AndelIGemensamhetsanlaggning>
     <objektidentitet>f4e706ba-367f-40be-a059-f0606c18130f</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
     <andelstal>andelstal4</andelstal>
     <AvserGemensamhetsanlaggning>
      <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
       <objektidentitet>070901ba-d6ca-4003-a09c-578c40a127dc</objektidentitet>
       <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:18</beteckning>
      </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
     </AvserGemensamhetsanlaggning>
     <DelagandeRegisterenhet>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>2e4bf5b9-1662-408d-a022-26e3e7b25076</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 19:19</beteckning>
       <typ>fastighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
      <Registerenhetsreferens>
       <objektidentitet>548de9b9-56f9-4017-a0a8-f4398ec47910</objektidentitet>
       <beteckning>Gävle Olsbacka 18:18</beteckning>
       <typ>samfällighet</typ>
      </Registerenhetsreferens>
     </DelagandeRegisterenhet>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>a011d2b9-d627-402a-a0b4-91e7dde7cb44</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>övrig</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext5</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>5</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>67aee3b9-f644-405b-a0eb-5b65624d8edd</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>7acfddb9-9690-40a0-a02e-c39036d6a2aa</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:20</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>ed95bab9-5656-403e-a0bf-2e952b0b1e79</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>b332ccb9-7673-406f-a0f7-f812b170e011</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:21</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>63d9f8b8-f415-401e-a061-7e2d73aec3e8</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 21:21</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>891bedb8-34ad-40a8-a0e7-4c841ac0ec82</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 20:20</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
     <OvrigDelagare>
      <objektidentitet>d69fd5b8-b4db-40bc-a0f3-e93169e33eb7</objektidentitet>
      <objektversion>1</objektversion>
      <versionGiltigFran>2089-04-15T18:21:54.678+02:00</versionGiltigFran>
      <delagartyp>anläggning på ofri grund</delagartyp>
      <kategoritext>kategoritext6</kategoritext>
      <antalByggnaderAnlaggningar>6</antalByggnaderAnlaggningar>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>e9c0cfb8-5427-4000-a036-515d3d6c5384</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>af5de1b8-7444-4032-a06d-1bdbc2d1151d</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:22</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <Andelsreferens>
       <objektidentitet>2224beb8-340a-40cf-a0ff-86dfb70691eb</objektidentitet>
       <Gemensamhetsanlaggningsreferens>
        <objektidentitet>3545b8b8-d455-4014-a042-ee0a8b8fa5b8</objektidentitet>
        <beteckning>Söderköping Kejsarnäs GA:23</beteckning>
       </Gemensamhetsanlaggningsreferens>
      </Andelsreferens>
      <LokaliserandeRegisterenhet>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>0f03c4b8-94be-408a-a0bc-1fb4e47d7c1e</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 22:22</beteckning>
        <typ>samfällighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
       <Registerenhetsreferens>
        <objektidentitet>81c9a0b8-5484-4027-a04d-8bb8dab2f7ec</objektidentitet>
        <beteckning>Gävle Olsbacka 23:23</beteckning>
        <typ>fastighet</typ>
       </Registerenhetsreferens>
      </LokaliserandeRegisterenhet>
     </OvrigDelagare>
    </AndelIGemensamhetsanlaggning>
   </DelI>
   <Yta>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_1">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_2">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_3">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_4">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 14.0 14.0 14.0 14.0 18.0</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
   </Yta>
  </Gemensamhetsanlaggning>
 </GemensamhetsanlaggningMember>
</GemensamhetsanlaggningResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON: gemensamhetsanlaggning-direkt-2.1.json

Svar JSON
{
  "type" : "FeatureCollection",
  "crs" : {
   "type" : "name",
   "properties" : {
     "name" : "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
   }
  },
  "bbox" : [
   7.5,
   7.5,
   18.0,
   18.0
  ],
  "features" : [
   {
     "type" : "Feature",
     "bbox" : [
      7.5,
      7.5,
      18.0,
      18.0
     ],
     "id" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
     "geometry" : {
      "type" : "GeometryCollection",
