Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Belägenhetsadress

Exempel - Abonnemang belägenhetsadress

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: Basinformation och Berörkrets.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 5 belägenhetsadresser.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de 5 belägenhetsadresserna:

Belägenhetsadress 1

Objektidentitet a5627a3f-8f47-4cf5-b823-2ee9e88e5ba5

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 1.

Adressplatsbeteckning. Adressplatsnummer: 1.

Adressplatstyp: Gatuadressplats.

Insamlingsläge: Tomtplats.

Adressplatspunkt: <gml:pos>6613248.267 659916.242</gml:pos>.

Status för belägenhetsadress: Reserverad.

Objektstatus: Gällande.

Adressområde. Fastställt namn: Solbrinken.

Adressområdestyp: Gatuadressområde.

Kommundel. Objektversion: 1.

Kommundel. Fastställt namn: Märsta.

Kommun. Kommunkod: 0191.

Kommunnamn: Sigtuna.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: da60f6bc-3bc6-d9bc-e040-ed8f5e4473ae.

Distrikttillhörighet. Distriktkod: 215084.

Distriktnamn: Valsta.

Belägenhetsadress 2

Objektidentitet 4712e57f-8897-4126-86a8-eced9e7264db

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 1.

Adressplatsbeteckning. Adressplatsnummer: 42.

Adressplatstyp: Gatuadressplats.

Insamlingsläge: Byggnad.

Adressplatspunkt: <gml:pos>6612362.5 652768.969</gml:pos>.

Status för belägenhetsadress: Gällande.

Objektstatus: Gällande.

Postnummer: 19332.

Postort: Sigtuna.

Adressområde. Fastställt namn: Olof Skötkonungs väg.

Adressområdestyp: Gatuadressområde.

Kommundel. Fastställt namn: Sigtuna.

Kommun. Kommunkod: 0191.

Kommunnamn: Sigtuna.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-647c-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Distrikttillhörighet. Distriktkod: 215082.

Distriktnamn: Sigtuna.

Belägenhetsadress 3

Objektidentitet 745a8936-a640-4b5e-be85-7fdba7cce6cc

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 1.

Adressplatsbeteckning. Adressplatsnummer: 26.

Adressplatstyp: Gatuadressplats.

Insamlingsläge: Byggnad.

Adressplatspunkt: <gml:pos>6612231.5 652758.094</gml:pos>.

Status för belägenhetsadress: Gällande.

Objektstatus: Gällande.

Postnummer: 19332.

Postort: Sigtuna.

Adressområde. Fastställt namn: Olof Skötkonungs väg.

Adressområdestyp: Gatuadressområde.

Kommundel. Fastställt namn: Sigtuna.

Kommun. Kommunkod: 0191.

Kommunnamn: Sigtuna.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-6484-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Distrikttillhörighet. Distriktkod: 215082.

Distriktnamn: Sigtuna.

Belägenhetsadress 4

Objektidentitet 262b15ba-25f7-4e4c-ab8c-7b78c1ca54dd

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 1.

Adressplatsbeteckning. Adressplatsnummer: 1.

Bokstavstillägg: B.

Adressplatstyp: Gatuadressplats.

Insamlingsläge: Byggnad.

Adressplatspunkt: <gml:pos>6611771.715 651816.463</gml:pos>.

Status för belägenhetsadress: Gällande.

Objektstatus: Gällande.

Postnummer: 19331.

Postort: Sigtuna.

Adressområde. Fastställt namn: Broholmsvägen.

Adressområdestyp: Gatuadressområde.

Kommundel. Fastställt namn: Sigtuna.

Kommun. Kommunkod: 0191.

Kommunnamn: Sigtuna.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-6494-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Distrikttillhörighet. Distriktkod: 215082.

Distriktnamn: Sigtuna.

Belägenhetsadress 5

Objektidentitet e7d51bb3-bbe4-4086-8d39-1e70476c0e2e

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 1.

Adressplatsbeteckning. Adressplatsnummer: 114.

Bokstavstillägg: B.

Adressplatstyp: Byadressplats.

Insamlingsläge: Byggnad.

Adressplatspunkt: <gml:pos>6616171.289 650188.785</gml:pos>.

Status för belägenhetsadress: Gällande.

Objektstatus: Gällande.

Postnummer: 19391.

Postort: Sigtuna.

Adressområde. Fastställt namn: Hagbyholm.

Adressområdestyp: Byadressområde.

Kommundel. Fastställt namn: Sigtuna.

Kommun. Kommunkod: 0191.

Kommunnamn: Sigtuna.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a45-7820-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Distrikttillhörighet. Distriktkod: 215085.

Distriktnamn: Haga.

Leverans förändringsuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.1.zip

Scenario:

1. Status för belägenhetsadress har satts från Reserverad till Gällande för Belägenhetsadress för Belägenhetsadress 1. Fastställt namn för en kommundel Märsta i Sigtuna kommun uppdateras. Belägenhetsadress 1 som hör till denna kommundel påverkas av förändringen. Två förändringar för Belägenhetsadress 1 (förändrad Belägenhetsadress 1).

2. Status för belägenhetsadress har ändrats från Gällande till Föreslagen för Belägenhetsadress 2 (borttagen Belägenhetsadress 2).

3. Adressplatsens objektstatus har satts till Avregistrerad för Belägenhetsadress 3 (borttagen Belägenhetsadress 3).

4. Adressplats byter fastighet (förändrad Belägenhetsadress 4).

5. För en och samma adressplats har man angivit populärnamn samt lagt till en anmärkning. Två förändringar för Belägenhetsadress 5. (förändrad Belägenhetsadress 5)

ZIP-filen innehåller följande information om belägenhetsadresser 1, 2, 3, 4 och 5:

Belägenhetsadress 1

Objektidentitet a5627a3f-8f47-4cf5-b823-2ee9e88e5ba5

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 2.

Status för belägenhetsadress: Gällande.

Kommundel. Objektversion: 2.

Kommundel. Fastställt namn: MärstaTest.

Belägenhetsadress 2

Objektidentitet 4712e57f-8897-4126-86a8-eced9e7264d

belagenhetsadress_borttag.xml

4712e57f-8897-4126-86a8-eced9e7264db

Belägenhetsadress 3

Objektidentitet 745a8936-a640-4b5e-be85-7fdba7cce6cc

belagenhetsadress_borttag.xml

745a8936-a640-4b5e-be85-7fdba7cce6cc

Belägenhetsadress 4

Objektidentitet 262b15ba-25f7-4e4c-ab8c-7b78c1ca54dd

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 3.

Insamlingsläge: Tomtplats.

Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-6493-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Belägenhetsadress 5

Objektidentitet e7d51bb3-bbe4-4086-8d39-1e70476c0e2e

belagenhetsadress_1.xml

Adressplatsattribut. Objektversion: 2.

Adressplatsnamn. Populärnamn: Testby.

Adressplatsanmärkning. Anmärkningstyp: Övrig anmärkning.

Anmärkningstext: Testanmärkning.