Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Samfällighetsförening Direkt innehåller information om föreningar som förvaltar till exempel vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggningar, grönområden, badanläggningar eller båtanläggningar. Du kan hämta följande information:

  • typ av förening
  • namn på förening, organisationsnummer och länskod
  • namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar
  • uppgifter om vad föreningen förvaltar

Informationen är indelad i fyra valbara delmängder:

  • Basinformation - uppgifter om förening, pågående ärende, stadga, stadgeändring och hur styrelsen ska vara sammansatt.
  • Styrelsemedlem - uppgifter om styrelseledamöter och suppleanter.
  • Berörkrets -  uppgifter om förvaltningsobjekt.
  • Arkivakt uppgifter om arkivakt och åtgärdsinformation.

Eftersom samfällighetsföreningar förvaltar samfälligheter och anläggningar så finns det kopplingar till fastighetsregistret, även om samfällighetsföreningsregistret inte formellt är en del av fastighetsregistret.

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Samfällighetsförening Direkt och Samfällighetsförening Nedladdning. 

Informations­delmängd

ObjektAttributSamfällighets­förening Direkt 2.2

Samfällighets­förening Nedladdning 2023.05

Basinformation
Samfallighetsforeningsattributanmarkninglevereraslevereras eller
levereras inte*
firmatecknareTillaggsinformationlevereraslevereras eller
levereras inte*
Styrelseinformationsamtliga attributlevereraslevereras eller
levereras inte*
StyrelsemedlemStyrelsemedlemsamtliga attributlevereraslevereras eller
levereras inte*

IDnummer

levereras eller levereras inte**levereras inte

annatID

levereras eller levereras inte**levereras inte

*levereras aldrig om ändamålet är direktmarknadsföring (filter: <personinformation>direktmarknadsföring</personinformation>)

**levereras endast om särskilda skäl uppfylls vid ansökan