      "geometries" : [
        {
         "coordinates" : [
           [
            [
              [
               10.5,
               7.5
              ],
              [
               10.5,
               10.5
              ],
              [
               7.5,
               10.5
              ],
              [
               7.5,
               7.5
              ],
              [
               10.5,
               7.5
              ]
            ]
           ]
         ],
         "type" : "MultiPolygon"
        },
        {
         "coordinates" : [
           [
            [
              [
               18.0,
               14.0
              ],
              [
               18.0,
               18.0
              ],
              [
               14.0,
               18.0
              ],
              [
               14.0,
               14.0
              ],
              [
               18.0,
               14.0
              ]
            ]
           ]
         ],
         "type" : "MultiPolygon"
        }
      ]
     },
     "properties" : {
      "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
      "gemensamhetsanlaggningsattribut" : {
        "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
        "objektversion" : 1,
        "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
        "lanskod" : "34",
        "kommunkod" : "34",
        "trakt" : "trakt3",
        "enhet" : 3,
        "status" : "levande",
        "ofullstandigRattighetsredovisning" : true,
        "deltagareOfullstandigtRedovisade" : true,
        "allvarligtFelFR" : true,
        "senasteAndringAllmannaDelen" : "2056-10-22",
        "gemensamhetsanlaggningsandamal" : "gemensamhetsanlaggningsandamal3",
        "avregistreringsdatum" : "2056-10-22",
        "avregistreringsatgardstyp" : "annan åtgärd",
        "avregistreringsaktbeteckning" : "regenh_avregakt8",
        "andelstalAvserUtforandeOchDrift" : true,
        "styrelseFarSjalvBeslutaOmVissAndelstalsandring" : true,
        "andelstalAvserDrift" : true
      },
      "fastighetsatgard" : [
        {
         "objektidentitet" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "lopnummer" : 3,
         "atgardsdatum" : "dsdatum3",
         "aktbeteckning" : "aktbeteckning3",
         "littera" : "era3",
         "atgardstyp1" : "annan åtgärd",
         "atgardstyp2" : "annan åtgärd",
         "atgardstyp3" : "annan åtgärd",
         "atgardsanmarkning" : "atgardsanmarkning3"
        },
        {
         "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "lopnummer" : 4,
         "atgardsdatum" : "dsdatum4",
         "aktbeteckning" : "aktbeteckning4",
         "littera" : "era4",
         "atgardstyp1" : "anslutning enligt anläggningslagen",
         "atgardstyp2" : "anslutning enligt anläggningslagen",
         "atgardstyp3" : "anslutning enligt anläggningslagen",
         "atgardsanmarkning" : "atgardsanmarkning4"
        }
      ],
      "pagaendeArende" : [
        {
         "objektidentitet" : "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "kontor" : "kontor3",
         "arendeidentitet" : "arendeidentitet3",
         "flaggniva" : 3,
         "flaggdatum1" : "2056-10-22",
         "flaggdatum2" : "2056-10-22",
         "flaggdatum3" : "2056-10-22"
        },
        {
         "objektidentitet" : "99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "kontor" : "kontor4",
         "arendeidentitet" : "arendeidentitet4",
         "flaggniva" : 4,
         "flaggdatum1" : "2067-03-03",
         "flaggdatum2" : "2067-03-03",
         "flaggdatum3" : "2067-03-03"
        }
      ],
      "gemensamhetsanlaggningsanmarkning" : [
        {
         "objektidentitet" : "0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "anmarkningstyp" : "övrig anmärkning",
         "lopnummer" : 4,
         "gemensamhetsanlaggningsanmarkning" : "gemensamhetsanlaggningsanmarkning4"
        },
        {
         "objektidentitet" : "f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "anmarkningstyp" : "summa andelstal",
         "lopnummer" : 3,
         "gemensamhetsanlaggningsanmarkning" : "gemensamhetsanlaggningsanmarkning3"
        }
      ],
      "registerenhetsanmarkning" : [
        {
         "objektidentitet" : "d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "informationsgrupp" : "jordregistersocken m.fl.",
         "informationslopnummer" : 3,
         "anmarkning" : "anmarkning3"
        },
        {
         "objektidentitet" : "e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "informationsgrupp" : "tidigare beteckning",
         "informationslopnummer" : 4,
         "anmarkning" : "anmarkning4"
        }
      ],
      "registerbeteckning" : [
        {
         "objektidentitet" : "1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "registeromrade" : "registeromrade4",
