Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

I Lantmäteriets arkiv finns ett mycket stort antal analoga negativ och digitaliserade flygbilder, från slutet av 1920-talet till början av 2000-talet. Merparten av flygbilderna finns i svartvitt, men många finns även i färg och IR. En stor andel av bilderna har en upplösning på cirka 0,5 m, men det finns även bilder med annan upplösning. De flesta av bilderna är fotograferade med övertäckning, vilket ger möjlighet till tolkning och mätning i 3D/stereo.

Det går även att beställa flygbilder med orienteringsdata. För många av flygbilderna finns det redan och vi kan framställa orienteringsdata för de bilder som saknar det.

Filnamnet för respektive flygbild, det vill säga bildens identitet, innehåller vanligtvis uppgifter om flygfotoår, stråkID och bildnummer, till exempel Y_58_203_06. För äldre bilder kan bildidentiteten dock ha delvis annat utseende, eftersom flera olika principer för namnsättning har använts under årens lopp. Detaljerad information om varje flygbild, till exempel flygfototidpunkt, finns också i Lantmäteriets söktjänst GeoLex.

Beskrivning av orienteringsfilen

Läs mer om orienteringsfilen och dess innehåll på lantmateriet.se. 

Geografisk täckning

Flygbilderna täcker Sveriges territorium, begränsat av riksgräns och territorialgräns. I Lantmäteriets söktjänst GeoLex finns ytterligare information om flygbildernas täckningsområde.

Översikter som redovisar bland annat stråkens sträckning och beteckning, samt läget för de exponerade bilderna, återfinns på Stråköversikter.

Flygbildens yttäckning på marken

Den markyta som en flygbild täcker beror bland annat på typ av kamera och flyghöjd. I tabellen nedan ges några exempel på de vanligaste kombinationerna av flyghöjd, kamerakonstant/brännvidd, yttäckning och ungefärlig pixelstorlek på marken som erhålls efter digitaliseringen.

Flyghöjd (m)Ungefärligt antal flygstråk totaltKameradimension/ Filmstorlek (cm)Brännvidd/ Kamerakonstant (cm)Pixelstorlek på mark (cm)Bildyta på mark (km)

800

2000

23x23

15,2

10x10

1x1

2000

3000

23x23

15,2

20x20

3x3

3000

1500

18x18

24,7

20x20

2x2

3900

3500

30x30

20

30x30

6x6

4600

12000

23x23

15,2

50x50

7x7

9200

1500

23x23

15,2

100x100

14x14

13 200

300

23x23

8,8

225x225

35x35

Metadatan ovan kan erhållas från stråklappar och kalibreringsprotokoll. Yttäckning och pixelstorlek på marken kan sedan härledas ur dessa metadata. Yttäckningen räknas ut genom formeln: Ytans sida på marken (m) = Filmstorlek (cm) * Flyghöjd (m) / Kamerakonstant (cm).

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.