Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Byggnad

Exempel - Abonnemang lägenhet

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 3 byggnader.

Informationsurval:

  • Adress och byggnad. Byggnad: Basinformation, Berörkrets, Geometri och Lägenhet.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de 3 byggnaderna :

Byggnad 1

Objektidentitet 09986336-c73b-1111-a6b3-fd76ef7bddca

Byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 3. Husnummer 8.

Bostad: Ändamål småhus friliggande.

Entré: Objektversion 1.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: okänd. Resultat. Statistikmetod: medelfel. Värde: 0.6. Värdeenhet: meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Utvärderingsmetod okänd. Resultat. Statistikmetod: medelfel. Värde 1.0. Värdeenhet: meter.

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: .

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: fef28368-ec96-1111-e043-7e44ed8f75cb

Byggnad 2 

Objektidentitet 04ad0e6d-54cf-1111-bb7a-9cfd8b145632

Byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 1. Husnummer 1. Nybyggnadsår 1991.

Bostad: Ändamål småhus friliggande. Total boarea 162.

Entré: Objektversion 1. Objektstatus gällande. Entrétyp bostadsadress med registrerad lägenhet. Lägenhet: Objektidentitet 93ca05e9-174c-1111-b721-45b308acf518. bostadsarea 162.0.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: okänd. Resultat. Statistikmetod: medelfel. Värde: 0.6. Värdeenhet: meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Utvärderingsmetod okänd. Resultat. Statistikmetod: medelfel. Värde 1.0. Värdeenhet: meter.

Koordinatsystem plan SWEREF 99 TM.

Koordinatsystem höjd RH 2000.

Yta: .

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a47-0cd6-1111-e040-ed8f66444c3f

Byggnad 3 

Objektidentitet 03043891-de4a-1111-88e2-97fc5f77817d

Byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande

Byggnadsattribut: Objektversion 2. Husnummer 2. Nybyggnadsår 2018.

Bostad: Ändamål småhus friliggande. Total boarea 25.

Entré: Objektversion 1. Objektstatus gällande. Entrétyp bostadsadress med registrerad lägenhet. Lägenhet: Objektidentitet 30248dbe-0488-1111-ad28-0d9f01dc7f5d bostadsarea 25.0.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Fasad.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Statistikmetod: medelfel. Värde: 0.03. Värdeenhet: meter.

Koordinatsystem plan SWEREF 99 TM.

Koordinatsystem höjd RH 2000.

Yta: .

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a47-db7f-1111-e040-ed8f66444c3f

Leverans förändringsuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.1.zip

Scenario:

  1. Byggnad 1 får ny lägenhet med status gällande (förändrad byggnad 1).
  2. Byggnad 2 med entré och med lägenhet, där lägenheten avregistreras (förändrad byggnad 2).
  3. Byggnad 3 med entré och med lägenhet, där entrén avregistreras (förändrad byggnad 3).

ZIP-filen innehåller följande information om byggnader 1, 2 och 3:

Byggnad 1

Objektidentitet 09986336-c73b-1111-a6b3-fd76ef7bddca

Byggnad_1.xml

Byggnadsattribut: Objektversion 4.

Bostad: Total boarea 129.

Entré: Objektversion 2. Entrétyp. Bostadsadress med registrerad lägenhet. Lägenhet. Objektidentitet 2c7cbab3-732a-48b5-1111-43caea185ca6. Objektversion 1. Antal rum 4. Bostadsarea 129.0. Bostadskategori vanlig bostadslägenhet. Kökstyp kök. Gemensamt kök nej. Insamlingssätt on-lineregistrering.

Yta: .

Byggnad 2

Objektidentitet 04ad0e6d-54cf-1111-bb7a-9cfd8b145632

Byggnad_1.xml

Byggnadsattribut: Objektversion 1.

Entré: Objektversion 2. Entrétyp uppgift saknas.

Yta: .

Byggnad 3

Objektidentitet 03043891-de4a-1111-88e2-97fc5f77817d

Byggnad_1.xml

Entré har tagits bort från byggnad 3.

Yta: .