         "trakt" : "trakt4",
         "block" : "3",
         "enhet" : 4,
         "beteckningsstatus" : "omregistrerad",
         "omregistreringsdatum" : "2067-03-03",
         "omregistreringsaktbeteckning" : "regbet_omregakt9",
         "omregistreradTill" : "3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b"
        },
        {
         "objektidentitet" : "4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "registeromrade" : "registeromrade3",
         "trakt" : "trakt3",
         "enhet" : 3,
         "beteckningsstatus" : "gällande",
         "omregistreringsdatum" : "2056-10-22",
         "omregistreringsaktbeteckning" : "regbet_omregakt8",
         "omregistreradTill" : "5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405"
        }
      ],
      "aldreTidigareRegisterbeteckning" : [
        {
         "objektidentitet" : "2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
         "beteckningsniva1" : "beteckningsniva13",
         "beteckningsniva2" : "beteckningsniva23",
         "beteckningsniva3" : "beteckningsniva33",
         "beteckningsniva4" : "beteckningsniva43",
         "omregistreringsdatum" : "gsdatum3",
         "omregistreringslopnummer" : 3,
         "omregistreringsaktbeteckning" : "atregbet_omregakt0"
        },
        {
         "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "beteckningsniva1" : "beteckningsniva14",
         "beteckningsniva2" : "beteckningsniva24",
         "beteckningsniva3" : "beteckningsniva34",
         "beteckningsniva4" : "beteckningsniva44",
         "omregistreringsdatum" : "gsdatum4",
         "omregistreringslopnummer" : 4,
         "omregistreringsaktbeteckning" : "atregbet_omregakt1"
        }
      ],
      "delagare" : [
        {
         "objektidentitet" : "08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "andelstal" : "andelstal4",
         "delagandeGemensamhetsanlaggning" : {
           "objektidentitet" : "8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb",
           "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:7"
         },
         "delagandeRegisterenhet" : [
           {
            "objektidentitet" : "67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 6:6",
            "typ" : "samfällighet"
           },
           {
            "objektidentitet" : "dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 7:7",
            "typ" : "fastighet"
           }
         ],
         "ovrigDelagare" : [
           {
            "objektidentitet" : "b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
            "delagartyp" : "övrig",
            "kategoritext" : "kategoritext5",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 5,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:8"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:9"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "0f5b4dba-b7f3-4084-a035-195881ae1c72",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 9:9",
               "typ" : "samfällighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "9d9470ba-f72d-40e7-a0a4-ad538b79a1a3",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 8:8",
               "typ" : "fastighet"
              }
            ]
           },
           {
            "objektidentitet" : "e91859ba-775c-40fa-a0b0-4a01d99cf3d7",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2089-04-15T18:21:54.678+02:00",
            "delagartyp" : "anläggning på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext6",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 6,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "fc3953ba-17a8-403f-a0f3-b12cad2508a5",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "5cdf35ba-3722-4097-a041-b605cfd16ea6",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:10"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "359d41ba-f78a-400d-a0bb-e7ae28c0450c",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:11"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "954224ba-1605-4066-a00a-ec874a6cac0d",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 11:11",
               "typ" : "fastighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 10:10",
               "typ" : "samfällighet"
              }
            ]
           }
         ]
        },
        {
         "objektidentitet" : "a4e6bcba-d756-4067-a03d-6f1fcc869639",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
         "andelstal" : "andelstal5",
         "delagandeGemensamhetsanlaggning" : {
           "objektidentitet" : "de49abba-b739-4036-a006-a5a14721d4a0",
           "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:13"
         },
         "delagandeRegisterenhet" : [
           {
            "objektidentitet" : "2ace93ba-3768-4049-a012-424f954426d5",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 13:13",
