Hoppa till huvudsakligt innehåll

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)

Lagret innehåller forsar och vattenfall.

Objekttyp

Definition

Urval

Fors

Del av ett vattendrag som strömmar snabbare, där botten sluttar kraftigt nedåt men där det inte finns något tillräckligt kraftigt brott i sluttningen för att bilda ett vattenfall.

Redovisas i vattendrag bredare än 6 m (dubbeldraget) så att vattendragets karaktär och farbarhet framgår.

Minimilängd för redovisning är 50 m.

Vattenfall

Flödespåverkande plats där vattnet faller fritt från en höjd.

Fullständig redovisning i vattendrag som är minst 20 m breda. I smala vattendrag, med maxbredd 6 m, redovisas endast markanta vattenfall.