            "typ" : "samfällighet"
           },
           {
            "objektidentitet" : "b707b7ba-77a2-40ac-a080-d64a9f0fab06",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 12:12",
            "typ" : "fastighet"
           }
         ],
         "ovrigDelagare" : [
           {
            "objektidentitet" : "048c9fba-f7d0-40c0-a08c-73f8ee32fd3a",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2089-04-15T18:21:54.678+02:00",
            "delagartyp" : "anläggning på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext6",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 6,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "17ad99ba-971c-4004-a0cf-da23c2bb1108",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "76527cba-b796-405d-a01e-dffce4677809",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:14"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "501088ba-77ff-40d3-a098-10a63c564f6f",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "633182ba-174b-4018-a0db-77d110df633c",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:15"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "13d8aeb9-96ed-40c7-a045-fdebd31c4713",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 15:15",
               "typ" : "fastighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "391aa3b9-d684-4051-a0cb-cb427a2e70ad",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 14:14",
               "typ" : "samfällighet"
              }
            ]
           },
           {
            "objektidentitet" : "859e8bb9-55b3-4065-a0d7-68f0c851c2e1",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2090-11-30T23:32:05.789+01:00",
            "delagartyp" : "byggnad på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext7",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 7,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "4c3b9db9-75d0-4096-a00e-336e4eb7847a",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "5f5c97b9-151c-40db-a051-9a9921409947",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:16"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "d22274b9-d5e1-4078-a0e3-059e17751416",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "99bf85b9-f5fe-40a9-a01a-d01b9cdad6ae",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:17"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "0b8662b9-b5c4-4047-a0ac-3b20920f527d",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 16:16",
               "typ" : "fastighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "e5436eb9-752d-40bd-a026-6dc9ebfd28e3",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 17:17",
               "typ" : "samfällighet"
              }
            ]
           }
         ]
        }
      ],
      "delI" : [
        {
         "objektidentitet" : "5b87acb8-14ed-409e-a0c7-bc6132a1ce52",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
         "andelstal" : "andelstal5",
         "avserGemensamhetsanlaggning" : {
           "objektidentitet" : "580a4bb9-35f3-405a-a0b8-d8cde032a4b1",
           "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:24"
         },
         "delagandeRegisterenhet" : [
           {
            "objektidentitet" : "7e4c3fb9-758a-40e4-a03e-a7248844cd4b",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 25:25",
            "typ" : "samfällighet"
           },
           {
            "objektidentitet" : "a48e33b9-b521-406e-a0c3-757b2f56f6e5",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 24:24",
            "typ" : "fastighet"
           }
         ],
         "ovrigDelagare" : [
           {
            "objektidentitet" : "c00916be-9d35-4020-a00d-8b5e1a7ee043",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2090-11-30T23:32:05.789+01:00",
            "delagartyp" : "byggnad på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext7",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 7,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "1faff8bd-bdaf-4078-a05c-8f373c2a4745",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "32d0f2bd-5dfb-40bd-a09f-f66210b35b12",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:28"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "0c8efebd-1d64-4033-a019-280c68a13278",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "6c33e1bd-3dde-408c-a068-2ce58b4d9979",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:29"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "45f1ecbd-fd46-4002-a0e2-5d8ee33b70df",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 28:28",
               "typ" : "fastighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "b8b7c9bd-bd0c-409f-a074-c992d970ebad",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 29:29",
               "typ" : "samfällighet"
              }
            ]
           },
           {
            "objektidentitet" : "f0121cb9-3550-4081-a0cf-12297d79481a",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2089-04-15T18:21:54.678+02:00",
            "delagartyp" : "anläggning på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext6",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 6,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "033416b9-d59b-40c6-a012-7a5451025de7",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "cad027b9-f5b8-40f7-a049-44d2d6671f80",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:26"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "3d9704b9-b47e-4095-a0db-afd6cc9c9a4e",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "50b8feb8-54ca-40d9-a01e-1702a025af1b",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:27"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "2a760ab9-1433-4050-a098-48abf8138681",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 26:26",
               "typ" : "samfällighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "e64b0abe-ddcc-40aa-a093-59b5c18f09de",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 27:27",
               "typ" : "fastighet"
              }
            ]
           }
         ]
        },
        {
         "objektidentitet" : "f4e706ba-367f-40be-a059-f0606c18130f",
         "objektversion" : 1,
         "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
         "andelstal" : "andelstal4",
         "avserGemensamhetsanlaggning" : {
           "objektidentitet" : "070901ba-d6ca-4003-a09c-578c40a127dc",
           "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:18"
         },
         "delagandeRegisterenhet" : [
           {
            "objektidentitet" : "2e4bf5b9-1662-408d-a022-26e3e7b25076",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 19:19",
            "typ" : "fastighet"
           },
           {
            "objektidentitet" : "548de9b9-56f9-4017-a0a8-f4398ec47910",
            "beteckning" : "Gävle Olsbacka 18:18",
            "typ" : "samfällighet"
           }
         ],
         "ovrigDelagare" : [
           {
            "objektidentitet" : "a011d2b9-d627-402a-a0b4-91e7dde7cb44",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
            "delagartyp" : "övrig",
            "kategoritext" : "kategoritext5",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 5,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "67aee3b9-f644-405b-a0eb-5b65624d8edd",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "7acfddb9-9690-40a0-a02e-c39036d6a2aa",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:20"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "ed95bab9-5656-403e-a0bf-2e952b0b1e79",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "b332ccb9-7673-406f-a0f7-f812b170e011",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:21"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "63d9f8b8-f415-401e-a061-7e2d73aec3e8",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 21:21",
               "typ" : "samfällighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "891bedb8-34ad-40a8-a0e7-4c841ac0ec82",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 20:20",
               "typ" : "fastighet"
              }
            ]
           },
           {
            "objektidentitet" : "d69fd5b8-b4db-40bc-a0f3-e93169e33eb7",
            "objektversion" : 1,
            "versionGiltigFran" : "2089-04-15T18:21:54.678+02:00",
            "delagartyp" : "anläggning på ofri grund",
            "kategoritext" : "kategoritext6",
            "antalByggnaderAnlaggningar" : 6,
            "andelsreferens" : [
              {
               "objektidentitet" : "e9c0cfb8-5427-4000-a036-515d3d6c5384",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "af5de1b8-7444-4032-a06d-1bdbc2d1151d",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:22"
               }
              },
              {
               "objektidentitet" : "2224beb8-340a-40cf-a0ff-86dfb70691eb",
               "gemensamhetsanlaggningsreferens" : {
                 "objektidentitet" : "3545b8b8-d455-4014-a042-ee0a8b8fa5b8",
                 "beteckning" : "Söderköping Kejsarnäs GA:23"
               }
              }
            ],
            "lokaliserandeRegisterenhet" : [
              {
               "objektidentitet" : "0f03c4b8-94be-408a-a0bc-1fb4e47d7c1e",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 22:22",
               "typ" : "samfällighet"
              },
              {
               "objektidentitet" : "81c9a0b8-5484-4027-a04d-8bb8dab2f7ec",
               "beteckning" : "Gävle Olsbacka 23:23",
               "typ" : "fastighet"
              }
            ]
           }
         ]
        }
      ]
     }
   }
  ]
}